Prikazivanje ženskog bolesnog tela u likovnoj umetnosti
predavanje Sanje Kojić Mladenov

9. mart 2015. godine u 12.00 Kino sala

mail icon

 
Prikazivanje ženskog bolesnog tela u likovnoj umetnosti - predavanje Sanje Kojić Mladenov

Predavanje: ponedeljak, 9. mart u 12:00, Kino sala MSUV

Govori: Sanja Kojić Mladenov

Saradnici: ACIMSI Centar za rodne studije, Univerzitet u Novom Sadu

Pristupi i načini prikazivanja ženskog tela u vizuelnoj umetnosti su se tokom vremena razlikovali na šta su uticala društveno-politička i socijalna kretanja, razvoj istorije umetnosti i emancipacija žena, koja je omogućila veće učešće žena u umetnosti i velike promene u umetničkoj teoriji i praksi koje su posle toga usledile. Prikazivanje bolesnog tela žene od antike do 20. veka predstavljalo je uglavnom tabu temu. Primeri ovakve umetničke prakse su gotovo nevidljivi i predstavljaju prilično neistraženo polje likovne umetnosti, o čemu do danas ne postoji adekvatna literatura kod nas. Odnos prema telu žene je uglavnom bio prožet potrebom za njegovom idealizacijom i prikazivanjem tela savršenih proporcija. Zajedničko svim periodima i kulturama je da su telo žene većinom predstavljali kao objekt, nago ili oskudno odeveno. Prve primere prikazivanja ženskog bolesnog tela u likovnoj umetnosti imamo u delima koja ilustruju mitološke i religiozne scene, sa istaknutom potrebom ka skrivanju bolesnog tela, njegove marginalizacije ili afirmacije negativnih interpretacija uloge žene čije je telo bolesno. U periodu oslobađanja likovne umetnosti od religijskih kanona, razvojem portretne umetnosti i žanr scena uočljivo je povremeno prikazivanje bolesnog tela žene, uglavnom manjih dimenzija, skrajnuto, na rubnim delovima kompozicije, tokom vremena sve izraženije u studijama karaktera portretisanih žena. Tokom 20. veka dolazi do promene u pristupu umetnosti koja se oslobađa tabua i razvija kritiku društvene stvarnosti. Istovremeno sve više žena počinje da se bavi umetnošću, te se odabir tema menja, kao i način njihove interpretacije. Mnoge umetnice i umetnici sve više imaju lični pristup i polaze iz pozicija privatnih porodičnih odnosa, ispituju, problematizuju i iznose u javnost do sada društveno neprihvatljive načine prikaza ženskog tela koje ne mora da bude lepo, a da pri tom može dominirati kompozicijom i biti centar radnje. Teme kao što su invaliditet, genitalne bolesti, mentalne bolesti i sl. postaju teme radova pojedinih umetnica koje se bave fotografijom, slikarstvom, skulpturom, video umetnošću, performansom i dr. Na ove promene uticala je feministička teorija i praksa, emancipacija žena i oslobođenje umetnosti od društvenih stega i stereotipa.

 

Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva