Srbija i međunarodna kulturna
saradnja - seminar

petak, 20. februar 2015. godine od 10 do 16 sati Kino sala

mail icon


 
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment,
Univerzitet umetnosti u Beogradu i Izdavačka kuća Klio organizuju seminar

SRBIJA I MEĐUNARODNA KULTURNA SARADNJA

petak, 20. februar, Muzej savremene umetnosti Vojvodine
(Dunavska 37, Novi Sad) od 10 do 16 sati

predavači:
prof. dr Milena Dragićević Šešić, Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. dr Vesna Đukić, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Nakon predavanja biće održano predstavljanje knjiga:

Ljiljana Rogač Mijatović KULTURNA DIPLOMATIJA I IDENTITET SRBIJE
(Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU i Klio, 2014)
i
Fransoa Šobe, Loren Marten, MEĐUNARODNI KULTURNI ODNOSI (Klio, 2014)

 

govore:
prof. dr Milena Dragićević Šešić
dr Ljiljana Rogač Mijatović, autorka

Uviđajući značaj interkulturnih projekata u savremenom evropskom kontekstu i marginalizovanu poziciju kulture u našoj zemlji profesori i saradnici Univerziteta umetnosti, u partnerstvu sa Izdavačkom kućom Klio, osmislili su seminar Srbija i međunarodna kulturna saradnja.

Seminar se realizuje u sklopu obeležavanja desetogodišnjice UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Namenjen je poslenicima kulture u javnim ustanovama i civilnom sektoru, studentima, akademskim radnicima i kreatorima kulturnih politika na svim nivoima. Program seminara zasniva se na knjigama Kulturna diplomatija i identitet Srbije Ljiljane Rogač Mijatović (Instutut za pozorište, film, radio i televiziju FDU i Klio, 2014) i Međunarodni kulturni odnosi Fransoa Šobea i Lorena Martena (Klio, 2014). Učešće na seminaru je besplatno. U sklopu seminara biće održana i prodajna izložba knjiga iz menadžmenta u kulturi i kulturne politike.

Budući da je broj polaznika ograničen molimo sve zainteresovane da svoje učešće potvrde do srede, 18. februara, na telefone: (011) 2624-334 i 3035-696, 021 526 634 ili e-poštu: mmarinkovic@clio.rs; info@msuv.org

 

Program seminara
SRBIJA I MEĐUNARODNA KULTURNA SARADNjA

Muzej savremene umetnosti Vojvodine,
20. februar 2015. godine

09.30 - 10.00 Registracija učesnika

10.00 – 11.30 Predavanje:
prof. dr Milena Dragićević Šešić, Univerzitet umetnosti, Beograd
Istorija međunarodnih kulturnih odnosa – jugoslovenska i srpska prošlost

11.30 - 12.00 Pauza

12.00 - 13.30 Predavanje:
prof. dr Vesna Đukić, Univerzitet umetnosti, Beograd
Strategije međunarodne kulturne saradnje

13.30 - 14.00 Diskusija i zaključci

14.00 - 14.30 Pauza

14.30 - 16.00 Predstavljanje knjiga i razgovor:

Ljiljana Rogač Mijatović
Kulturna diplomatija i identitet Srbije
Fransoa Šobe, Loren Marten
Međunarodni kulturni odnosi – istorija i kontekst

govore:
Nataša Đelošević, Klio
prof. dr Milena Dragićević Šešić
dr Ljiljana Rogač Mijatović

 

LITERATURA:

 

edicija kultura, umetnost, mediji

Ljiljana Rogač Mijatović
KULTURNA DIPLOMATIJA I IDENTITET SRBIJE

(Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU i Klio, 2014)
broširani povez, 204 strane, ćirilica, F 15x24

Polazeći od pitanja: Kako ojačati pozicije kulture i mogućnosti koje ona ima u međunarodnim odnosima Srbije? Ljiljana Rogač-Mijatović analizira aktuelne principe i instrumente javnih kulturnih politika s jedne, i različite nivoe i vezivne matrice identiteta Srbije, s druge strane. Počev od kosovskog mita, panslavizma i jugoslovenstva, sve do balkanskih i evropskih identitetskih okvira, ona proučava predstave o Srbiji formirane i oblikovane u stranoj i domaćoj javnosti, sa posebnim osvrtom na etničke stereotipe koji određuju aktuelni imidž Srbije u svetu.

Autorka zaključuje da pitanja o opštem stanju kulture, o kulturnim obrascima i modelima komunikacije, o kulturnom kanonu, kao i o ključnim identifikatorima nacionalnog kulturnog identiteta moraju biti deo državne politike. koja bi bila izražena kroz modele saradnje, medijacije i partnerstva. Put jačanja pozicija kulture i mogućnosti koje ona u međunarodnim odnosima, Ljiljana Rogač Mijatović vidi u afirmaciji institucija elitne i nacionalne kulture, ali i savremenog stvaralaštva.

Dr Ljiljana Rogač-Mijatović je stručni saradnik za naučno istraživanje i razvoj u Institutu za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Predavač je na interdisciplinarnim master studijama za kulturnu politiku i menadžment i doktorskim studijama za teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

 

edicija agora

Fransoa Šobe, Loren Marten
MEĐUNARODNI KULTURNI ODNOSI

Istorija i kontekst (Klio, 2014)
prevod s francuskog Milica Šešić
tvrdi povez sa omotnicom, 432 strane, latinica, F 22x16

Kombinujući istoriju međunarodnih odnosa i kulturnu transnacionalnu istoriju, dvojica autora ponudila su prvu pravu sintezu istraživanja višestrukih kulturnih interakcija, bilo da je reč o globalnim kruženjima slike i zvuka kulturnih i medijskih industrija ili o tokovima intelektualne i umetničke razmene u užem smislu. Vodeći računa i o novouvedenim temama istraživanja, od egzila intelektualaca u dvadesetom veku do pitanja kolonijalne ili imperijalne kulture, delo Međunarodni kulturni odnosi – istorija i kontekst predstavlja neizostavno sredstvo rada u promišljanju savremenog sveta.

Fransoa Šobe, profesor univerziteta u Turu i istraživač Fakulteta političkih nauka, stručnjak je za istoriju međunarodnih kulturnih odnosa.

Loren Marten, istraživač u Centru za istoriju Fakulteta političkih nauka, stručnjak je za istoriju medija i odnose između kulture i politike u dvadesetom veku.

 

FOTO GALERIJA

Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
Srbija i međunarodna kulturna saradnja - seminar
 
 

Press

SEMINAR: Srbija i međunarodna kulturna saradnja - Press pdf

SEMINAR: Srbija i
međunarodna
kulturna saradnja

PRESS


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva