RISK CHANGE | Rizikuj promene - Međunarodni projekat
(2016-2020), Kreativna Evropa, potprogram Kulture

2016 - 2020.

mail icon


 
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)

 

RISK CHANGE | Rizikuj promene

 

Mesto i vreme realizacije:
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad

 

Trajanje projekta:
1.06.2016 - 01.06.2020.

 

Partneri:

ACE KIBLA
Association for Culture and Education
Maribor, Slovenia

ACAX
Agency for Contemporary Art Exchange
Budapest, Hungary

FOPSIM
Foundation for the Promotion of Social Inclusion in Malta
Žejtun, Malta

MMSU
Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Rijeka, Croatia

MSUV :: МСУВ
Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Novi Sad, Serbia

RIXC
The Center for New Media Culture
Riga, Latvia

7scenes
Location based mobile apps
Amsterdam, Netherlands

ZINC
Arts et Cultures Numériques
Marseille, France

The Mighty Creatives
Leicester, United Kingdom

National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece

i 26 saradnika.

 

Kratak opis projekta:

Risk Change je projekat koji istražuje socijalno - političke pritiske koji su uslovljeni kretanjem stanovništva, promenama mesta boravka, migracijom, egzilom i sl, kroz interdisciplinarne i interkulturalne pristupe. U fokusu će biti medijke i post-medijske umetničke prakse koje globalne društvene probleme povezuju sa umetnošću  i naukom.

Projekat ima za cilj da proizvede konkretne rezultate: umetničke rezidencije, nove/inovativne modele, konferencije, simpozijume, radionice, otvorene laboratorije, izložbe, studijske posete, web platformu, aplikaciju za mobilni telefon, nove kulturne mreže, publikacije, itd.

Projekat je podeljen u više segmenata: projektni menadžment, istraživanje, produkcija, stvaranje nove publike i edukacija, konunikacija i diseminacija, kao i održivost projekta i upotreba njegovih rezultata za dalje istraživanje.
Kao partner-lider u oblasti produkcije, Muzej savremene umetnosti Vojvodine biće u velikoj meri zadužen za umetničku vrednost projekta, produkciju umetničkih radova, organizaciju različitih izložbi, selekciju umetnika koji će biti uključeni u rezidencijalne programe, i sl. Tako će Muzej, tokom trajanja projekta, organizovati 8 samostalnih izložbi (2 godišnje),  3 velike grupne internacionalne izložbe (1 godišnje), 8 debata, 3 simpozijuma, 15 radionica, ugostiće i pružiće uslove za rad za preko 10 umetnika, koji će boraviti u Novom Sadu kroz rezidencijalni program, itd.

Poseban segment projekta čini grupa od 8 eksperata (Expert Commission Risk Change), koja će se baviti oblašću savremene umetnosti i njenog odnosa sa multikulturalnim zajednicama i migracijama. Eksperti će tokom trajanja projekta konstantno pratiti aktivnosti projekta i njegovo razvijanje, i svojim istraživanjem, teoretičkim znanjem, esejima i tekstovima uticaće  na njegov dalji tok. Ovu grupu čine Ghislaine Boddington, kustoskinja i predavač iz Londona (Velika Britanija), Raphael Chikukwa, kustos Nacionalne galerije iz Harare (Zimbabve), Dmitry Bulatov, kustos i direktor Nacionalnog centra za savremenu umetnost (Rusija), Rasa Smite, jedan od osnivača E-LAB/RIXC, kustoskinja i istraživač iz Rige (Latvija), Barnabas Bencik, nezavisnini kustos iz Budimpešte (Mađarska), Sabina Salamon, kustoskinja Muzeja savremene umetnosti iz Rijeke (Hrvatska), Peter Tomaz Dobrila, nezavisni umetnik i producent iz Maribora (Slovenija)  i Sanja Kojić Mladenov, kustoskinja i direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine iz Novog Sada (Srbija).

RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)

 

Glavni ciljevi projekta su:

• Povezivanje sa partnerima iz Slovenije, Hrvatske, Grčke, Malte, Holandije, Engleske, Letonije, Francuske, Mađarske i šire Evrope
• Preispitivanje i mapiranje uzroka i posledica migracija u kontekstu društvenih i kulturoloških promena
• Realizacija izložbi, rezidencijalnih programa, stručnih simpozijuma, predavanja i radionica, produkcija umetničkih radova, promocija savremene umetnosti

 

Indikatori (merljivi pokazatelji projekta):

8 samostalnih izložbi, 3 velike grupne internacionalne izložbe, 8 debata, 3 simpozijuma, 4 rezidencijalna programa, 15 radionica, promotivni materijal, prisutnost Muzeja u medijima, dokumentovana arhiva.

 

 

FOTO GALERIJA

RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGES - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
RISK CHANGE - Međunarodni projekat, Kreativna Evropa | potprogram Kulture (2014-2020)
 
 

Press

RISK CHANGE | Rizikuj promene - Press pdf

RISK CHANGE |
Rizikuj promene

PRESS


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva