Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18 / 2014
Istraživanja, međunarodna izložba, razgovori

3. april - 1. jun 2015. godine

mail icon


 
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april - 1. jun 2015.

Mémoires de violence et rêves de futurs 1914-18 / 2014.
Gewalt erinnern – Zukunft träumen 1914-18 / 2014.
Memory of Violence – Dreams of the Future 1914-18 / 2014.
Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18 / 2014.

 

Produkcija: Goethe Institut Belgrad, L’Institut français de Serbie, Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Koprodukcija: KID KIBLA, Maribor, Slovenija

Kustoskinja: Sanja Kojić Mladenov
Podrška: Francusko-nemački fond (Elysée Fund)

Izložba: Kibla Portal, Maribor, Valvasorjeva 40
Svečano otvaranje izložbe: petak, 3. april u 19:00 časova
Trajanje izložbe: 3. april - 1. jun 2015.

Učesnici izložbe: Igor Antić (RS-FR), Boris Beja (SI), Nataša Berk (DE-SI), Igor Bošnjak (BA), diStruktura (RS) + Barbara Barbi Marković (RS-AT), DK (SI), Robert Jankuloski (MK), Jelena Jureša (RS-BE), Thomas Köner (DE-FR), Nebojša Lazić (RS-US), Marianne Marić (FR), Anuk Miladinović (CH-DE), Radenko Milak (BA), Vessna Perunovich (RS-CA), Magali Sanheira (FR), Selman Trtovac (RS)

+ Beautiful Days 1914 / 2014, kustoskinja Luise Kloos (AU) – filmski program, autori: Arion Asllani (SR), Admir Mujkid (BA), Sanjin Fazlid (BA), Igor Juran (HR), Josip Zanki (HR), Davide Skrelj (IT), Lotte Schreiber (AU), Lea Titz (AU)

 

Francuski institut u Srbiji i Gete institut u Beogradu, u saradnji sa MSUV-om, pokrenuli su projekat Memorija nasilja i snovi o budućnosti, posvećen obeležavanju stogodišnjice 1. svetskog rata, sećanju na turbulentne i nasilne društveno-političke prilike, na lične traume, migracije i snove, kroz savremeni i umetnički kontekst. Projekat Memorija nasilja i snovi o budućnosti okuplja umetnike i umetnice iz Evrope koji kao polazište koriste 100 godina evropske istorije, bez vraćanja na "staru raspravu" o nacionalizmu, imperijalizmu i pitanju ko je kriv. Svojim istraživanjima ukrštaju različite dimenzije, pristupe i pitanja, prošlost i sadašnjost, odnose između centara i periferija, aspekte kretanja/putovanja, migracije i egzila, kao i nove standarde u komunikaciji u savremenim lokalnim, regionalnim i evropskim dimenzijama, u vremenima u kojima je neophodno ispitivanje konstelacija i ideologija iz prošlosti zbog izgradnje položaja u multipolarnom svetu. Kroz kolektivnu umetničku praksu, van nacionalnih granica, prošlosti ili sadašnjosti, i van mentalnih stega, umetnici iz različitih mesta i konteksta imaju priliku da istraže i kreiraju nove standarde međusobnog priznavanja, uvažavanja razlika, umrežavanja i strategija protiv trajne degradacije znanja i kulturnog rada.

Projekat u sebi sadrži više tematskih celina koje se međusobno prepliću ukazujući na ključne elemente koncepta. Prva je posvećena mitologizaciji individualnog čina i bavi se uticajima društvenog konteksta, kulturnog modela i kreiranih mitova na izgrađivanje socijalnih vrednosti pojedinaca. Problematizuje odnose unutar zajednice podređene nasleđenim obrascima ponašanja i tradicionalno izgrađenim vrednostima. Drugi segment projekta bavi se sećanjima i odnosima kolektivnog i pojedinačnog tokom velikih socijalnih trauma, kao što je rat. Ističe pojam žrtve, ličnog i porodičnog nasuprot militarizovanog i ideološkog. Treći segment vodi dijalog između umetničkog i istorijskog sadržaja, kroz uključivanje istorijskih artefakata (film, fotografija, objekti, dokumenti i sl.), kao i prošlosti i sadašnjosti. Istražuje odnos umetničkih pozicija sa istorijskim kroz angažovanje avangardne umetničke prakse, kao pristupa u umetnosti koji je definisao poziciju progresivnog umetnika u istoriji umetnosti. Četvrti segment bavi se projekcijom socijalne plastike, sveobuhvatnog umetničkog dela, odnosno oblikovanja života unutar umetničkih eksperimentalnih praksi. Naglašava značaj izgrađivanja budućih pozitivnih vrednosti Evrope kroz problematizovanje zajedničke prošlosti, u kojoj je umesto dihotomije (pozitivno–negativno) naglašeno izgrađivanje mnogostrukih uglova posmatranja, kroz proširivanje i oslobađanje sopstvenih granica unutar umetnosti.

Svaki od učesnika/ca projekta polazište za svoja istraživanja nalazi u sopstvenoj umetničkoj poziciji, medijima rada, identitetu i kontestu okruženja. Pri koncipiranju i realizaciji dela neki su polazište našli u društveno-političkim aspektima i ulozi koju su Beograd ili Novi Sad imali tokom Prvog svetskog rata, dok je većina krenula iz pozicije mesta u kojem žive i rade pronalazeći nove relacije (Pariz – Beograd, Beč – Sarajevo, Minhen – Novi Sad i sl.). Naglašavano je uspostavljanje geografskih relacija unutar projekta, kao i aspekt kretanja/putovanja, migracije i egzila. Nekoliko umetnika i umetnica je svojim poreklom i životom vezano za više zemalja ili trenutno živi u više gradova i područja, održavajući ili ne održavajući veze sa jednim i drugim. Ti principi su bitni s obzirom na to da se projekat bavi svetskim ratom koji možemo da posmatramo i kroz princip kretanja ljudi, mešanja stanovništva i kultura, što je rezultiralo različitim ljudskim sudbinama. U projektu Memorija nasilja i snovi o budućnosti istaknute su ne samo geografske već i vremenske relacije, pa kroz pojedine radove umetnici ukrštaju različite dimenzije, pristupe i pitanja prošlosti i sadašnjosti, koristeći istorijske artefakte, mitove ili personalne priče, razvijajući svoju umetničku praksu kroz različite medije, kao što su: slika, skulptura, grafika, fotografija, video, video i zvučna instalacija.

 

FOTO GALERIJA

Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18/2014. Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april 2015., MSUV - otvaranje izložbe
 
 

POVEZANI SADRŽAJ

Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18 / 2014, 19. novembar - 11. decembar 2014., MSUV, Novi Sad

Memorija nasilja i snovi o
budućnosti……1914-18/2014,

19. 11. - 11. 12. 2014.


 

Press

Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014, Slovenija, Maribor, Kibla Portal, 3. april - 1. jun 2015. - Press pdf

Memorija nasilja
i snovi o budućnosti...
1914-18/2014, Slovenija,
Maribor, Kibla Portal,
3. april - 1. jun 2015.

PRESS


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva