GDE SE NALAZIMO

Dunavska 37
21101 Novi Sad, Srbija

E: office@msuv.org
T: +381 21 526 634, +381 21 66 11 463
F: +381 21 6613 526
www.msuv.org

RADNO VREME

Utorak – petak od 10 do 18h
Subota – nedelja od 10 do 14h
Ponedeljkom ne radi.
Ulaz je besplatan.  MSUV - Fotografije MSUV - Fotografije MSUV - Fotografije MSUV - Fotografije

O MUZEJU

Muzej savremene umetnosti Vojvodine muzeološko-istraživački pristupa čuvanju i izložbenoj prezentaciji dela savremene umetnosti druge polovine 20. i 21. veka, povezujući lokalnu umetničku scenu sa internacionalnom.

U muzejskom fondu nalaze se umetničke zbirke slika, skulptura, objekata i instalacija, grafika i crteža, konceptualne umetnosti, filma, videa i fotografije, intermedijskih i digitalnih radova, arhitekture, urbanizma i dizajna iz druge polovine 20. i početka 21. veka u Vojvodini, Srbiji, ali i dela inostranih umetnika, umetnica i umetničkih grupa. Pored toga Muzej prikuplja, sistematizuje i čuva bogatu bibliotečko i dokumentarno – arhivsku građu o svim protagonistima i pojavama relavantnim za istoriju umetnosti Vojvodine.

MSUV je usmeren ka sistemskom proučavanju i revalorizaciji istorije umetnosti druge polovine 20. i 21. veka u Vojvodini, Srbiji i regiji, kroz mnoge studijske, problemske, retrospektivne i monografske projekte, kojima se kroz nove pristupe i metode rada afirmišu značajne istorijske umetničke pojave i ličnosti, uz istovremeni kontunirani rad na edukaciji publike. Zadatak muzeja je da ukazuje na nedovoljno afirmisane pristupe, marginalne ili alternativne tokove iz umetničke prošlosti uz istovremeni podsticaj savremene produkcije i prakse angažovanjem njenih aktera kroz tematske i samostalne izložbe, akcije, govorne programe, radionice, filmske projekcije, muzičke događaje i sl. namenjene stručnoj i široj javnosti. Takođe, MSUV uspostavlja kontakte i sarađuje sa mnogim istitucijama iz Srbije, regiona bivše Jugoslavije i šireg internacionalnog prostora.

MSUV je aktivni deo svog okruženja i savremene socijalno - kulturne zajednice koji daje smernice i podstiče razvoj aktuelne umetničke prakse. Usmeren je ka istraživanju, selektovanju, produciranju i afirmisanju umetničkog rada i pojava prisutnih pre svega u okviru lokalne umetničke scene, ali i regionalne i internecionalne, u cilju njihove valorizacije i međusobnog umrežavanja.

Muzeji savremene umetnosti su danas komunikacioni centri u kojima se razmenjuju sadržaji i informacije, uspostavljaju saradničke mreže i izgrađuju novi modeli rada. Otvoreni su za mnogobrojne eksperimente i istraživanja savremenih umetnika i teoretičara koji proširuju polja likovnih i vizuelnih umetnosti, arhitekture i dizajna na oblasti savremene nauke i tehnologije, nastojeći da aktivno istaknu povezanost umetnost sa njenim okruženjem i društvenom stvarnošću.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine većinu svojih aktivnosti realizuje u zgradi koju je 1959. godine projektovao arhitekta Ivo Vitić za potrebe nekadašnjeg Muzeja socijalističke revolucije u Dunavskoj 37 u Novom Sadu.

 

ISTORIJAT MUZEJA

MSUV - Fotografije MSUV - Fotografije MSUV - Fotografije MSUV - Fotografije

Muzej savremene umetnosti Vojvodine osnovan je kao Galerija savremene likovne umetnosti – Novi Sad odlukom Skupštine AP Vojvodine 1. februara 1966. godine. Naziv ustanove promenjen je više puta kako bi pratio izmene u karakteru rada institucije. Prvo je promenjen u Muzej savremene likovne umetnosti (03. јun 1996), zatim u Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu (24. marta 2006), da bi dobio konačan naziv - Muzej savremene umetnosti Vojvodine (13.01.2012), odnosno MSUV (MoCAV). Najvažnije posledice ove izmene su da se aktivnost nekadašnje galerije proširila na muzeološku delatnost, a delokrug rada sa likovne na više oblasti savremene umetničke teorije i prakse, u skladu sa aktuelnim procesima prisutnim u umetnosti i društvu.

Iako osnovan 1966. godine, zbog nepostojanja prostornih resursa Muzej počinje sa izložbenom i izdavačkom delatnošću 1969. godine, uz povremeno korišćenje prostora drugih javnih ustanova u Novom Sadu (Galerija Matice srpske, Radnički univerzitet, Tribina mladih, Dom JNA). Godine 1984. se useljava u iznajmljeni prostor u „Sportskom i poslovnom centru Vojvodina” gde ostaje do 1999. godine. Za ovih 15 godina Muzej prvi put dobija mogućnost da u kontinuitetu razvija svoje osnovne programske, istraživačke i muzeološke aktivnosti što je rezultiralo mnogim značajnim ostvarenjima za savremenu umetnost Vojvodine. Nakon novembra 1999. godine Muzej ponovo ostaje bez izložbenog prostora i realizuje izložbe u drugim ustanovama (Galerija Ogranka SANU, 2000/2001; Muzej Vojvodine - prostor nekadašnjeg Muzeja socijalističke revolucije, od 2001. godine).

Posle prvog neuspešnog javnog konkursa za arhitektonsko-urbanističko rešenje zgrade Muzeja i Trga galerija u Novom Sadu, koji je 1998. godine raspisao Izvršni odbor grada Novog Sada, skoro 10 godina kasnije, 27. januara 2007.godine, Pokrajinska vlada je raspisala novi međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje zgrade Muzeja, od kojeg se takođe odustalo. Nakon toga je Izvršno veće AP Vojvodine 13. maja 2009. godine donelo odluku o smeštaju Muzeja u zgradu bivšeg Muzeja socijalističke revolucije, što su potvrdili i Odlukom o prenosu prava korišćenja (28. marta 2012. godine) kojim MSUV postaje korisnik dela zgrade u Dunavskoj 37, gde danas obavlja većinu svojih delatnosti.

Direktori/ke, v.d. direktora Galerije/Muzeja (bili) su: Slobodan Sanader (1966-1990), Danica Živkov (v.d. direktora 1990-1992), Dragomir Ugren (1992-2003), Branislav Jovanović (v.d. direktora 2003), Suzana Vuksanović (v.d. direktora 2003/2004), Radmila Savčić (2004/2005), Živko Grozdanić (2005-2011), Vladimir Kopicl (2011/2012), Vladimir Mitrović (v.d. direktora 2012/2013), Sanja Kojić Mladenov (2013-2016) i Radovan Jokić.

Kustosi/kinje Galerije/Muzeja (bili) su: Ljiljana Ivanović, Miloš Arsić, Grozdana Šarčević, Dragomir Ugren, Suzana Vuksanović, Nebojša Milenković, Slađana Varagić , Kristijan Lukić, Sanja Kojić Mladenov, Gordana Nikolić, Danijela Halda, Vladimir Mitrović, Svetlana Mladenov i Ljubica Milović Mastilović.


 

PROSTORI

Galerija N Muzeja savremene umetnosti Vojvodine

GALERIJA N

Galerija S Muzeja savremene umetnosti Vojvodine

GALERIJA S

Kino sala Muzeja savremene umetnosti Vojvodine

KINO SALA

Plato Muzeja savremene umetnosti Vojvodine

PLATO

Galerija + Muzeja savremene umetnosti Vojvodine

GALERIJA +


galerija n - tlocrt

PLAN GALERIJE N

galerija s - tlocrt

PLAN GALERIJE S


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.