Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000 - Suzana Vuksanović
Promocija knjige

3. jun 2014. u 12h Kino sala

mail icon


 
Muzej Savremene umetnosti Vojvodine - Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000 - Suzana Vuksanović, promocija knjige

 

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad 2013.

Utorak, 3. jun 2014. u 12h, Kino sala MSUV

Učestvuju: dr Ješa Denegri, dr Jasmina Čubrilo, Zoran Pantelić i Suzana Vuksanović

 

Prošle godine, u izdanju Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, iz štampe je izašla knjiga mr Suzane Vuksanović, muzejske savetnice MSUV, koja se bavi izučavanjem, istorizovanjem i interpretiranjem fenomena nove skulpture u Vojvodini u periodu od 1980. do 2000. U knjizi Nova skulptura u Vojvodini 1980 - 2000 / New Sculpture in Vojvodina 1989 - 2000 istorijsko.umetnički valorizuju se opusi i delovanje u prostoru i domenu nove skulpture sledećih autora i autorki: Ane Bešlić, Verbumprograma, Ratomira Kulića, Mirjane Kojić, Slobodana Kojića, Zorana Pantelića, Rastislava Škuleca, Apsolutno skulpturalnog, Dragana Jelenkovića, Dragana Rakića, Dragana Miletića, Živka Grozdanića, Zvonimira Santrača, Igora Antića, Mire Brtke, Jelene Janev, Manojla Maravića i Olge Ungar.

 

IZVODI IZ RECENZIJA

... Rad Suzane Vuksanović bavi se jednim od najbitnijih fenomena u savremenoj umetnosti Vojvodine, sa referencama u širem problemskom kontekstu u koji se ova umetnička produkcija uključuje. S obzirom da se dosad u više navrata kao autorica izložbi i pisac tekstova bavila istom problematikom, njeno je poznavanje zbivanja u ovoj oblasti temeljno i vrlo merodavno, obrada koju je ponudila predstavlja dosad najvredniji doprinos temi navedenoj u nazivu ovog rada, stoga kao takav zavređuje da u ponuđenom obliku u celini bude objavljen.

Prof. dr Jerko Denegri

... Rad (tekst) Suzane Vuksanović pokazuje temeljno izučene izvore i građu – sve dostupne podatke o umetnicima, delima, izložbama, kritičkoj recepciji – kao i umetnički materijal koji se nalazi u muzejskim, galerijskim ili privatnim kolekcijama. Ona je dala jasnu sistematizaciju "nove skulpture" u Vojvodini u poslednje dve decenije XX veka, a sistematičnom i jezgrovitom interpretacijom, postigla je istorijsku valorizaciju nove skulpture u Vojvodini 1980-2000. kao uticajne, produktivne, inovativne i u izvesnim segmentima, vodeće umetničke pojave u kontekstu jugoslovenske i srpske umetnosti tog perioda.

Prof. dr Lidija Merenik

 

Biografija autorke

Suzana Vuksanović diplomirala je i magistrirala na Katedri za istoriju moderne umetnosti Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.

U periodu 1994-2000. radila je kao kustoskinja u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu. Od 2001. zaposlena je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, prvo kao kustoskinja izložbene delatnosti, a od 2005. u zvanju višeg kustosa zadužena je za Zbirku skulptura, objekata i instalacija. Stručno zvanje muzejskog savetnika stekla je 2012.

Usavršavala se na seminarima i stručnim skupovima iz oblasti muzeologije i muzeoloških standarda. Objavila više knjiga iz oblasti istorije umetnosti, savremene umetničke produkcije, kao i iz oblasti kritike umetničkog sistema.

Autorka je više problemskih i studijskih izložbi i kustoskinja brojnih samostalnih izložbi. Urednica je i kourednica mnogih izdanja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, članica je redakcije Časopisa za kritiku, istoriju i teoriju umetnosti: Anomalija ovog Muzeja.

Brojne tekstove - eseje, intervjue, kritičke osvrte, analitičke studije, prikaze knjiga i izložbi - objavljivala je u katalozima, časopisima, studijskim publikacijama, te u dnevnoj, nedeljnoj i mesečnoj štampi.

Knjige: Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, MSUV, Novi Sad 2013; Mira Brtka: Nestabilne ravnoteže, Novi Sad 2012; Grupa autora (dr L. Merenik, ur), Dragan Jelenković, Novi Sad, Pančevo 2008; Pokretanje istrage II, Novi Sad 2008; Grupa autora, Made In Novi Sad – savremena umetnička scena, Novi Sad 2006; Pokretanje istrage I, Novi Sad 2004; Rastislav Škulec: Remix. Refresh. Restart, u pripremi.

Dobitnica je nagrade "Pavle Vasić" za 2012. za monografski katalog i retrospektivnu izložbu Mira Brtka: Nestabilne ravnoteže (1962-2012).

Članica je Društva istoričara umetnosti Srbije (DIUS), Međunarodne asocijacije umetničkih kritičara (AICA) i Muzejskog društva Srbije (MDS).

 

FOTO GALERIJA

Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović, 3. jun 2014., MSUV - promocija knjige
 
 

Press/pdf

Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, autorka Suzana Vuksanović - pdf

Nova skulptura
u Vojvodini 1980-2000

Knjiga

Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000, promocija knjige, autorka Suzana Vuksanović - Press pdf

Nova skulptura
u Vojvodini 1980-2000,
promocija knjige

PRESS


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva