Dobanovački: After 44 Years

Editor: Vladimir Mitrović

Dobanovački: Posle 44 godine, Autori publikacije: Vladimir Mitrović, Irina Subotić, Siniša Vidaković, Zagorka Radović
pdf icon

Sadržaj:

Biography

Vladimir Mitrović: Branislav Dobanovački: Posters, Illustrations, Icons, Packaging, Book Graphics, Graphic Identities (1971-2004)

Irina Subotić: Branislav Dobanovački – An Artist Of Our Time

Siniša Vidaković: 9,82m/s2 or the Dobanovački paradigm

Zagorka Radović: Forever Poster

Bibliography

Catalog of the Works

Dvojezični monografski katalog prateća je publikacija retrospektivne izložbe Branislava Dobanovačkog (Novi Sad, 1948) koja je pod nazivom Dobanovački: Posle 44 godine / After 44 Years održana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u period od 7. do 30. aprila 2016. godine. Publikacija obuhvata širok spektar umetničkog i dizajnerskog delovanja B. Dobanovačkog od plakata, preko ilustracija, znakova, ambalaže, opreme knjiga i LP ploča do primenjene grafike i grafičkih identiteta. Monografski tekst kustosa izložbe Vladimira Mitrovića sadrži sledeća poglavlja: O umetnosti plakata; Plakati u SFRJ, Srbiji i Vojvodini; Novosadska škola kulturnog plakata; Društveni kontekst: socijalizam; Školovanje; O konkursnim uspesima; O tehnikama rada; Rad u ‘’Dnevniku’’; Ilustracije, oprema knjiga, znakovi, ambalaža i primenjena grafika; Muzika kao zadatak i inspiracija; Pozorište kao etičko lečilište; Pedagoški i društveni rad i Samostalne izložbe: prilike za novi pristup. Monografski katalog donosi i tekstove umetnikovih kolega i prijatelja (I. Subotić, S. Vidaković, Z. Radović). Knjiga sadrži 80 kolor reprodukcija plakata i ostalih radova B. Dobanovačkog

Specifikacije:

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2014.

Urednik: Vladimir Mitrović, (132 str.: ilustr.; 104 str., 21 x 26cm), ISBN 978-86-6333-028-3


Publications

Publikacije MSUV - 2019. godina JELENA BULAJIĆ

JELENA BULAJIĆ

Dragan Kurucić Baroque Underground

Dragan Kurucić Baroque Underground

DO NOT SMOTHER THE MIND, THE WILL, THE SENSES

DO NOT SMOTHER THE MIND, THE WILL, THE SENSES

BURADA VE BAŞKA YERDE HERE AND ELSEWHERE

BURADA VE BAŞKA YERDE HERE AND ELSEWHERE


Do not lean out

Do not lean out

RISK CHANGE 02

RISK CHANGE 02

Artspace Germany / Kunstraum Deutschland

Artspace Germany / Kunstraum Deutschland

Poster & Book Design /  Contemporary Graphic Design in Novi Sad

Poster & Book Design / Contemporary Graphic Design in Novi Sad


Publikacije MSUV - 2018 godina THE MEDIA ARE IN THE AIR, BENEATH THE EARTH, ABOVE WATER, WITHIN FIRE

THE MEDIA ARE IN THE AIR, BENEATH THE EARTH, ABOVE WATER, WITHIN FIRE

RISK CHANGE

RISK CHANGE 01


Publications MSUV - Year 2015 Author: Nebojša Milenković, Bogdanka Poznanović: Contact art

Milica Mrđa:

Umetnost je ono što je izraz nervi!

Author: Sanja Kojić Mladenov, Bogdanka Poznanović: Contact art

Bogdanka Poznanović:

Contact art

Iz istorije kulture i arhitekture – Zapisi jednog istraživača (1994-2014), Autor: Vladimir Mitrović

Iz istorije kulture i arhitekture

Zapisi jednog istraživača (1994-2014)

Performing the Museum. The Reader. Editors of the publication: Aleksandra Sekulić and Dušan Grlja

Performing the Museum

The Reader


Dragan Rakić: jedan, one, uno, ein: umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009, Tekstovi: Suzana Vuksanović, Kristian Lukić, Čedomir Janičić

Dragan Rakić

jedan, one, uno, ein

Nataša Teofilović : d ist an ce: 1995-2016, tekst: Svetlana Mladenov

Nataša Teofilović

d ist an ce:
1995-2016

Branislav Dobanovački: After 44 Years, autor: Vladimir Mitrović

Branislav Dobanovački

After 44 Years

Akvizicije: otkupi i pokloni (2012-2015), tekst Sanja Kojić Mladenov

Akvizicije:

otkupi i pokloni (2012-2015)

Marija Dragojlović: Fragments of Time, Tekstovi: Ješa Denegri, Sanja Kojić Mladenov

Marija Dragojlović

Fragments of Time


Publikacije MSUV - 2015 godina Natrag: Božidar Mandić i Porodica bistrih potoka, Autor: Nebojša Milenković

Natrag:

Božidar Mandić i Porodica bistrih potoka

Conflicts, provocations, relations, challenges, fears, energies, determinations: Art in the Expanded Field / Review of the Artistic Situation / Vojvodina 1997‒2014. Tekstovi: Svetlana Mladenov :: MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Conflicts, provocations, relations, challenges, fears, energies, determinations

Rastislav Škulec | Remix. Refresh. Restart - Skulpture, instalacije i drugo 1988-2013., autorka: Suzana Vuksanović

Rastislav Škulec

Remix. Refresh. Restart