EUROPE_N:
ASIMETRIČNA EVROPA

16. novembar – 2. decembar 2012.

mail icon


 
EUROPE_N: asimetrična Evropa - Polona Tratnik sa saradnicima, Hair in vitro, 2011, foto: Damjan Švarc

Polona Tratnik sa saradnicima,
Hair in vitro, 2011, foto: Damjan Švarc

Projekat EUROPE_n
Izložba Asimetrična Evropa

 

Kustos: Dr Miško Šuvaković

Otvaranje izložbe: 16. novembar 2012. u 19:00

Izložbu otvaraju: Vladimir Mitrović, v.d. direktora Muzeja savremene umetnosti Vojvodine; Dr Barbara Štajner, umetnički direktor projekta Europe n; Dr Matias Miler Vajferig, direktor Gete-Instituta u Beogradu; Dr Miško Šuvaković, kustos izložbe Asimetrična Evropa.

Njegova Eksecelencija ambasador Savezne Republike Nemačke gospodin Hainc Vilhelm prisustvovaće otvaranju izložbe.

Deset kustosa, šezdeset osam umetnika i trideset scenarija oblikuju polaznu tačku transnacionalnog projekta Evropa (u moći) n. Ideja projekta je da se raspravom o Evropi isprovocira naša percepcija, mišljenje i delovanje. Umetnici i kustosi raspravljaju o budućnosti i razmišljaju o alternativama, koje prevazilaze status qou. Izložba Asimetrična Evropa bavi se pitanjima simetričnih i asimetričnih kulturalnih/društvenih identiteta u savremenoj Evropi a pre svega pitanjem "šta je to sada" u evropskom identitetu na graničnim linijama Jugoistočne Evrope i nekadašnje Istočne Evrope u odnosu na druge potencijalne, stvarne i fikcionalne Evrope.

 

ASIMETRIČNA EVROPA: POTENCIJALNOST, SLOŽENOST I SAUČESNIŠTVO

Izložba Asimetrična Evropa bavi se pitanjima simetričnih i asimetričnih kulturalnih/društvenih identiteta u savremenoj Evropi a pre svega pitanjem "šta je to sada" u evropskom identitetu na graničnim linijama Jugoistočne Evrope i nekadašnje Istočne Evrope u odnosu na druge potencijalne, stvarne i fikcionalne Evrope. Izložba je deo složenog transnacionalnog projekta Europe n u okviru kojeg je 2011. i 2012. priređeno niz izložbe u Muzeju savremene umetnosti u Lajpcigu pod nazivom Scenarios of Europe (Scenarija o Evropi).

Na lajpciškim izložbama je radilo deset kustosa koji su istovremeno za svaku izložbu realizovali deset mikro izložbi. Do sada je realizovano trideset izložbi/scenarija kojima je kustoski tim sa šezdeset osam umetnika prezentovao trideset različitih načina mišljenja o Evropi. Interesovanje kustosa i umetnika za scenarije shvaćeno je u smislu hipotetičkih konstrukcija mogućih budućnosti zasnovanih na aktuelnom i prošlom znanju i uglavnom su usmerena na zamišljanja alternativa koja vode izvan statusa quo.

Novosadska izložba je realizacija koncepta dr Miška Šuvakovića i u direktnoj je ili posrednoj vezi sa prethodnim izložbama priređenim u Lajpcigu u okviru Scenarija o Evropi. Drugi kustosi su realizovali ili će realizovati izložbe u svojim lokalnim sredinama (Minsk, Lođ, London, Oslo, Peking, San Sebastijan itd).

Kustos izložbe u Novom Sadu, Miško Šuvaković, predvideo je prezentacije umetničkih radova na dve relacione razine: video projekcijom i izložbom:

1. Video projekcija će referirati ka učesnicima projekta Scenarija o Evropi i biće zasnovana na odnosu umetnika koje je izabrao kustos i umetnika koji su bili prezentovani u Lajpcigu u izboru drugih kustosa. Prikazaće se video radovi: Džun Janga / Jun Yang (Beč, Peking, Taipei), Nike Radić, Koken Erguna / Köken Ergun (Istanbul, Berlin), Aleksandera Komarova (Minsk, Amsterdam), Anike Erikson / Annika Eriksson (Berlin), Janeza Janše (Ljubljana), Janeza Janše (Ljubljana), Janeza Janše (Ljubljana), grupe IRWIN (Ljubljana) i grupe ABS (Zagreb, Dubrovnik, Rijeka, Krk).

2. Izložbu čine nove i stare produkcije dvanaest umetnika i grupa predstavljenih u Lajpcigu na izložbama Scenarija o Evropi. Izložbom se reprezentuje ideja asimetrične Evrope u rasponu od geo-estetskog identiteta Jugoistočne Evrope preko istorijskog identiteta postjugoslovenske umetnosti do indeksiranja savremenog trenutka tu, svuda i sada tj. bilo gde i bilo kada. Umetnici: Zoran Todorović (Beograd), Dejan Grba (Beograd), Dragomir Ugren (Novi Sad), IRWIN (Ljubljana), Polona Tratnik (Ljubljana), Nika Radić, (Zagreb, Berlin), Nataša Teofilović (Pančevo), Tadej Pogačar (Ljubljana), Jovan Čekić (Beograd), Zorica Čolić (Beograd), Živko Grozdanić (Vršac) i grupa Provisional SALTA Ensemble (Beograd, Bejrut, Berlin).

 

PROGRAM:

Predavački performans: Slavs and Tatars "Chains We Can Believe In"

17. novembar 2012 / 18:00
Lanci u koje možemo verovati, performans, 2012.
Sažetak: Neobična priča o džamiji sufija u centru Njujorka, o Hlebnjikovu nazvanom ruski derviš, o antimodernom i o Denu Flevinu.

Konferencija: CURATING EUROPE

17. novembar 2012 / 19:15 – 21:00
Učesnici konferencije: Barbara Štajner, Kit Hamonds (Kit Hammonds) Joana Sokolovska (Joanna Sokołowska), Nika Radić, Miran Mohar, Miško Šuvaković

Kit Hamonds_Šta bi treblo da uradi kustos? Šta ja da uradim? Šta bih trebalo da kažem o sebi a da to bude jasno, kada sve kao da je slučajno i pomešao sa haosom života? Šta vodi šta? Kustoski rad, ili pranje, ili ljubav i romansa, ili jednostavno preživljavanje - sve to, na kraju krajeva ima svoju ulogu, utičući jedno na drugo.

Pa ipak moja interesovanja u umetnosti su daleko od onih alhemijskih koja se odnose na transformaciju zemlje u skupocena blaga, ili na kontrolu prirode – tragam za društvenim vrednostima, stvarima koje smo nekada možda nazivali vrednostima. Ali čak i ovde smo u razdoru. Zbog toga je u nihilizmu kasnog globalnog kapitalizma lakše zamisliti kraj sveta nego izvodljivu alternativu, ljudske vrednosti su na samrti.

Joana Sokolovska_ Kustosko izvođenje Evrope je paradoksalna studija slučaja. Jer ono primorava umetnost da odgovori na trenutne geopolitičke, tehnokratske i društvene uslove, a da ih ne menja niti nanovo otkriva na direktan i efikasan način. Ako umetnost može da predloži bilo kakvu alternativu, ona to čini samo preko svojih specifičnosti, autonomne politike koja ne reprodukuje i ne oponaša pravila direktne političke akcije.

Filmske projekcije:

16, 17, 23, 27 i 30. novembar u 17:00
Umetnici: Džun Jang, Nika Radić, Koken Ergun, Aleksander Komarov, Anika Erikson, IRWIN, ABS, Boris Bezić

1.NIKA RADIĆ (Berlin, Zagreb)
Ko je uradio to, 2012.
9:15 min.

2. DŽUN JANG (Taipei, Beč i Jokohama)
Pariski sindrom, dvd, 2007– 2008.
10 minuta

3. ALEKSANDAR KOMAROV (Amsterdam)
Палипадуаценне (Palipaduazennije)
iz projekta Jezičke lekcije, 2012.
30 minuta

4. IRVIN (Ljubljana)
Nosioci NSK pasosa, film, London, 5–7. maj 2007.
Snimio Esben Hensen u saradnji sa Džulijom Boticcelo
35 minuta

5. IRVIN (Ljubljana)
Poslednji dan Kongresa NSK gradjana - Berlin, film, 2010.

6. ANIKA ERIKSON (Svedska, Berlin)
Mi ostajemo / Poslednji stanari, četvorokanalni HD video, 2011.
25 minuta

7. ABS (Krk, Rijeka, Dubrovnik, Zagreb)
ABS-ova praksa zamišljena kao klasna borba u visokoj umjetnickoj obrazovnoj klasi, video, 2010.

8. BORIS BEZIĆ (Ljubljana)
Janez Janša: projekt, Ljubljana, 2009.
15:31 25 minuta

9. KOKEN ERGUN (Istambul, Berlin)
Ashura, film, 2012.
25 minuta

10. KOKEN ERGUN (Istambul, Berlin)
Binibining obećana zemlja, film, 2009–2010.
37 minuta

Izložba Asimetrična Evropa realizuje se u okviru umetničkog projekta Europa n.

Europa n je transnacionalni projekat Inicijative za izvrsnost Gete instituta. Realizuje se u saradnji Gete instituta u Minhenu i regionalnih Gete instituta u centralnoj i istočnoj Evropi, jugoistočnoj Evropi, severozapadnoj Evropi i jugozapadnoj Evropi i istočnoj Evropi / centralnoj Aziji, Gete instituta u Beogradu, Briselu, Istanbulu, Varšavi, Londonu, Minsku, Vilnjusu, Oslu, Pekingu i Madridu uz podršku partnera iz i izvan Evropske Unije. Koordinator projekta je Sabina Henč (Sabine Hentzsch) iz Gete instituta u Londonu. Umetnički direktor je Barbara Štajner.

Spoljni partneri su: Muzej Ztuki, Lođ; Program "Curating Contemporary Art" Kraljevskog umetničkog koledža, London; Umetnički centar Heni-Onštad, Hevikoden / Oslo. Saradnici su: Centar za istraživanje savremene umetnosti / Univerzitet za evropske društvene studije, Vilnjus; magazin Novaja Europa, Minsk; galerija Ỳ, Minsk; SALT, Istanbul; Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad; Galerija Sent-Lukas, Brisel; Centar za savremenu umetnost Taipei, Taipei; Kreativni prostor Vitamin, Peking / Guangzou; Muzej San Telmo i Kancelarija Evropske prestonice kulture 2012, San Sebastijan-Donostia-San Sebastian.

 

UmetniČka dela

  • EUROPE_N: asimetrična Evropa - umetnička dela
  • EUROPE_N: asimetrična Evropa - umetnička dela
  • EUROPE_N: asimetrična Evropa - umetnička dela
  • EUROPE_N: asimetrična Evropa - umetnička dela
  • EUROPE_N: asimetrična Evropa - umetnička dela
  • EUROPE_N: asimetrična Evropa - umetnička dela
  • EUROPE_N: asimetrična Evropa - umetnička dela
  • EUROPE_N: asimetrična Evropa - umetnička dela
  • EUROPE_N: asimetrična Evropa - umetnička dela

 

Biografije umetnika

Jovan Čekić (born 1953, Belgrade, Serbia) graduated in Philosophy from the Faculty of Philosophy in Belgrade. He has been a conceptual artist and member of Group 143. He has a PhD in philosophy of media and is a professor of new media studies at Faculty for media and communication (Belgrade, Serbia). He researches new media representations and the politics of representation in contemporary global and transitional cultures.

Zorica Čolić (born 1977, Serbia) is an artist working with a diverse range of media and themes, such as sculpture, video, audio, text, and appropriated materials. Her works often confront the audience with the uncanny, frightful experiences that are part of everyday life, but that are usually left concealed. She holds an MFA in Electronic Integrated Arts (NYSCC School of Art and Design, Alfred, NY, USA) and a BFA in Studio Art (Academy of Art, Novi Sad, Serbia). Čolić currently lives and works in Belgrade.

Born in Istanbul, in 1976, Köken Ergun studied acting at the Istanbul University and completed his postgraduate diploma degree in Classics at King's College London, followed by an MA degree in Visual Communication Design at the Bilgi University. After working with American theatre director Robert Wilson, Ergun became involved more with contemporary art, specifically video and performance. He has exhibited internationally at institutions including Platform Garanti (Istanbul), Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, KIASMA Museum of Contemporary Arts (Helsinki), Palais de Tokyo (Paris), Digital ArtLab (Tel Aviv), Casino Luxembourg, Heidelberger Kunstverein and Kunsthalle Winterthur. Ergun's video works are included in public collections such as the Centre Pompidou (Paris) and Greek National Museum of Contemporary Art (Athens). Having a focus on rituals in his works Ergun has been recently collaborating with ethnologists extending his practice to academia. He is currently writing his PhD thesis at the Interart Graduate College of the Freie University on the subject of "Rituals of Isolation: Emotional Bonding in Wedding Ceremonies of the Turkish-German Community in Berlin".

Over the years, Swedish artist Annika Eriksson has produced a large number of works in which the perception of time, structures of power, and once acclaimed social visions are called into question. Many of these pieces revolve around people who are involved in group activities declaring their function within a broader social structure. Some of these scenarios are everyday life situations, which we regularly come across; to which Eriksson is alert, observing them with careful attention. Her work has been exhibited worldwide including: the DAAD Galerie Berlin, 2010; the Temporäre Kunsthalle Berlin, 2010; the Hayward Gallery London, 2010; the Venice Biennale, 2005; the Kunstverein München, 2003; and the Biennale de São Paulo, 2002.

Dejan Grba (born 1967, Serbia) is a visual artist, author and educator. His artistic research is focused on the conceptual, perceptual and technological aspects of visual phenomenology. He has exhibited internationally at venues including ZKM, Montevideo, <rotor>, Museum in Progress, Atelier als Supermedium, IFA, MCA Belgrade, MCVA Novi Sad, Dom Omladine Gallery and Remont Gallery. He is an assistant professor at the Faculty of Fine Arts at the University of the Arts in Belgrade. He was a guest professor at Computer Arts Program, CVPA, and Syracuse University in 2007. He has been publishing texts and essays on visual arts, and giving public lectures since 1995.

The Group ABS was formed in 2003 in Zagreb. It consists of: Alan Alabić (1976), Ivica Blažić (1975) and Ivan Skvrce (1980). The members of the group majored in painting at the Zagreb Academy of Fine Arts. After graduating in 2003 they are presently attending the final year of postgraduate studies at the Academy for Fine Arts and Design in Ljubljana. The members of the Group ABS live and work between Zagreb, Rijeka and Krk.

Živko Grozdanić (born 1957, Vršac, Vojvodina, Serbia) graduated from the Academy of Fine Arts in Sarajevo in 1983. He was the founder and the Director of the Yugoslav Youth Biennial from 1994–2004, Vršac, and the founder of Košava and Art Context magazines for contemporary art and culture. He also founded the Konkordija Center for Contemporary Culture, and the Konkordija Gallery. Until 2011 he has been the Director of the Museum of Contemporary Art of Vojvodina in Novi Sad. He works with political and cultural (gender, national, class, post-socialist) modes of representations.

IRWIN was constituted in 1983 in Ljubljana, Slovenia. Its members include: Dušan Mandić (born 1954, Ljubljana), Miran Mohar (born 1958, Novo Mesto), Andrej Savski (born 1961, Ljubljana), Roman Urenjak (born 1961, Trbovlje), Borut Vogelnik (born 1959, Kranj). In 1984, the group co-founded a larger collective known as Neue Slowenische Kunst (NSK). IRWIN have exhibited widely in Europe and the USA, including Manifesta in Rotterdam and Ljubljana; the Venice Biennale; After the Wall, Moderna Museet, Stockholm, Sweden, 1999; Aspects/Positions, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna, Austria, 1999; and the Moscow Biennale. In 1992 the "NSK State in Time" was established: a non-territorial artistic state – the first global state of the universe – which now has thousands of citizens around the world.

Janez Janša, Janez Janša and Janez Janša was formed in 2007 in Ljubljana. Janez Janša is the name of the former Prime Minister of Slovenia. He is currently the President of the opposition party: the Slovenian Democratic Party (SDS). In the summer of 2007 three well-known Slovenian artists officially changed their name to "Janez Janša". All of their works, their private affairs – in a word their whole life – has been conducted under this name ever since.

Aleksander Komarov (born 1971, Grodna, Belarus, lives in Berlin and Rotterdam) works with various media, primarily video. A main topic of his films is the manifestation of power, e.g. political, economical and religious, and the way it is communicated. Together with the artist Susanne Kriemann, Aleksander Komarov is running the artist-in-residency space AIR Berlin Alexanderplatz open for artists, architects and theoreticians.

Tadej Pogačar (born 1960, Ljubljana, Slovenia) graduated from the Ethnology and History of Art at the University of Ljubljana. He graduated in 1988 with a degree in painting at the Academy of Fine Arts and completed his postgraduate studies in 1990 at the same institution. He lives and works in Ljubljana. He is an artist, curator and artistic director of the P74 Centre and Gallery, based in Ljubljana and is a founder and director of the P. A. R. A. S. I. T. E. Museum of Contemporary Art, a virtual critical formation established in 1990. He works with cultural modes of contemporary everyday life.

Nika Radić was born in Zagreb, Croatia, in 1968. As a child Radić lived in Zagreb, London and Toronto. She studied sculpture at the Academy of Fine Arts in Zagreb and graduated in 1992. She also studied art history at the University of Vienna as she had an interest in the different approaches of art being taught in practice and theory based studies. She graduated in 2008 and lives between Berlin and Zagreb. She works with modes of communication and representation in contemporary culture.

Joanna Sokołowska is a curator at the Muzeum Sztuki in Łódź. Her work has focused on the intersections and frictions between art, economy and politics against the backdrop of the current transformations in labour conditions. She has also been interested in the formation of aesthetic communities and the role of art in the production of non-utilitarian prototypes of social relations. Her curatorial projects include: Eyes Looking for a Head to Inhabit, Workers Leaving the Workplace, Muzeum Sztuki in Łódź; Accretions, Galerija Škuc, Ljubljana; Another City, Another Life, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warsaw.

Nataša Teofilović (born 1968, lives in Pančevo and Belgrade, Serbia) is an architect and representative of digital art. She works in different media, from graphic representations of spatial settings to experimental video works and interactive performances. In each media, she is aware of the context of the respective work. She also reflects the very spatial, contextual and political nature of the respective issue she is dealing with. In 2007, she exhibited at the Ars Electronica in Linz.

Zoran Todorović (born 1965, lives in Belgrade, Serbia) is a representative of biopolitical performance, radical body art, interhuman performance art and politicised postmedia art. He works with affective individual and collective situations and representations of the borders of "human conditions". He was the representative of Serbia at the 53rd Biennale di Venezia (2009). He is Assistant Professor at the Faculty of Fine Arts, Belgrade, Serbia.

Polona Tratnik (born 1976, lives in Ljubljana, Slovenia) is a representative of bioart and biotheory. Her artistic or cultural work intertwines with science, especially biotechnology. She graduated from the University of Primorska, Faculty of Humanities, with a doctorate in philosophy and theory of visual culture (entitled "Understanding The End of Art – from Hegel to Danto", 2007). She is Assistant Professor for Philosophy of Culture at the University of Primorska, Koper, Slovenia.

Dragomir Ugren (born 1951, Bosanska Krupa) graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, 1978. After this he became an expert consultant for contemporary art at the gallery Likovni Susreti, Subotica from 1982 until 1989. He was director of the Museum of Contemporary Art Novi Sad from 1996 until 2002 and the founder and chief editor of the visual arts magazine Projecta®t, Novi Sad, from 1993 until 2001.

Jun Yang was born in Qingtian, China, in 1975. Today he lives and works in Taipei, Vienna and Yokohama. He studied at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam and at the Academy of Fine Arts Vienna. Having grown up in various cultural contexts, in his artistic work Jun Yang investigates the influence of media images on concepts of identity. Together with other curators and artists he was responsible for the foundation of the Taipei Contemporary Art Center in Taipei. He is a visiting professor at the Arts and Design Department of the Yuan Ze University in Taiwan. As an artist Jun Yang has participated at Manifest 4, 2002, the Venice Biennial, 2005 and the Taipei Biennial 2008. He is represented by: Martin Janda Gallery, Vienna; Vitamin Creative Space, Guangzhou / Beijing; and ShugoArts, Tokyo.

 

FOTO GALERIJA

EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
EUROPE_N: asimetrična Evropa - otvaranje i postavka izložbe
 
 

PRATEĆI SADRŽAJ

EUROPE_N: asimetrična Evropa - logo

EUROPE_N:
asimetrična
Evropa

LOGO IZLOŽBE

EUROPE_N: asimetrična Evropa - katalog izložbe

EUROPE_N:
asimetrična
Evropa

Katalog izložbe

EUROPE_N: asimetrična Evropa - Plakat srpski

EUROPE_N:
asimetrična
Evropa

PLAKAT SRPSKI

EUROPE_N: asimetrična Evropa - Plakat engleski

EUROPE_N:
asimetrična
Evropa

PLAKAT ENGLESKI


 

Press

EUROPE_N: asimetrična Evropa - Press pdf

EUROPE_N:
asimetrična
Evropa

PRESS


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva