Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18 - 2014

Istraživanja, međunarodna izložba, razgovori
19. novembar - 11. decembar 2014. galerija ngalerija S

mail icon


 
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18 - 2014

 

Mémoires de violence et rêves de futurs 1914-18 / 2014. Gewalt erinnern – Zukunft träumen 1914-18 / 2014. Memory of Violence – Dreams of the Future 1914-18 / 2014.:

Produkcija: Goethe-Institut Belgrad, L’Institut français de Serbie, Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Kustoskinja: Sanja Kojić Mladenov
Podrška: Francusko-nemački fond (Elysée Fund)

 

IZLOŽBA

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, NOVI SAD, Dunavska 37, galerije N/S

Svečano otvaranje izložbe: sreda, 19. novembar u 19:00 časova

Na otvaranju govore: Sanja Kojić Mladenov, direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i kustoskinja projekta, Jean-Luc GOESTER, Savetnik za kulturu ambasade Francuske i direktor Francuskog instituta u Srbiji, Matthias Müller-Wieferig, direktor Goethe-Instituta u Beogradu i Slaviša Grujić, potpredsednik Pokrajinske vlade i sekretar za kulturu i javno informisanje
Trajanje izložbe: 19. novembar - 11. decembar 2014.

Učesnici izložbe: Igor Antić (RS-FR), Igor Bošnjak (BA), diSTRUKTURA (RS) - Barbara Barbi Marković (RS-AT), Robert Jankuloski (MK), Jelena Jureša (RS-BE), Thomas Köner (DE-FR), Nebojša Lazić (RS-US), Marianne Marić (FR), Anuk Miladinović (CH-DE), Radenko Milak (BA), Vessna Perunovich (RS-CA), Magali Sanheira (FR) i Selman Trtovac (RS).

FILMSKI PROGRAM:

Beautiful Days 1914 / 2014, kustoskinja Luise Kloos (AU) – autori: Arion Asllani (SR), Admir Mujkid (BA), Sanjin Fazlid (BA), Igor Juran (HR), Josip Zanki (HR), Davide Skrelj (IT), Lotte Schreiber (AU), Lea Titz (AU)

 

MUZIČKI PROGRAM:
Boris Kovač – New Ritual Trio
Boris Kovač – drveni duvači, Slobodanka Stević – klavir, Siniša Mazalica – kontrabas
Tri kompozicije iz ciklusa 'Book of Happines' (12')

 

RAZGOVORI

KM8, Kraljevića Marka 8, BEOGRAD
Početak razgovora: četvrtak, 20. novembar u 17:00 časova

Moderatorka: Gordana Nikolić
Učesnici: Igor Antić (RS-FR), Igor Bošnjak (BA), diSTRUKTURA (RS), Robert Jankuloski (MK), Thomas Köner (DE-FR), Nebojša Lazić (RS-US), Anuk Miladinović (CH-DE), Radenko Milak (BA), Magali Sanheira (FR), Selman Trtovac (RS), Pierre Courtin – Gallery DUPLEX100m2, Sarajevo (FR-BA); Stefanie Böttcher (DE), Arion Asllani (RS)

Francuski institut u Srbiji i Goethe-Institut u Beogradu, u saradnji sa MSUV-om, pokrenuli su projekat Memorija nasilja i snovi o budućnosti, posvećen obeležavanju stogodišnjice 1. svetskog rata, sećanju na turbulentne i nasilne društveno-političke prilike, na lične traume, migracije i snove, kroz savremeni i umetnički kontekst. Projekat Memorija nasilja i snovi o budućnosti okuplja umetnike i umetnice iz Evrope koji kao polazište koriste 100 godina evropske istorije, bez vraćanja na „staru raspravu“ o nacionalizmu, imperijalizmu i pitanju ko je kriv. Svojim istraživanjima ukrštaju različite dimenzije, pristupe i pitanja, prošlost i sadašnjost, odnose između centara i periferija, aspekte kretanja/putovanja, migracije i egzila, kao i nove standarde u komunikaciji u savremenim lokalnim, regionalnim i evropskim dimenzijama, u vremenima u kojima je neophodno ispitivanje konstelacija i ideologija iz prošlosti zbog izgradnje položaja u multipolarnom svetu. Kroz kolektivnu umetničku praksu, van nacionalnih granica, prošlosti ili sadašnjosti, i van mentalnih stega, umetnici iz različitih mesta i konteksta imaju priliku da istraže i kreiraju nove standarde međusobnog priznavanja, uvažavanja razlika, umrežavanja i strategija protiv trajne degradacije znanja i kulturnog rada.

Projekat u sebi sadrži više tematskih celina koje se međusobno prepliću ukazujući na ključne elemente koncepta. Prva je posvećena mitologizaciji individualnog čina i bavi se uticajima društvenog konteksta, kulturnog modela i kreiranih mitova na izgrađivanje socijalnih vrednosti pojedinaca. Problematizuje odnose unutar zajednice podređene nasleđenim obrascima ponašanja i tradicionalno izgrađenim vrednostima. Drugi segment projekta bavi se sećanjima i odnosima kolektivnog i pojedinačnog tokom velikih socijalnih trauma, kao što je rat. Ističe pojam žrtve, ličnog i porodičnog nasuprot militarizovanog i ideološkog. Treći segment vodi dijalog između umetničkog i istorijskog sadržaja, kroz uključivanje istorijskih artefakata (film, fotografija, objekti, dokumenti i sl.), kao i prošlosti i sadašnjosti. Istražuje odnos umetničkih pozicija sa istorijskim kroz angažovanje avangardne umetničke prakse, kao pristupa u umetnosti koji je definisao poziciju progresivnog umetnika u istoriji umetnosti. Četvrti segment bavi se projekcijom socijalne plastike, sveobuhvatnog umetničkog dela, odnosno oblikovanja života unutar umetničkih eksperimentalnih praksi. Naglašava značaj izgrađivanja budućih pozitivnih vrednosti Evrope kroz problematizovanje zajedničke prošlosti, u kojoj je umesto dihotomije (pozitivno–negativno) naglašeno izgrađivanje mnogostrukih uglova posmatranja, kroz proširivanje i oslobađanje sopstvenih granica unutar umetnosti.

Svaki od učesnika/ca projekta polazište za svoja istraživanja nalazi u sopstvenoj umetničkoj poziciji, medijima rada, identitetu i kontestu okruženja. Pri koncipiranju i realizaciji dela neki su polazište našli u društveno-političkim aspektima i ulozi koju su Beograd ili Novi Sad imali tokom Prvog svetskog rata, dok je većina krenula iz pozicije mesta u kojem žive i rade pronalazeći nove relacije (Pariz – Beograd, Beč – Sarajevo, Minhen – Novi Sad i sl.). Naglašavano je uspostavljanje geografskih relacija unutar projekta, kao i aspekt kretanja/putovanja, migracije i egzila. Nekoliko umetnika i umetnica je svojim poreklom i životom vezano za više zemalja ili trenutno živi u više gradova i područja, održavajući ili ne održavajući veze sa jednim i drugim. Ti principi su bitni s obzirom na to da se projekat bavi svetskim ratom koji možemo da posmatramo i kroz princip kretanja ljudi, mešanja stanovništva i kultura, što je rezultiralo različitim ljudskim sudbinama. U projektu Memorija nasilja i snovi o budućnosti istaknute su ne samo geografske već i vremenske relacije, pa kroz pojedine radove umetnici ukrštaju različite dimenzije, pristupe i pitanja prošlosti i sadašnjosti, koristeći istorijske artefakte, mitove ili personalne priče, razvijajući svoju umetničku praksu kroz različite medije, kao što su: slika, skulptura, grafika, fotografija, video, video i zvučna instalacija.

 

UmetniČka dela

 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…
 • Memorija nasilja i snovi o budućnosti…

 

Biografija

Igor Antić je francusko-srpski vizuelni umetnik, rođen 1962. u Novom Sadu. Izlagao je svoje radove u Remsu, Stokholmu, Moskvi, Parizu, Milanu, Berlinu, Kvebeku, Osaki itd. Dobitnik je nekoliko nagrada, među kojima je i The Pollock-Krasner Foundation’s Grant (Njujork, 1999). Dela Igora Antida istražuju ekonomske i političke sile koje dejstvuju na određenom mestu. On stvara slike, predmete i situacije kao vrstu „rešetke“ kroz koju se tumače društveni i kulturni konteksti izabrane lokacije i ujedno postavljaju pitanja o uslovima produkcije umetničkog dela i o njegovoj upotrebi. Neke od poslednjih izložbi na kojima je predstavio svoje radove su: Subdued Existence, NTMOFA, Tajčung (2014), Aos cuidados de Paris – A l’attention de São Paulo (2014), Expérience Pommery #10, Villa Demoiselle, Reims (2012), Hypothesis verification, Laboratoria art & science, Moskva (2010), The Open House, IASPIS, Stokholm (2009), 5x5Castelló09, Espai d’art contemporani de Castelló (2009), Valeurs Croisées. 1e Biennale de Rennes (2008), L’emprise du lieu, Domaine Pommery, Reims (2007), Anthology of art, Kunst und Ausstelungshalle, Bon (2006), Valeurs, ADDC, Perige (2005), Playgrounds and Toys, Hangar Bicocca, Milano & Musée Océanographique, Monako (2005), Anthology of art, Akademie der Künste, Berlin (2005), The Pontus Hulten’s collection, Moderna Museet, Stokholm (2004).

Igor Bošnjak je rođen 1981. godine u Sarajevu. Diplomirao 2005. na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju. Između 2007. i 2011. godine završava magistarske studije i pohađa doktorske Interdisciplinarne studije na grupi za Teoriju umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Istražuje u polju filma, videa, instalacije i fotografije. Osnivač je bijenala namaTREba. Bavi se kustoskom praksom video-umetnosti i radi kao freelance teoretičar. Trenutno radi u zvanju višeg asistenta na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju.

diSTRUKTURA + Barbara Marković Milica Milićević i Milan Bosnić su diplomirali i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za slikarstvo. Od 2005. rade na zajedničkim projektima kao umetnički par pod nazivom diSTRUKTURA. Mediji u kojima rade su uglavnom fotografija, slika, crtež i video. Žive i rade u Beogradu. diSTRUKTURA je učestvovala na preko 15 individualnih i više od 30 grupnih izložbi, kao što su Kargo East u Tajčungu (Nacionalni muzej Tajvana, 2014), distURBANces u Luksemburgu (2013), u Beču i Bratislavi (2012), 48. oktobarski salon u Beogradu (2007), Štajerske jesenje svečanosti 2007 – next code: love u Gracu (2007)...

Barbi Markovićje rođena 1980. u Beogradu. Studirala je germanistiku u Beogradu i Beču. Radila je kao lektorka u beogradskoj izdavačkoj kudi „Rende“. Godine 2009. je izašao njen prvi roman Izlaženje u izdavačkoj kudi „Suhrkamp“ (original: „Rende“, 2006). Usledili su rad na nekoliko pozorišnih komada na nemačkom jeziku za pozorište „Garage X“ u Beču, saradnja sa pozorišnom trupom „Theater im Bahnhof“ i mnogobrojne kratke priče po narudžbini. Godinu dana (2011/12) je boravila u Gracu u okviru stipendije za pisce „Grazer Stadtschreiber“. Poslednja njena samostalna knjiga je Graz, Alexanderplatz (Leykam, 2012).

Robert Jankuloski Rođen je u Prilepu 1969. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti, odsek Kamera (BFA), u Skoplju 1996. godine i na Univerzitetu audio-vizuelnih umetnosti – ESRA Pariz – Skoplje – Njujork, u Skoplju, (MFA) na odseku Kamera, 2011. godine. Osnivač je Makedonskog centra za fotografiju. Trenutno je profesor na Univerzitetu audio-vizuelnih umetnosti – ESRA Pariz – Skoplje – Njujork u Skoplju. Samostalno je izlagao u Skoplju, Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, kao i Njujorku, Briselu, Budimpešti, Beču, Istanbulu, Plovdivu, Strazburu i mnogim drugim gradovima. Neke od izložbi na kojima je predstavio svoje radove su: Posljedice / Mijenjanje kulturnog pejzaža, Galerija „Klovidevi dvori“, Zagreb (2013), Pordenone (Italija), Narodni muzej Slovenije, Ljubljana (2012), Tensionfield, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad (2012), Ljubljana, Grac (2010), Fokus na fotografiji – Fotografije iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti, Skoplje (2011), Photonski momenti 2006, „Photon galerija“, Ljubljana (2006), Context Europe (Impulse from the Balkans), 12. Silver Soldiers, Lion (2003), Dialogues: L’art macédonien aujourd’hui, UNESCO galerija, Pariz (2003), Dialoghi: L’arte macedone oggi, DARC – Direzione Generale per l’architettura e l’arte contemporanee, Rim (2003), Ukrštanja – 10. bijenale vizuelnih umetnosti, Galerija savremene umetnosti, Pančevo (2002), Sloboda i nasilje, Narodni muzej, Varšava (2001), Umetnik i izbeglice, Gradska galerija, Sofija (1999), Zaustaviti nasilje, Akademija likovnih umetnosti i MAK, Beč (1998)… Dobitnik je više nagrada u zemlji i inostranstvu.

Jelena Jureša je vizuelna umetnica koja primarno koristi medij fotografije i videa. Njeno vizuelno istraživanje oslonjeno je na ispitivanje reprezentacijskih (ne)modi „slike“: fokus njenog rada je portret u najširem smislu, putem koga ispituje odnos posmatrača i posmatranog kroz ponuđenu mogudnost razumevanja portretisanog subjekta i problematizovanja pitanja: Šta „slika“ govori, a šta ne? Njen umetnički senzibilitet navodi je da u središte svog umetničkog koncepta postavlja pitanja rodnog, socijalnog, klasnog i svakog mogudeg identiteta. Fotografska slika je polazište njenog kreativnog promišljanja drugosti, bilo da se radi o mediju fotografije, videa ili o audio-vizuelnoj instalaciji. Izlagala je na samostalnim i grupnim izložbama u Srbiji, Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Grčkoj, Italiji, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom umetničkih boravaka u Parizu, 2004. i 2005. godine, realizovala je radove iz serije Tourists. U poslednjim radovima, u kojima se bavi pitanjem rodnog, odnosno kulturnog identiteta, narativ je u prvom planu i objedinjen je sa slikom u vidu teksta, audio-zapisa ili muzike (What it feels like for a girl, 2005–2009; Mozarts, 2009; Notes on PMS, 2012; Mira: Study for a Portrait, 2012; STILL, 2013). Trenutno živi u Gentu (Belgija) gde radi doktorat na Fakultetu za umetnost i filozofiju Univerziteta u Gentu i KASK konzervatorijumu.

Thomas Köner, (rođen 1965. u Bohumu *Nemačka) studirao је na Muzičkoj školi u Dortmundu i CEM studiju u Arnhajmu. Istaknuta je ličnost u oblasti savremene muzike i multimedijalne umetnosti. Njegov rad je međunarodno priznat više od tri decenije, istakao se u svim oblastima umetničkog delovanja, dobitnik je nagrada kao što su Golden Nica Ars Electronica (Linc), Transmediale (Berlin), Najbolji mladi umetnik na ARCO-u (Madrid), i mnogih drugih.

Nebojša Lazić je diplomirаo (1992) i mаgistrirаo (1996) nа Fаkultetu likovnih umetnosti u Beogradu, nа odseku grаfike. Nаkon dvogodišnje specijаlizаcije nа Tаmаrind institutu zа litogrаfiju pri Univerzitetu Novog Meksika (SAD) stekаo je zvаnje Mаster Printera (1995). Učestvovаo je nа brojnim grupnim i sаmostаlnim izložbama u Švedskoj, Italiji, SAD, Bugarskoj, Nemačkoj, Turskoj i Srbiji. Dobitnik je Nаgrаde zа grаfiku, FLU, Beogrаd (1991), Nаgrаde zа grаfiku iz Fondа „Petrа Lubаrde“, Beogrаd (1992), Nаgrаde zа grаfiku „Perspektive“, Gаlerijа „Andridev venаc“, Beogrаd (1992), Nаgrаde zа grаfiku, 6. bijenаle studentskog crtežа i grаfike, Kulturni centаr Studentskog grаdа, Novi Beogrаd (1993), stipendije Professional Printer Training Program, Tаmаrind institut (SAD, 1993), stipendije Master Printer Training Program, Tаmаrind institut (SAD, 1994), Prve nаgrаde zа grаfiku, 1. međunаrodno bijenаle grаfike, Istаnbul (2004).

Marianne Marić Mlada multidisciplinarna umetnica Marianne Marić bavi se vajarstvom, koreografijom, filmom, ali pre svega fotografijom. Rođena i odrasla u Alzasu (Francuska), Marianne odlazi na studije u Dablin, gde diplomira na NCAD-u (National College of Art & Design), a potom je pozvana da bude počasni gost u čuvenoj Les Arques umetničkoj rezidenciji u Lotu (Francuska). Marianne vidi ljudsko telo kao vrstu arhitekture – njeni radovi se redovno igraju sa simbolima. Dekonstrukcijom stereotipa, sa ciljem da se usavrši postojeće, ona svoje bliske prijatelje koristi kao modele (videti La Lettre de la Photographie sa izložbe SELLING SEX u Londonu, mart 2012). Njena visokoocenjena serija fotografija Lamp Girls (Devojke lampe) bila je izložena i u SHOWstudiju Nika Najta u Londonu (omoti albuma Joy Division, Bjork, itd.), i u Musée Galliera (Muzeju mode) u Parizu. Njeni radovi su prikazani u više navrata: tokom grupne izložbe Reversibility (Reverzibilnost) u CAC Bretanja, Printemps de Septembre na Nofoundu i na Art Paris. Kao konceptualni umetnik, Marianne Marid uživa, igrajudi se simbolima, u stvaranju novih oblika. U njenoj umetničkoj foto-biografiji možemo pronadi rane fotografije u S7 Photopoche pod nazivom Place de la Réunion, razgovore sa Vili Ronis i Džefom Valom, kao i asistiranje Martini Barat i Olivjeu Roleru. Njeni radovi su prikazani u publikacijama kao što su Reporteri bez granica, WAD magazin i u Njujork tajmsu – Marianne voli da se poigrava i sa političkim granicama odlaskom na ugrožena područja. Njen omaž beskućnicima su mali nastupi u pariskom metrou, ona oblači pevačicu grupe The Dø u ogledala, daje prljavo ogledalo Lidiji Lanč da ga liže, stilista je Džesiju Evansu, nalaže direktoru Eurorkeennesa (muzičkog festivala) da zaroni u ledeno jezero, njen rad je bio izvor inspiracije najnovijeg muzičkog spota grupe Bat For Lashes. Sva ta stvarnost joj služi kao ogroman studio. Ona razbija stereotipe i koristi ih na najbolji način. Njeno rešenje je sredan nered.

Anuk Miladinović Rođena je u Bazelu 1984, a studirala na AdBK u Minhenu. Master likovnih umetnosti postala 2012. Docent na AdBK u Minhenu od 2011. Živi i radi u Bazelu i Minhenu. Učestvovala je na brojnim izložbama, kao što su IV moskovski međunarodni bijenale mladih umetnika 2014, MONUMENTUM_InsideOut u Berlinu 2014, Arkuiteturas, filmski festival u Lisabonu 2014, u Galerie der Künstler u Minhenu 2014. Dobitnica je mnogobrojnih priznanja, između ostalih i Medijske nagrade za umetnost u Frankfurtu 2013, stipendije za likovnu umetnost regionalnog glavnog grada Minhena 2012, Debitantske nagrade Bavarske vlade, Minhen, 2012.

Radenko Milak je rođen 1980. u Travniku, a završio je Akademiju umetnosti u Banjaluci, smer slikarstvo. Na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu magistrirao je 2006. Direktor je Centra za vizuelne komunikacije Protok i Bijenala savremene umetnosti SpaPort. Kao kulturni aktivista, 2005. godine je sa grupom umetnika iz Banjaluke pokrenuo umetničku asocijaciju Protok, sa kojom počinje da deluje u široj regiji. Trenutno radi kao profesor na Fakultetu informacionih tehnologija i dizajna u Banjoj Luci. Među samostalnim izložbama izdvajaju se: Kunsthalle, Darmštat; Galeria Priska Pasquer, Keln; Galerie Patricia Dorfmann, Pariz (2014); DUPLEX100m2, Sarajevo; Muzej savremene umetnosti, Beograd (2012) i Muzej savremene umetnosti Republike Srpske, Banja Luka (2007). Tokom 2014. izlagao je na slededim grupnim izložbama: Motorenhalle, Drezden; 4th International Canakkale Biennial, Turska; Kunsthalle Mulhouse; Galerie Bernhard Bischoff & Partner, Bern; La Graineterie; DUPLEX100m2, Sarajevo; Museum of Contemporary Art Banja Luka; Galerie du jour agnès b., Pariz...

Vesna Perunović je vizuelna umetnica rođena u Jugoslaviji, a živi u Torontu. Emigrirala je u Kanadu 1988. godine, gde je potom razvila opsežnu interdisciplinarnu praksu. U karijeri dužoj od 25 godina izlagala je na mnogobrojnim izložbama, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou – imala je više od 70 samostalnih izložbi i posebnih projekata. Izlagala je radove u okviru međunarodnih bijenala na Kubi, u Albaniji, Engleskoj, Portugaliji, Jugoslaviji i Grčkoj i bila gost međunarodnih umetničkih akcija u Pekingu, Njujorku, Berlinu, Bursi i kanadskom Banfu.

Magali Sanheira Rođena je 1977. godine, živi i radi u Parizu. Masterske studije završila je na ENSA Paris-Cergy 2003. godine. Samostalne izložbe: 2014. – Nature amplifiée, Festival de M.A.I, Le Salon, Nica; 2013. – Paradox Landscape, kustos Tredi Beograd, Urban Incubator – Goethe Institut program, Galerija „Osmica“, Beograd; 2011. – Ode au metal, kustos Artaïs, Dani evropske baštine, bivši Arhitektonski fakultet, Nanter (Francuska). Grupne izložbe: 2014. – Disgrâce 2, kustos Žerom Dekre, Le Générateur, Gentilly (Francuska). 2013. – The End, kustos DERIVA, Galerija See Studio, Pariz; 2012. – Sonores – Kustoska laboratorija, kustos Juan Šardone / Soopa Collective, ASA fabrika, Evropska prestonica kulture, Gimarais (Portugalija).

Selman Trtovac Rođen 1970. u Zadru, SFR Jugoslavija. Od 1990. do 1993. godine studirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. U vajarsku klasu Klausa Rinkea na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu prešao je 1993. godine, gdje je 1997. godine proglašen za majstora. Član IKG-a (Internacionalni umetnički gremijum) postao je 2003. godine. Kreator je i pokretač Umetničkog centra Univerzitetske biblioteke „Svetozar Markovid“, gde je od 2008. do 2012. godine uređivao umetnički program. Kreator i suosnivač Nezavisne umjetničke asocijacije Treći Beograd (www.trecibeograd.com). Kreator i suosnivač Istraživačke stanice za savremenu umetnost Perpetuum Mobile. Doktorirao je 2012. godine na odseku za skulpturu Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagao je na mnogobrojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Beogradu.


 

Foto galerija

Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
Memorija nasilja i snovi o budućnosti
 
 

PratećI sadržaj

Memorija nasilja i snovi o budućnosti - katalog izložbe

Memorija nasilja i
snovi o budućnosti

Katalog izložbe

Memorija nasilja i snovi o budućnosti - press clipping

Memorija nasilja i
snovi o budućnosti

021.rs
14. novembar 2014.

Memorija nasilja i snovi o budućnosti - press clipping

Memory of Violence and
Dreams of the Future

inferno-magazine.com
15. novembar 2014.

Memorija nasilja i snovi o budućnosti - press clipping

Memorija nasilja i
snovi o budućnosti

rtv.rs
17. novembar 2014.

Memorija nasilja i snovi o budućnosti - press clipping

Memorija nasilja i
snovi o budućnosti

vojvodina.gov.rs
20. novembar 2014.


 

Press

zip download icon

Memorija nasilja i
snovi o budućnosti

PHOTOS

Memorija nasilja - Press pdf

Memorija nasilja i
snovi o budućnosti

PRESS SRPSKI

Memory of Violence - Press pdf

Memory of Violence –
Dreams of the Future

PRESS ENGLESKI

Sanja Kojić Mladenov esej - Press pdf

Sanja Kojić
Mladenov - esej

PRESS SRPSKI

Sanja Kojić Mladenov essay - Press pdf

Sanja Kojić
Mladenov - essay

PRESS ENGLESKI

Memorija nasilja i snovi o budućnosti - biografije umetnika - Press pdf

BIOGRAFIJE UMETNIKA

PRESS SRPSKI

Memory of Violence - biographies - Press pdf

BIOGRAPHIES

PRESS ENGLESKI

Lepi dani - Beautiful days - o filmu - Press pdf

Lepi dani 1914-2014

Beautiful days 1914-2014


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva