FACK MSUV /
Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra

30. jun – 06. jul 2014.

mail icon

F.A.C.K MSUV


OPEN CALL _OTVOREN POZIV_poziv svima zainteresovanima da učestvuju kako u realizaciji tako i u konceptualizaciji operacije FACK MSUV uz komentare i sugestije. Za sve ostale informacije, tehnikalije, komentare i uključivanje pisati na fackmsuv@gmail.com (kako bi dobili lozinku za pristup organizacionoj on-line platformi http://fackmsuv.blogspot.com/) ili doći u ponedeljak 30. juna u 12h na otvarajući plenarni sastanak kojim započinje operacija FACK MSUV (kao i svakog sledećeg dana u 12h tokom trajanja operacije).

“Za mene postoje dve ideje koje je moguće poistovetiti sa kolektivnom moći, to su komunistička i demokratska ideja, no znamo kako su obe dovele do katastrofalnih, u najmanjoj meri razočaravajućih rezultata. Moja ideja je da ukoliko želimo da damo određeno pozitivno značenje jednoj ili drugoj reči ili obema zajedno, potrebno je zaista misliti šta znači ideja zajednice zasnovane na kapacitetu svih, što ne znači da smatramo da svi rade isto, već da ukoliko mislimo kolektiv jednakih, mislimo ga na osnovu kapaciteta koji je podeljen između svih. Naravno, sve forme vladavine koje danas poznajemo su oligarhijske, zasnovane na mišljenju da postoje oni koji su tu da vladaju, koji su za to kompetentni, postoji čak i nauka o upravljanju (uzgred, kakva je to nauka koju poistovećujemo sa politikom?). U odnosu na sve ovo imamo dve mogućnosti: ili da smatramo da je dobro tako kako je i ćutimo, ili da mislimo da nije dobro i da je nešto drugo moguće pod nekim drugim imenom. Ta druga opcija može da bude zasnovana samo na hipotezi poverenja u kapacitet inteligencije koji svi dele.” (Ransijer)

What the FACK MSUV is...

FACK MSUV je kolektivna društveno-umetnička operacija privremenog “oslobađanja” Muzeja savremene umetnosti Vojvodine (MSUV) u Novom Sadu u periodu od 30. juna do 06. jula 2014.

FACK MSUV je međunarodna akcija inicirana od strane mobilne platforme F.A.C.K. iz Čezene (Italija) u saradnji sa «oslobođenim prostorima» MACAO iz Milana, SALE.Docks iz Venecije, Teatro Valle iz Rima i Teatrom Embros iz Atine, realizovana uz doprinos i učešće brojnih umetnika, kustosa, istraživača, aktivista i građana iz ex-Yu regiona i šire. Uprava MSUV-a je saučesnik u operaciji iako praktično nema uvid u to šta, ko i kako će se desiti - nije dobila pisani projekat, niti listu učesnika, nije sklopila ugovor o saradnji sa inicijatorima - jedino što zna je da će muzej biti zauzet/korišćen (i) od strane učesnika operacije tokom datog perioda (a možda i na duže). Osim toga što je pristala na date uslove uprava je učesnicima akcije stavila na raspolaganje i manji deo svog godišnjeg programskog budžeta (Pokrajinski sekreterijat za kulturu je takođe vanredno finansijski podržao projekat).

Operacija FACK MSUV nije posebno uperena protiv MSUV-a i njegovih zaposlenika - radi se o preobrtanju i preispitivanju dominantnog centralizovanog/reprezentativnog modela javne institucije kulture i njemu odgovarajućih mehanizama kontrole, selekcije i moći koji su gotovo po pravilu u funkciji ličnih/partijskih interesa onih koji u/o njima odlučuju. U pitanju je opšti strukturni problem a ne personalni ili programski problem pojedinačne institucije - dakle it's nothing personal! Sama činjenica da je uprava MSUV-a pristala da muzej bude «oslobođen» ide u prilog tezi da osobe koje sede u javnim institucijama kulture nisu listom neprijatelji nezavisnih umetnika/udruženja (tzv. kognitivnog prekarijata) već da su najčešće i sami zarobljenici birokratskih i ideoloskih mehanizama koji u njima deluju - te stoga vape (makar i krišom ili nesvesno) za slobodom. U tom smislu ovom operacijom se ne oslobađa samo muzej od činovnika koji njime upravljaju/ raspolažu po ustaljenom modelu, koji se želi preispitati, već se i sami činovnici oslobađaju muzeja, to jest njegovih institucionalnih mehanizama, čime im se pruža prilika da participiraju u kolektivnom eksperimentu izvođenja jedne radikalno drugačije kulturne institucije - jednog novog muzeja.

Operacijom FACK MSUV se uspostavlja privremena suspenzija atributa moći unutar javne institucije, to jest njenog hjerarhizovanog upravljčko-izvođačkog lanca (direktor, kustosi, administrativne i tehničke službe, domari, spremačice) - i time sprovodi njena de-institucionalizacija. Ne da bi se stvorila haotična, dezorganizovana situacija u kojoj svako radi šta i kako hoće - već da bi se kroz pažljivo autoregulisan i struktuisan proces participacije i kooperacije otvorio slobodan, ispražnjen prostor za kritičko kreativno preispitivanje i upisivanje. Namera je da se u praksi isproba drugačiji model (samo)upravljanja institucijama kulture - organizovan «od dole», to jest neposredno od strane umetničke i šire društvene zajednice. Ovom akcijom MSUV se transformise od prevashodno reprezentacijsko-izložbenog prostora u otvorenu laboratoriju u kojoj se izvodi svojevrsni društveni i umetnički eksperiment re-institucionalizacije muzeja koncipiranog kao zajedničko dobro (bene comune/commons).

Pored toga što će biti prilika za kolektivno izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra, operacijom FACK MSUV se želi otvoriti prostor za šire participirano kritičko promišljanje o tome za kojom vrstom umetnika/umetnosti – a time i kakvom umetničkom edukacijom i kakvom institucijom kulture – postoji potreba u današnjem “tečnom” i globalizovanom društvu, regulisanom prevashodno interesima ekonomskih/finansijskih elita, a koje karkteriše sve izraženija socijalna nejednakost, pojačana državna kontrola i represija, rastuće ograničavanje ličnih i kolektivnih prava i sloboda.

Jedan od fokusa operacije FACK MSUV jeste i problematizacija ne-odnosa post-jugoslovenskih društava i njihovih kulturno-istorijskih institucija sa nasledstvom/vrednostima socijalističke revolucije i antifašističke borbe iz Drugog svetskog rata. Poseban osvrt je na ne-odnosu MSUV-a sa istorijatom i arhitekturom zgrade u kojoj je “privremeno” smešten od 2001, a koja je namenski projektovana (arh. Ivo Vitić) za nekadašnji Muzej [radničkog pokreta i narodne] revolucije. Namera je i da se pokrene debata o konceptu stalne postavke, delimično izvedene u nacionalnom ključu, dela originalne zbirke Muzeja revolucije koja se još uvek nalazi u jednoj od sala zgrade (za koju je zadužen Muzej Vojvodine).

Operacijom FACK MSUV se želi preokrenuti način upotrebe muzeja od zatvorenog sakupljačko-izlagačkog prostora u otvorenu radionicu u kojoj se ideje, prakse i iskustva horizontalno razmenjuju u kontekstu zajedništva, uzajamnosti i međusobne solidarnosti. Različite aktivnosti otvorene za javnost – klasovi, radionice, plenarne sednice, radni stolovi, debate, prezentacije, projekcije, koncerti, performansi, instalacije - koje će se za vreme trajanja FACK MSUV odvijati tokom dana (i noći) u/oko zgrade muzeja, i na drugim lokacijama po gradu, raspoređene su prema tripartitnoj šemi: dimenzija “radionice” - dimenzija “štrajka” – dimenzija “fešte”.

Predviđene su sledeće tematske zone kojima će se učesnici baviti, dan za danom, u formi za javnost otvorenih neformalnih seminara: re-designing the museum/museum as laboratory; un-making publics; practicing multitude/new institutions of common; right to the city/culture; art and migrations/transbordering practices; European web of liberated time-spaces; de-schooling practicies/alternative (to) art education; new (cultural) economies/alternative currencies; art workers social status/new class (precariat) conscience; the coming art(ist)/artivism for the XXI century; contemporary art: a concept, a system, a market/exit from or reapropriation of the contemporary; cultural boycott/ArtLeaks; (new) autonomy of art;... (teme mogu biti modifikovane, premeštane, nove dodavane)

Sve aktivnosti su koordinisane od strane indisciplinarnih radnih grupa (radnih stolova), od kojih su neke već formirane a druge će to biti na licu mesta: arhitektura urbanizam / vizuelna umetnost instalacije; performans ples teatar / film video / zvuk muzika / teorija filozofija / komunikacija promocija / dokumentacija on-line dnevnik / umetnost kuvanja open-air kuhinja /... Moguće je uključivati se u rad jedne ili više grupa, osnivati nove. Različite grupe mogu međusobno sarađivati, stapati se u nove, rastakati se...

Otvoreni poziv za učestvovanje u operaciji FACK MSUV je upućen SVIMA zainteresovanima koji žele da umetnički/teorijski intervenišu ili da se uključe na neki drugi način. Učesnici se biraju putem samo-selekcije, to jest po principu međusobnog poverenja u sposobnost i inteligenciju drugih – svako bira sebe i svako moze da izabere/uključi nekog drugog u čiji rad/sposobnost veruje – svako pojedinačno preuzima punu odgovornost za sopstveno delovanje tokom operacije. SVI koji uvestvuju su jednako akreditovani (abecednim redom) kao: ko-organizatori, ko-producenti i ko-izvođači operacije FACK MSUV. Nevelikim budžetom koji je na raspolaganju biće obezbeđeni zajednički obroci u muzeju, kao i smeštaj onim učesnicima koji dolaze van Novog Sada (svi učesnici pokrivaju sopstvene putne troškove). Obzirom na specifični karakter operacije toplo se preporučuje učesnicima da planiraju svoj boravak tokom cele nedelje odvijanja događaja.

Za ostale informacije, tehnikalije, komentare i uključivanje pisati na fackmsuv@gmail.com (kako bi dobili lozinku za pristup organizacionoj on-line platformi http://fackmsuv.blogspot.com/) ili doći u ponedeljak 30. juna u 12.00h na otvarajući plenarni sastanak kojim započinje operacija FACK MSUV (kao i svakog sledećeg dana u 12.00h tokom trajanja operacije).

Linkovi:
http://www.msuv.org/
https://www.facebook.com/msuvns/
https://www.facebook.com/events/290150461142529/
https://www.facebook.com/groups/1422326548041447/

 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra
 • FACK MSUV - Izvođenje muzeja kao zajedničkog dobra

Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva