Lev Manovič, predavanje:
Kako gledati 10 miliona slika?

Ponedeljak, 25. maj 2015. godine u 13h Kino sala

mail icon


 
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art

Vizuelizacija mnoštva podataka kao umetnički i istraživački alat

 

Predavanje Lev Manoviča, profesora u Fakultetskom centru Gradskog univerziteta Njujorka, (The Graduate Center, City University of New York) i dugogodišnjeg uglednog profesora na Odeljenju za vizuelne umetnosti Kalifornija - Univerziteta u San Dijegu, održaće se u ponedeljak, 25. maja, 2015. godine, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, u Novom Sadu.

Zbog velikog interesovanja, molimo Vas da ukoliko želite da prisustvujete predavanju, Vaše prisustvo potvrdite na mail tijana.filipov@msuv.org, najkasnije do 22. maja, 2015. godine.

 

Projekat Media Art

Program Media Art nastao je iz potrebe da se savremeni umetnici i studenti u domenu video arta i digitalnih medija podrobnije upoznaju i edukuju u oblastima teorije, konzervacije i zaštite, kao i distribucije novih medija savremene vizuelne umetnosti, a u vezi sa pojmovima i standardima prakse o kojima se u našoj umetničkoj i kulturnoj sredini površno i nedovoljno zna ili se ne pridaje adekvatan kreativni i društveni značaj.

Pokretanje programa predavanja, radionica i projekcija je edukativnog karaktera i ima za cilj da publici u Srbiji omogući uvid u stavove i mišljenja istaknutih teoretičara medija, kustosa i distributera umetnosti na digitalnim medijima, kao i da predstavi primere umetnika koji su ostvarili značajne radove na novim medijima.

 

Lev Manovič

Lev Manovič

Profesor u Fakultetskom centru Gradskog univerziteta Njujorka, (The Graduate Center, City University of New York) i dugogodišnji ugledni profesor na Odeljenju za vizuelne umetnosti Kalifornija Univerziteta u San Dijegu (UCSD) gde je od 1996-2012. vodio nastavu iz digitalne umetnosti , nove teorije medija i digitalnih humanističkih nauka, autor je čuvene knjige Jezik novih medija (The Language of New Media) 2001. koja se smatra najiscrpnijom istorijom medija posle MekLuana. Centar za savremenu umetnost u Beogradu izdao je zbornik njegovih tekstova "Metamediji" 2001. Rođen je u Moskvi gde je studirao slikarstvo, arhitekturu i računarsko programiranje. Jedan od vodećih teoretičara novih medija. Od 1981. živi u Njujorku gde je magistrirao na studijama eksperimentalne psihologije. Osnivač je i direktor Inicijative za softverske studije (Software Studies Initiative).

U svojoj izuzetno uticajnoj knjizi Jezik novih medija, Lev Manovič formuliše prvu sistematsku teoriju novih medija i pozicionira je u relacioni odnos sa drugim oblastima kulture, kako prošlih tako i sadašnjih. Ključna ideja knjige je da se ispita uticaj digitalne revolucije u vizuelnoj kulturi, koristeći teoriju i istoriju kinematografije kao konceptualno istraživačko sočivo. Lev Manovič vidi svet iz perspektive "postkomunističkog subjekta" koji je veoma oprezan u onom delu koji se odnosi na proklamovani demokratski potencijal Interneta i novih medija, nudeći zamenu pozicije utopijske euforije za jedan izbalansiraniji pogled. Kombinujući akademsko i primenjeno iskustvo i teorijska oruđa iz humanističkih nauka (istorija umetnosti, književna teorija, medijske studije, socijalna teorija) i računarsku logiku, Lev Manovič razvija metod takozvanog "digitalnog materijalizma" kao sredstvo da otkrije novu logiku kulture. Koncept jezika u naslovu se koristi ne da bi označio povratak strukturalističke metodologije, već da bi definisao novu liniju razvoja koja se fokusira na novonastale konvencije i ključne forme novih medija. U svojoj analizi, Lev Manovič definiše četiri ključna trenda koji oblikuju razvoj novih medija tokom vremena: modularnost (nezavisno postojanje različitih elemenata), automatizacija (automatsko kreiranje i modifikacija novih medijskih objekata), prilagodljivost (više verzija novih medijskih objekata) i transkodiranje (konvertibilnost novih medijskih objekata u drugi format). Postavljanjem novih medija u okvir šireg istorijskog konteksta, prema Lev Manoviču, postaje moguće definisati putanje koje vode ka sadašnjem stanju kao i primena ovih putanja u budućnosti.

Ključni koncept ili esencijalna alatka za razumevanje savremene stvarnosti po Manoviču jeste baza podataka. Nova, digitalizovana realnost, kreirana unutar World Wide Weba čini da se svet pojavljuje kao beskonačna i nestrukturirana baza podataka, slika, tekstova, te stvara potrebu da se unutar istog razvija sopstvena etika i estetika. Baza podataka definiše se kao antiteza narativu, kao naš glavni metod kulturnog izražavanja koji organizuje prikupljanje čak i pojedinačnih stavki ali sa svešću o njihovoj univerzalnoj važnosti. Ako ovu logiku primenimo i na starije kulturne artefakate, bilo koji ikonografski sistem se može smatrati bazom podataka koji omogućava i obezbeđuje generacije i generacije pojedinačnih, specifičnih narativa. Kao posledica toga, baza podataka se pojavljuje kao meta ready-made s potencijalom da destabilizuje okamenje oblike i ideje i ostvari ili materijalizuje sistem beskrajnih mogućnosti.

2005. godine, Lev Manovič predstavlja ideju kulturne analitike, metodologije koja nam pomaže u detektovanju trendova i inovacija unutar naše kulturne imaginacije. Širenje digitalne kulture dovelo je do ekspanzije broja kulturnih agenata širom sveta, samim tim i do otežanog razumevanja nove globalne kulture starim teorijskim alatima. Umesto toga, Lev Manovič predlaže odgovarajući softver iz sfere nauke i praksu interaktivne vizualizacije u kontekstu humanistike. U praksi, to znači korišćenje računara za obavljanje komparativne analize velikih skupova podataka, analize koje ljudi nisu sposobni sami izvesti i koja ide korak dalje od jednostavne manuelne deskripcije i kvalitativne analize.

Lev Manovič ne promoviše ovu metodu kao jedini mogući model uspostavljanja značenja, ali ga vidi kao komplementarni metod, metod koji će proširiti dostupne alate za tumačenje čovečanstva. Kombinujući tradicionalne prakse i digitalne tehnike moguće je produbiti odgovor na pitanje o tome što nove kulturne discipline mogu izvući iz nove analize podataka i interaktivne vizualizacije.

 

Dr. Lev Manovich analyzing patterns in media content

 

Dr. Lev Manovich: "Photography as Big Data: How to Find Patterns in Millions of Instagram Images"

 

Program:

25. maj – 13 časova Muzej savremene umetnosti Vojvodine - Kino sala | Dunavska 37, Novi Sad
Tema: Kako gledati u 10 miliona slika? Vizuelizacija velikih podataka kao umetnički i istraživački alat

26. maj – 19 časova Kulturni Centar Beograda, bioskopska dvorana, Kolarčeva 6, Beograd
Tema: Vizuelizacija Instagrama: selfiji, gradovi, protesti

Koncepcija i medijаcijа: Drаgаnа Žаrevаc, vizuelnа umetnicа, Gordаnа Dobrić, kustos, KCB

 

Projekаt je reаlizovаn u koprodukciji sа Muzejem sаvremene umetnosti Vojvodine u Novom Sаdu i Fаkultetom zа medije i komunikаciju Univerzitetа "Singidunum" u Beogrаdu, uz sаrаdnju i podršku: Fondа Elysee, Gete institutа i Frаncuskog institutа u Beogrаdu, Ministаrstvа kulture i medijа Republike Srbije, Pokrаjinskog sekretаrijаtа zа kulturu i javno informisanje Vojvodine, Grаdа Beogrаdа-Sekretаrijаtа zа kulturu.

 

FOTO GALERIJA

Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art
 
 

POVEZANI SADRŽAJ

TIJERI DESTRIJE, Er Eskiz /Heure Exquise/ - Predavanje: Autorska prava i arhiviranje video radova.

TIJERI DESTRIJE, Er Eskiz
Predavanje: Autorska prava
i arhiviranje video radova

22. april 2015. god


 

Press

Lev Manovič, predavanje: Kako gledati 10 miliona slika? - Projekat Media Art - Press pdf

Lev Manovič,
predavanje:
Kako gledati
10 miliona slika?

PRESS


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva