NATAŠA TEOFILOVIĆ:
DISTANCE

6‒21. maj 2016.

mail icon


 
Nataša Teofilović: Distance, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

 

 

Otvaranje izložbe: petak, 6. maj u 20h
Autorka izložbe: Svetlana Mladenov
Stručni saradnik na postavci: Marko Ercegović
Izložbu otvara: Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike, Beograd, inicijator i kustos Festivala S.U.T.R.A.

 

Samostalna izložba Nataše Teofilović istražuje dvadesetogodišnji period njenog rada, te izložba obuhvata, pored radova iz oblasti digitalne umetnosti, po kojima je umetnica poznata široj javnosti, i radove iz drugih umetničkih disciplina: video, dokumentarni video, performansi i umetničke akcije, crteži, fotografije, objekti, instalacije, ambijenti.

Kao dobitnica značajnih svetskih nagrada iz oblasti digitalne umetnosti, prvi put ima priliku da u Srbiji, na jednom mestu i sveobuhvatno prikaže  svoja istraživanja u oblasti digitalne animacije, grafike i fotografije.

Na relativističkoj i fleksibilnoj poziciji umetnosti Nataša Teofilović gradi svoju ličnu umetničku strategiju u kojoj prvobitna ideja i sam proces rada imaju odlučujuću ulogu. Krećući se u proširenom polju umetnosti, svoj diskurs je izgradila na uzajamnim odnosima umetnosti, nauke i tehnologije, intimno-javnog i regionalno-univerzalnog, baveći se pitanjima identiteta, rodnosti, otuđenosti, usamljenosti, prijateljstva, ličnih sloboda, etnoarheologije, geopolitike, memorije, prostora, virtuelnih i iluzionističkih paradigmi…

U umetničkim konceptima Nataše Teofilović, posebno u digitalnim animacijama, može se prepoznati njen lični umetnički rukopis u harmoničnom skladu emotivnog i racionalnog. Kroz ukrštanje racija i emocija ona gradi novu stvarnost u kojoj i figuracija i apstrakcija imaju podjednako mesto. Ono što je zajedničko njenim figurama (karakterima) i apstraktnim oblicima je kretanje u nedefinisanom prostoru praznine. Njihovo egzistiranje u virtuelnom svetu i, na prvi pogled, distanciranje od realnog sveta samo još više naglašava njihovu usamljenost, ali i želju za komunikacijom. Natašine figure svojim pokretima i radnjama definišu virtuelni prostor u kome se kreću, hodaju, trče, vežbaju, igraju, lebde… – one mu daju smisao i čulnost (s.h.e., one-for-tango, 1:1, belo i dr.). I ma koliko ih ekran u kome se kreću odvajao od spoljnog sveta one iz tog sveta realnosti upijaju pojedine elemente potčinjavajući ih svojoj potrebi za traženjem sopstvenog identiteta koji je uvek negde na granici realnog i virtuelnog.

Virtuelna slika koju stvara umetnica sasvim je drugačija od klasične slike i njene materijalnosti, u dijalogu stvarnog i zamišljenog ta slika predstavlja istinu kao i svako drugo umetničko delo. Ona je sastavljena od vidljivog (slika) i apstraktnog (brojevi, kodovi) i ne razlikuje original od kopije (kompjuter štiti njenu strukturu od svake namerne ili nenamerne izmene). Digitalne slike se doživljavaju sa više čula, ne samo vidom već i drugim čulnim organima, što pojačava mogućnost sugestije.

Svi likovi koji se kreću i žive u Natašinim prostorima praznine koncipirani su po modelu sopstvenog tela i lika, njenih karakterističnih pokreta i permanentnih radnji. To čini vezu umetnice sa tim likovima još snažnijom i iskrenijom. Život tih karaktera zavisi od same umetnice, njene volje da ih zadrži, promeni ili ugasi. Atmosfera intimnosti obavija te karaktere, koji svojim kretnjama, koloritom ili sfumatom, senčenjima i razlivanjima unose notu lirskog i poetskog u čitavu kompozicionu šemu pokretne slike.

(Svetlana Mladenov)

 

 

UmetniČka dela

 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
 • NATAŠA TEOFILOVIĆ: DISTANCE, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela

 

Biografija

Nataša Teofilović (1968) je umetnica koja kroz novomedijsku i kompjutersku umetnost istražuje pojavnost i identitet ženskog i čulnog u virtuelnom prostoru. Njen umetnički razvoj kretao se od neokonceptualne umetnosti ranih 90-ih do digitalne umetnosti novog veka, koja spaja umetnost, nauku i tehnologiju. Tehnički posmatrano, ona radi u različitim medijima, od eksperimentalnog videa i performansa do 3D karakter animacije i digitalnih ambijenata. Konceptualno, te radove objedinjuju teme identiteta u praznom (void) virtuelnom prostoru, percepcije virtuelnih bića i ispitivanje granica između virtuelnog i stvarnog prostora. Njeni digitalni radovi se mogu opisati terminima interdisciplinarne, hibridne i intraaktivne umetnosti.

Nataša Teofilović je odbranila prvi doktorat u Srbiji iz digitalne umetnosti na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu (2010). Na istom univerzitetu magistrirala je (2007), a diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao studentkinja generacije. Autorka je prve knjige u Srbiji koja se bavi teorijom i praksom 3D karakter animacije (kompjuterske animacije humanoida), sa posebnim akcentom na analizi vlastitih animacija kroz koje istražuje pojavnost svog virtuelnog ženskog tela u kompjuterski generisanom prostoru. Vanredna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije (FMK) Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Izlaže od 1995. godine i od tada je realizovala 15 samostalnih i oko 120 kolektivnih izložbi, nacionalnih i međunarodnih, od kojih treba izdvojiti: Ars Electronica (Linc, Austrija, 2007), Incheon International Digital Art Festival 2009 (Inčeon, Koreja, 2009), DAT – Digital Art & Technology (Singapur, 2007), KIBLIX 2014 – Parallels (Maribor, Slovenija, 2014),Premonition, Blood, Hope – Art in Vojvodina and Serbia from 1914 to 2014 (Beč, Austrija, 2014), Cargo East, The Subdued existence: Serbian Contemporary Art Scene (Tajvan, 2014; Banjaluka, BiH; Košice, Slovačka, 2015).

Od 1999. do 2006. godine bila je aktivno uključena u rad AŽIN-a (Asocijacije za žensku inicijativu, radeći na umetničkim radionicama, kao i u ogranku AŽINA – INDOK, gde radi na produkciji feminističke štampe, kao i feminističkih video-radova.

PUBLIKACIJA
Nataša Teofilović, Umetnost pokreta u prostoru praznine (tehnologija i praksa virtuelnih karaktera), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011.

NAGRADE – OTKUPI
Pančevački Oktobarski salon 1999; Telo;slajd-projekcija makrofotografija na bioskopsko platno, 26. 5. 1999. Beč – Beograd; instalacija / fotografije (3 fotografije pruge 30x40 cm i jedna meseca 50x70 cm), zvuk (zričci); grupna pozivna izložba; Nagrada Oktobarskog salona, žiri: dr Lidija Merenik, dr Ješa Denegri, Marina Miljuš; Bioskop Apolo, Galerija savremene umetnosti, Pančevo, 1999.

31. salon, Pančevo 2001, Kontinuitet, pečat, situacija; Perfect Choice, 2D animacija, pozivna izložba; kustos: Ljiljana Ćinkul; Nagrada Salona, žiri: Zoran Erić, Svetlana Mladenov i Biljana Bralušić; Galerija Dvorište, Galerija savremene umetnosti, Pančevo, 2001.
34. salon, Pančevo 2004, Intimus; Just Follow the Red, plakati / digitalna štampa; pozivna izložba; kustos: Svetlana Mladenov; Nagrada Salona, žiri: Sava Stepanov, Radmila Savčić i Biljana Bralušić; Galerija savremene umetnosti, Pančevo, 2004.
35. salon Pančevo 2005;Character 0.05; segment rada s.h.e. – radna faza / jednokanalna 3D animacija; Specijalna nagrada 35. salona – produkcija rada i samostalna izložba; žiri: Lidija Merenik, Jasmina Čubrilo i Dragan Jelenković; Galerija savremene umetnosti, Pančevo, 2005.

Ars Electronica 2007, Goodbue Privacy; s.h.e., 3D karakter animacija / instalacija / ambijent; otkup rada za jednogodišnje prikazivanje u okviru postavke Muzeja Ars Electronica 2007–2008; Ars Electronica Center, Linz, Austria, 2007.
Prix Ars Electronica Collide@CERN 2011; Honorary Mention – Prix Ars Electronica Collide@CERN 2011, Geneva, Switzerland; Počasna nagrada na međunarodnom konkursu iz digitalne umetnosti Evropskog instituta za fiziku čestica – CERN, Ženeva, i međunarodnog festivala digitalne umetnosti Ars Electronica, Linc, 2011.

15th Japan Media Arts Festival; 1:1. 3D karakter animacija / instalacija / ambijent; [Jury Selection Work – 15th Japan Media Arts Festival, Art Division; Tokio, Japan, 2011.
FESA – Festival evropske studentske animacije, s.h.e. 3D karakter animacija / instalacija / ambijent; Diploma za najbolji rad u kategoriji Eksperimentalnog animiranog filma; žiri: József Fülöp, Karoline Riha, Rastko Ćirić; Barutana, Beograd, 2012.

Behind the Border, 11. međunarodno bijenale akvarela; one-for-tango; 3D karakter animacija/instalacija; selektorka: Svetlana Mladenov; Velika nagrada 11. bijenala akvarela, otkup rada za kolekciju galerije; žiri: Sunčica Lambić-Fenjčev i Slavica Popov; Savremena galerija Zrenjanin, 2015.

 

FOTO GALERIJA

NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
NATAŠA TEOFILOVIĆ: Distance, 6-21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
 
 

Press

Nataša Teofilović: Distance, 6‒21. maj 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - Press pdf

Nataša Teofilović:
Distance

PRESS

Nataša Teofilović, Biografija, pdf

Nataša Teofilović

Biografija


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva