Arhitektonska
laboratorija

22. decembar 2015 – 10. januar 2016. galerija S

mail icon


 
Arhitektonska laboratorija - Izložba Katedre za arhitekturu i urbanizam i Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, 22. decembar 2015 – 10. januar 2016, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

 

22. decembar 2015 – 10. januar 2016. │S

Izložba Katedre za arhitekturu i urbanizam i Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu.
Otvaranje: utorak, 22. decembar 2015. u 18h│S

Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka,
Univerzitet u Novom Sadu

Kustosi izložbe: Milena Krklješ i Vesna Stojaković
Dizajn izložbe: Saša Medilć, Jelena Despotović i Dejan Mitov

Arhitektonska laboratorija je izložba radova zaposlenih na Katedri za arhitekturu i urbanizam i Katedri za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, nastalih kao individualni projekti, kao i u okviru rada sa studentima na predmetnim zadacima.

Samostalni projekti izvedeni od strane nastavnog osoblja fokusirani su na različite tematske celine: fotografija, film i video, dizajn enterijera, maketarstvo, dizajn urbanog mobilijara.

Studentski radovi koji će biti izloženi nastali su u okviru rada na predmetima na obe Katedre i takođe su tematski podeljeni na celine: arhitektonsko i urbanističko projektovanje, savremene teorije i tehnologije primenjene na dizajn, arhitekturu i urbanizam, maketarstvo i dizajn enterijera.

 

UmetniČka dela

  • Arhitektonska laboratorija - Izložba Katedre za arhitekturu i urbanizam i Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, 22. decembar 2015 – 10. januar 2016, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
  • Arhitektonska laboratorija - Izložba Katedre za arhitekturu i urbanizam i Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, 22. decembar 2015 – 10. januar 2016, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
  • Arhitektonska laboratorija - Izložba Katedre za arhitekturu i urbanizam i Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, 22. decembar 2015 – 10. januar 2016, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
  • Arhitektonska laboratorija - Izložba Katedre za arhitekturu i urbanizam i Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, 22. decembar 2015 – 10. januar 2016, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
  • Arhitektonska laboratorija - Izložba Katedre za arhitekturu i urbanizam i Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, 22. decembar 2015 – 10. januar 2016, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад - umetnička dela

 

Press

Arhitektonska laboratorija - Izložba Katedre za arhitekturu i urbanizam i Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu - Press pdf

Arhitektonska
laboratorija

PRESS


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva