TADIJA JANIČIĆ
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)

08. MAJ − 01. JUN 2014. galerija n

mail icon


 
Tadija Janičić


Trajanje izložbe:
08. maj - 01. jun 2014. godine

Kustos izložbe: Nebojša Milenković

Tadija Janičić, umetnik koji za jednu od ključnih strategija bira (auto)ironijsko poigravanje sa motivima i mitovima današnjice, predstaviće se u Muzeju savremene umetnosti izložbom slika, crteža, koncepata i objekata. Teme kojima se umetnik poigrava su život savremenog čoveka i oni njegovi segmenti koji na videlo iznose sve nesporazume, nedoslednosti, dileme, frustracije i ostale uskraćenosti čoveka današnjice.

Tadija Janičić (Nikšić, 1980) završio je Akademiju umetnosti u Novom Sadu 2004. u klasi Prof. Milana Blanuše. Izlagao je na 20 samostalnih i više desetina grupnih izložbi. Slike mu se nalaze u brojnim umetničkim kolekcijama, među kojima je i umetnička zbirka MSUV.

Dobitnik više nagrada. Živi u Novom Sadu.

TADIJA JANIČIĆ: Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Nebojša Milenković, izvod iz teksta za katalog izložbe:

“Tadija Janičić predani je posmatrač–svedok–učesnik. Pored toga što su inteligentne, katkad jetko humorne i groteskno angažovane - njegove slike i skulpture su studije naravi ali i svakodnevne, intimne, multipoetičke i autobiografske dnevničke zabeleške. Uostalom, kompleksnost i istovremena banalnost sveta u kom živimo i ne može se doživeti ni posredovati drugačije do upravo ličnim iskustvom. Budući od onih slikara koji se permanentno i dosledno bave životom savremenog čoveka - Tadija Janičić prikazuje one aspekte tog života koji na videlo iznose njegove psihološke, emotivne i socijalne nesrazmere, nedoslednosti, nespokojstva, nesigurnosti, teskobe, raspolućenosti, osujećenosti i ostale uskraćenosti i konfuzije... Preispitujući relativnost i privremenost moralnih, etičkih pa i umetničkih normi sveta koji ga okružuje, Tadija je za ključnu strategiju svog slikarstva izabrao (auto)ironijsko poigravanje sa motivima i mitovima današnjice. Navedeno u jednakoj meri važi i za njegove skulpture, koje se na izložbi u MSUV izlažu premijerno, pošto i one suštinski funkcionišu kao trodimenzionalne slike. Tadijina umetnost tematizuje prazninu - kako emotivnu, tako, podjednako, i intelektualnu i idejnu - koja savremenog čoveka čini egzistencijalno nezadovoljnim onim što vidi i hronično nesigurnim u ono što čuje.

…Tadijin osećaj za detalj, posebno izražen na velikim formatima, mogao bi da bude tumačen (i) kao umetnikov odgovor na fragmentarnost sveta kojim se kao umetnik opsesivno bavi. Istovremeno, minucioznost i fokusiranost prisutna na monumentalnim platnima kompletno islikanim cvetovima ili pticama (npr. ciklus Ćiju, ćiju) ironijsko je poigravanje i sa mitom o umetnosti kao izgubljenom raju - oličenom u onoj, nekad popularnoj, a danas patetičnoj i prevaziđenoj, definiciji slikarstva kao matisovske fotelje za odmaranje. Smisao slikarstva ali i umetnosti našeg vremena svakako nije u davanju odgovora - ali jeste u artikulisanju upitanosti, dilema, opsesija, nesigurnosti, ne/doslednosti i frustracija savremenog čoveka. U davanju makar obrisa i simptoma jednog sveta čija je stabilnost nepostojana a vrednosti konfuzne i potrošne. U takvom svetu i crvenkapica je krvoločnija nego vuk (Crvenkapa i vuk, 2010), a mali, siroti prasići uopšte nisu toliko naivni i bezazleni kao što bi se možda dalo pretpostaviti. Nežna brutalnost Tadijine umetnosti, njena vizuelna dopadljivost, prividna dekorativnost, na momente čak s prizvukom idiličnosti, dodatno izoštrava emocionalnu složenost i slojevitost predstavljenih prizora. Slike iz ciklusa Love story svedoče o mestu, ulozi i statusu intimnosti danas, u svetu u kom su emotivne kontradiktornosti isprepletene i međusobno uslovljene u meri većoj no što uopšte možemo da pretpostavimo, gde i sama intimnost nikako nije sinonim za bliskost. Serija slika naslovljena Optimizam u službi života ironijski se poigrava s čovekom izgubljenim u svetu ekranske slike (civilizacije) koja njegovu samoću (samo/izolaciju) dodatno uvećava, a potpuno razumevanje i empatičnost čini gotovo nedostižnim kategorijama. Ciklusi o fudbalu, direktorima i švalerima tematizuju večitu privremenost koja se možda najbolje odražava kroz konzumerističko uživanje u ženskom telu (telu žene), medijski proizvedenom u (puki) fetiš - istovremeno potpuno ogoljujući ispraznost i banalnost samih društvenih odnosa (Upoznavanje, 2013).

Pored posrnulih devojaka, huligana i navijača, kroz ovo slikarstvo promiču i reprezenti nove klase, tačnije samoprozvani predstavnici društvene elite: članovi (vladajućih) stranaka, razmetljivi direktori, kontroverzni biznismeni i ostali ugledni građani (npr. Duško i Darko, 2010) koji pored toga što demonstriraju dominantne društvene kriterijume, govore i o potpunom moralnom, vrednosnom i emotivnom krahu društva u kom živimo. Specifično izoštren smisao za humor, (auto)ironiju, grotesku i paradoks, Tadiju Janičića čine bliskim onim filozofskim i emotivnim stanjima koja su, recimo, veselog cinika hrvatske i evropske umetnosti Ivana Kožarića dovela do poznate rečenice/stejtmenta: Presretan sam što sam sretan.”

 

UmetniČka dela

  • Umetnička dela Tadije Janičića
  • Umetnička dela Tadije Janičića
  • Umetnička dela Tadije Janičića
  • Umetnička dela Tadije Janičića
  • Umetnička dela Tadije Janičića

 

Biografija

Tadija Janičić - portret umetnikaTadija Janičić je rođen 1980. u Nikšiću.

Živi u Novom Sadu.

Obrazovanje

2000 – 2004 Akademija umetnosti, Novi Sad, Srbija – klasa profesora Milan Blanuše 1995 – 1999 Umetnička škola, Cetinje, Crna Gora

Nagrade

2008. Prva nagrada 37. novosadskog salona za sliku, Novi Sad

2008. Nagrada YU palete mladih,

Vrbas 2003. Najbolji mladi stvaralac u kategoriji crtež u okviru projekta Perspektive II, Art klinika, Novi Sad

2001. Godišnja nagrada za crtež Fakulteta likovnih umjetnosti, Cetinje

Samostalne izložbe

2013. Galerija Haos, Beograd (crteži)

2012. Galerija 73, Beograd (slike)

2012. Galerija Pizana, Podgorica (slike)

2011. Gallery Art9, Budapest, Hungary (painting)

2011. Galerija Remont, Beograd (Optimizmom u službi života II, slike)

2010. Galerija Nova, Beograd (Optimizmom u službi života, slike)

2009. Galerija Mali likovni salon, Novi Sad (slike)

2009. Galerija Perjanički dom, Podgorica (crteži)

2008. Galerija savremene umetnosti, Smederevo (slike)

2008. Arte galerija, Beograd, (Gic gic, slike)

2008. Galerija kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad (slike)

2007. Gallery Pac, Murska Sobota, Slovenia (painting)

2007. Galerija Doma omladine, Beograd (slike)

2007. Galerija Vojvođanske banke, Novi Sad (slike)

2007. Galerija Tableau, Novi Sad (crteži)

2005. Galerija Tableau, Novi Sad (slike)

2005. Art Klinika, Novi Sad (crteži)

2003. Gallery Alterlibre, Osaka, Japan (drawing)

2003. Gallery Den, Tokyo, Japan (drawing)

 

Postavka izloŽbe

Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
Bajke za nevaljalu decu (slike i skulpture)
 

Prateći sadržaj

Tadija Janičić: Bajke za nevaljalu decu - Katalog

Tadija Janičić
Bajke za nevaljalu decu

KATALOG

Tadija Janičić - Bajke za nevaljalu decu - Bilbord

TADIJA JANIČIĆ

IZLOŽBA - BILBORD

Tadija Janičić - Bajke za nevaljalu - Plakat

TADIJA JANIČIĆ

IZLOŽBA - PLAKAT

zip download image

PRESS CLIPPING

Tadija Janičić: Bajke za nevaljalu decu


 

Press

Tadija Janićević - Press pdf

NEBOJŠA MILENKOVIĆ

Izvod iz teksta za katalog izložbe

Tadija Janićević - Press pdf

TADIJA JANIČIĆ

Bajke za nevaljalu decu

Tadija Janičić - Bajke za nevaljalu decu

TADIJA JANIČIĆ

Umetnička dela


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva