Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja
Absolutely now: death, confusion, sale

15. januar –15. februar 2015. godine galerija n

mail icon


 
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale

Kustoskinje: Inke Arns i Gordana Nikolić
Otvaranje: 15. januar u 19h | N

Izložba se sastoji od tri čina:
SMRT | DEATH: 15.01–25.01.2015.
KONFUZIJA | CONFUSION: 27.01–4.02.2015.
RASPRODAJA | SALE: 6.02–15.02.2015..

 

Izložba APSOLUTNO SADA: smrt, konfuzija, rasprodaja u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu (januar/februar 2015), predstavlja izbor radova i dokumentacije asocijacije Apsolutno kroz tri "scenografije" koje se kao tri čina smenjuju tokom mesec dana trajanja izložbe. Ova izložba reaktuelizuje tri filozofske teme kao dramske činove oko kojih se koncentriše većina radova Apsolutno: smrt, konfuziju i rasprodaju, a koje mogu da budu "okidač" za čitanje onoga što je sada. Tri "eshatološka" čina sadrže reinstalacije "starih" radova asocijacije u muzejskom prostoru, koji mogu da se čitaju i kao jedna moguća interpretacija novije istorije Socijalističke (Federativne) Republike Jugoslavije (S[F]RJ) / Republike Srbije. Svaki čin predstave otvara pozdravna mantra u video radu Dobro veče, koja nas kao déjà vu postavlja u situaciju preklapanja iskustva od pre dve decenije i aktuelnog trenutka. Samo kratak osvrt na društveni i politički mainstream u Srbiji 90-ih godina i ovog danas, zapravo, ukazuje da su glavni akteri desno orijentisane političke scene 90-ih, danas, nakon predaha tokom prve decenije u novom milenijumu, opet prisutni, na istim pozicijama, a mistično pomračenje se čini podjednako blizu kao i 1996. godine. Međutim, ovako postavljena drama (tragedija) u tri čina ne mora da ima linearni tok čitanja, jer sami koncepti, zapravo, nisu dijahronijski fiksirani, već osciliraju i iskrsavaju u vremenu kao nestalne kategorije, pa tako ove teme u drugačijoj postavci, mogu odgovarati i jednoj globalnoj eshatološkoj kompoziciji.

Prva tema izložbene postavke je SMRT. U eshatologiji (filozofskoj ili teološkoj), zagledanoj u budućnost, smrt ima poseban status i zadobija vibrantnije značenje od prostog biološkog kraja. Smrt postaje uslov za niz transcendentnih događaja i procesa ili reinkarnacija kojim se dostiže apsolut (idealistički: bog, duh; materijalistički: materija) i novi krajnji poredak postojanja. Islamska filozofija čak poredi smrt sa snom i naziva je "počinkom između dva buđenja" (Al-Gazali). Iz te perspective tumačenja, na izložbi se radovima Absolutely Dead i A.Trophy markira trenutak produžene smrti socijalističke Jugoslavije i utopije radničkog samoupravljanja, kao i celokupnog sistema socijalističkih vrednosti i njene tranzicije / reinkarnacije u drukčiju sistemsku formaciju kapitalizma.

Druga postavka markira KONFUZIJU kao važnu temu za ovaj eshatološki niz. Bivše jugoslovenske zemlje prolaze kroz proces strukturnog prilagođavanja kapitalističkom sistemu, a u međuprostoru između starog i novog levitira apsolutna konfuzija u kojoj se sudaraju ideologije, stari društveni odnosi i oni u formiranju, materijalna kultura i istorijski narativi, epistemologija i identiteti.

RASPRODAJA je savremeni mainstream režim koji uređuje društvene odnose i ima status epistemološke kategorije. Svet danas spoznajemo kroz "komoditet". Možda bi eshatološki to značilo skretanje s puta izbavljenja, ali apsolutna rasprodaja dogme je imperativ pod pritiskom kompeticije tržišta ideja, znanja, identiteta, stilova života i manje apstraktnije – samog biološkog života. Komodifikacija u kapitalističkoj ekonomiji znači, između ostalog, i odsustvo novih sadržaja i koncepata i eksploataciju i "prepakivanje" starih.

Kraj
Konačno, asocijacija Apsolutno nam opisuje iskustvo produženog kraja jedne utopije, jednog sistema i jednog društva. Iz današnje perspektive, njihova pojava na lokalnoj i međunarodnoj sceni devedesetih godina 20. i početkom 21. veka ostavila je jedinstveni konceptualni inventar kao neku vrstu "vodiča za početnike" kroz ekstremne situacije koje proizvodi (hiper)kapitalizam. Disbalans u rekogniciji rada (i pionirske uloge) ovog kolektiva u internacionalnom kontekstu i na lokalnoj sceni, je opravdan razlog da se interveniše u master narative istorije umetnosti i politike vidljivosti i prezentacije. (G.Nikolic_ ESHATOLOGIJA)

 

UmetniČka dela

  • Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - umetnička dela
  • Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - umetnička dela
  • Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - umetnička dela
  • Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - umetnička dela
  • Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - umetnička dela
  • Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - umetnička dela
  • Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - umetnička dela
  • Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - umetnička dela

 

Biografija

Asocijacija APSOLUTNO osnovana je 1993. godine u Novom Sadu. Članovi asocijacije su bili Zoran Pantelić, Dragan Rakić (1957-2009), Bojana Petrić i Dragan Miletić (član od 1995. do 2001). Od 1995. godine produkcija asocijacije je potpisivana bez navođenja ličnih imena članova, i kolektiv razvija interdisciplinarni proces rada i medijski pluralizam. Naziv asocijacije – apsolutno- je prilog (a ne imenica), te se često pojavljuje u nazivima radova u igri reči sa namerom da se naglase određena značenja.

Produkcija asocijacije APSOLUTNO proistekla je iz vizuelnih umetnosti, da bi se vremenom proširila na interdisciplinarna istraživanja činjenica iz neposrednog okruženja sa ciljem da se otvore mogućnosti njihovog novog iščitavanja. Ovakav istraživački proces bio je otvorenog karaktera i usmeravan na najrazličitije pojave u okruženju. Projekti su se često realizovali na javnim mestima ili lokacijama posebne namene (npr. brodogradilište, most, groblje, granični prelazi itd.), a u zavisnosti od ideje projekta i u različitim formatima: video, štampani materijali, instalacije, akcije, site specific projekti, audio, web projekti, itd.

Svoju produkciju asocijacija APSOLUTNO je prezentovala na brojnim izložbama, festivalima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu, uključujući BITEF 96, Beograd; Kwangju Biennale ‘97, Južna Koreja; OSTrannenie festival, Dessau 1997; 44. Festival kratkog i dokumentarnog filma, Beograd; Transmediale, Berlin 1998; ISEA, Liverpool 1998; Wroclaw New Media Festival 1999; Media Festival Oberhausen 2000; VIPER Media Festival 2000, Basel; "Inside/Outside" 2000, Varšava; "Hiroshima Art Document 2000", Hiroshima, Japan; Tribu‘ dell‘arte, 2001, Rim; TELE[VISIONS], 2001, Beč; EVIDENCE, DVC Gallery, San Francisko, CA; Biennale BigTorino 2002, Torino; Evropsko Bijenale Manifesta 4, Frankfurt; De Appel, Amsterdam; Artists Space, Njujork; itd.

U periodu aktivnog rada asocijacije, paralelno je razvijana i kustoska praksa asocijacije APSOLUTNO kroz realizaciju izložbi drugih autora, grupnih izložbi, seminara i radionica. Za svoj rad asocijacija je nagrađivana (Berlin, San Francisko), njihovi radovi se nalaze u zbirkama Muzeja savremenih umetnosti i kolekcijama privatnih kolekcionara.

Umetnička aktivnost kolektiva prestaje 2005. od kada je iskustvo transferisano i integrisano u nove oblike za kreiranje uslova i propitivanje umetničke produkcije i umetničkog organizovanja (Centar_kuda.org, Novi Sad; VacuumPack, Sombor).

www.apsolutno.net

 

FOTO GALERIJA

Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
 
 

PRATEĆI SADRŽAJ

Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - katalog izložbe

Apsolutno sada: smrt,
konfuzija, rasprodaja
Absolutely now: death,
confusion, sale

Katalog izložbe

pdf download image

Apsolutno
eshatologija

Gordana Nikolić

pdf download image

Apsolutno
eschatology

Gordana Nikolić


CHRISTIAN VON BORRIES - Projekcija filma: IPHONECHINA - vođenje kroz izložbu–prezentacija umetnika

CHRISTIAN VON BORRIES
Projekcija filma:
IPHONECHINA

16. januar 2015. godine u 17h

Doplgenger - vođenje kroz izložbu – prezentacija umetnika

Doplgenger
vođenje kroz izložbu
– prezentacija umetnika

20. januar 2015. godine u 17h

Medijska arheologija - vođenje kroz izložbu - prezentacija umetnika

Medijska arheologija

3. februar 2015. u 17h


Igrokaz VIGILANT CITIZEN

Igrokaz VIGILANT CITIZEN

13. februar 2015.

Vođenje kroz izložbu: Dejan Sretenović, kustos - rasprodaja

Vođenje kroz izložbu:
Dejan Sretenović, kustos
Muzeja savremene
umetnosti, Beograd

11. 02. 2015. 17h

Predstavljanje publikacije THE SMUGGLING ANTHOLOGIES READER

Predstavljanje publikacije
THE SMUGGLING
ANTHOLOGIES READER

6. februar 2015. 17h


 

Press

Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - Press pdf

Apsolutno sada:
konfuzija - II čin
Absolutely now:
confusion - II part

PRESS

zip download icon

Apsolutno sada: smrt,
konfuzija, rasprodaja
Absolutely now:
death, confusion, sale

PHOTOS

Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - Press pdf

Apsolutno sada: smrt,
konfuzija, rasprodaja
Absolutely now:
death, confusion, sale

PRESS


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva