MUZEJI SRBIJE – Deset dana od 10 do 10

Nataša Teofilović: DISTANCE
06 - 21.05.2016.
Tokom trajanja manifestacije izložba će biti otvorena od 10h do 22h. - galerije N i S

Nataša Teofilović: DISTANCE, 6 - 21.05.2016. MSUV, Novi Sad

Samostalna izložba Nataše Teofilović istražuje dvadesetogodišnji period njenog rada, te izložba obuhvata, pored radova iz oblasti digitalne umetnosti, po kojima je umetnica poznata široj javnosti, i radove iz drugih umetničkih disciplina: video, dokumentarni video, performansi i umetničke akcije, crteži, fotografije, objekti, instalacije, ambijenti.

Kao dobitnica značajnih svetskih nagrada iz oblasti digitalne umetnosti, prvi put ima priliku da u Srbiji, na jednom mestu i sveobuhvatno prikaže svoja istraživanja u oblasti digitalne animacije, grafike i fotografije. Nataša Teofilović (1968) je umetnica koja kroz novomedijsku i kompjutersku umetnost istražuje pojavnost i identitet ženskog i čulnog u virtuelnom prostoru. Njen umetnički razvoj kretao se od neokonceptualne umetnosti ranih 90-ih do digitalne umetnosti novog veka, koja spaja umetnost, nauku i tehnologiju. Tehnički posmatrano, ona radi u različitim medijima, od eksperimentalnog videa i performansa do 3D karakter animacije i digitalnih ambijenata. Konceptualno, te radove objedinjuju teme identiteta u praznom (void) virtuelnom prostoru, percepcije virtuelnih bića i ispitivanje granica između virtuelnog i stvarnog prostora. Njeni digitalni radovi se mogu opisati terminima interdisciplinarne, hibridne i intraaktivne umetnosti.

Izlaže od 1995. godine i od tada je realizovala 15 samostalnih i oko 120 kolektivnih izložbi.


Projekcija dokumentarnog videa Nataše Teofilović
"Olga Jevrić, skulptor, 50 godina dana"
19.05.2016., 12 h, Kino sala

Projekcija dokumentarnog videa Nataše Teofilović "<strong>Olga Jevrić, skulptor, 50 godina dana</strong>" MSUV, Novi Sad

Autori koncepta: Biljana Tomić i Ješa Denegri
Projekcija dokumentarnog videa i razgovor sa autorima
Učesnici: Nataša Teofilović, Ješa Denegri, Biljana Tomić
Moderator: Svetlana Mladenov


Koncert: Jozef van Wissem - OTKAZANO
20.05.2016. u 20:00 h, Galerija N

Koncert: Jozef van Wissem, MSUV, Novi Sad

Jozef Van Visem je holandski lautista i kompozitor. Iza sebe ima 13 solo izdanja i 15 izdanja nastalih u saradnji sa drugim muzičarima. Osvojio je nagradu na filmskom festivalu u Kanu prošle godine za najbolju muziku koju je komponovao za poslednji film režisera Džim Džarmuš-a "Only Lovers Left Alive". Takođe je sa Džarmušem izdao i album "The Mystery of Heaven". Trenutno je na evropskoj turneji kojom promoviše svoj poslednji album.
Organizacija: IMPROSTOR u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti Vojvodine
Improstor je kulturno-virtuelni prostor namenjen predstavljanju muzičkih stvaralaca koji svojim radom izlaze van okvira pojedinih muzičkih žanrova a čije delovanje počiva na onome što bi se najšire moglo izraziti pojmovima improvizacija, interaktivno muziciranje i sl. Svrha Improstora je da ovu relativno novu muzičku tendenciju s perspektivnim kulturnim potencijalom, predstavi kroz sporadične muzičke nastupe različitih autora te ovu delatnost odneguje i u ovoj sredini.


"Skulpture i instalacije u Novom Sadu",
21. maj 2016. 20-24h,
Slobodni prostor pored zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine
U saradnji sa Muzejom Vojvodine

"Skulpture i instalacije u Novom Sadu", 21. maj 2016. 20-24h, MSUV, Novi Sad

Projekat Instalacije pokrenut kao Edukativna radionica za alternativne materijale namenjen pre svega studentima Akademije umetnosti u Novom Sadu u kratkom roku prerasta u pokret. Kao takav on je definisan pod radnim nazivom Skulpture i instalacije u Novom Sadu, što treba jasno da odredi ideju i pravac delovanja učesnika. Specifičnost delovanja podrazumeva izlaženje iz zaštićene pozicije ateljea, gde studenti izrađuju i postavljaju radove (in situ)na licu mesta. Izvlačenjem instalacije u javne prostore ona postaje deo naše svakodnevice podižući stepen komunikativnosti(interakcije sa publikom) na drugi nivo. Sa te pozicije promovišemo mlade stvaraoce i savremene tendencije u skulpturi nudeći jednu moguću sliku, šta je skulptura danas.
Privremene instalacije na očigledan način menjaju i komentarišu stvarnost čime autori određuju svoju poziciju u odnosu na okruženje u smislu aktivnog činioca, svesnog vremena i mesta na kome stvara.
Pokret je baziram na ličnom volonterizmu i volonterizmu studenata i saradnika te ga smatram svojevrsnom radnom akcijom u polju kuture.
Projekat prvi put realizovan 2014. na Petrovaradinskoj tvrđavi u formi radionice.
Autor i kordinator pokreta: Nikola Macura, docent na katedri za vajarstvo, Akademije umetnosti u Novom Sadu.


Festival "MERLINKA"
Projekcije filmova i izložba plakata "Neispričane priče"
12-14.05.2016. 18-22h Kino sala i foaje

Festival "MERLINKA", MSUV, Novi Sad

Merlinka festival održava se od 2009. godine u Domu omladine Beograda, da bi se vremenom počeo organizovati u Sarajevu, Podgorici, Nišu i od ove godine u Novom Sadu. Festival prikazuje kratke, igrane i dokumentarne filmove koji obrađuju LGBT tematiku i nazvan je po Vjeranu Miladinoviću Merlinki, zvezdi filma "Marble Ass" Želimira Žilnika.

PROGRAM FESTIVALA "MERLINKA":

12. maj
18h Fasbinder - Bezuslovna ljubav (dokumentarac)
20h Letnje noći (FR, igrani, dobitnik Queer Lion nagrade u Veneciji)

13. maj
18h Tajno (španski igrani)
20h Ajzenštajn u Gvanahuatu (film Pitera Grinaveja)

14. maj
18h Novi čovek (dokumentarac)
20h Prikladno ponašanje (američki igrani, srpska premijera)


EVROPSKA NOĆ MUZEJA:

Izložba: Nataša Teofilović: DISTANCE
17h-24h, galerija N i S

Izložba: Nataša Teofilović: DISTANCE, MSUV, Novi Sad

Samostalna izložba Nataše Teofilović istražuje dvadesetogodišnji period njenog rada, te izložba obuhvata, pored radova iz oblasti digitalne umetnosti, po kojima je umetnica poznata široj javnosti, i radove iz drugih umetničkih disciplina: video, dokumentarni video, performansi i umetničke akcije, crteži, fotografije, objekti, instalacije, ambijenti.
Kao dobitnica značajnih svetskih nagrada iz oblasti digitalne umetnosti, prvi put ima priliku da u Srbiji, na jednom mestu i sveobuhvatno prikaže svoja istraživanja u oblasti digitalne animacije, grafike i fotografije.
Nataša Teofilović (1968) je umetnica koja kroz novomedijsku i kompjutersku umetnost istražuje pojavnost i identitet ženskog i čulnog u virtuelnom prostoru. Njen umetnički razvoj kretao se od neokonceptualne umetnosti ranih 90-ih do digitalne umetnosti novog veka, koja spaja umetnost, nauku i tehnologiju. Tehnički posmatrano, ona radi u različitim medijima, od eksperimentalnog videa i performansa do 3D karakter animacije i digitalnih ambijenata. Konceptualno, te radove objedinjuju teme identiteta u praznom (void) virtuelnom prostoru, percepcije virtuelnih bića i ispitivanje granica između virtuelnog i stvarnog prostora. Njeni digitalni radovi se mogu opisati terminima interdisciplinarne, hibridne i intraaktivne umetnosti.
Izlaže od 1995. godine i od tada je realizovala 15 samostalnih i oko 120 kolektivnih izložbi.


Dečija likovna radionica
Tema: Moj muzej, moj grad
17-19 h
Javni prostor između zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Muzeja Vojvodine

Dečija likovna radionica, MSUV, Novi Sad

Dečija likovna radionica Studio Mano je od 2008 god. saradnik MSUV u okviru programa Edukacija _ program za najmlađe. U program su uključena deca uzrasta od 4 do 14 godina.
Rad sa decom baziran je na teorijskoj i praktičnoj edukaciji, koja podrazumeva stručnu pomoć i podršku deci, kroz grupni i individualan rad i širok spektar tema i materijala; učenje kroz rad i igru; upoznavanje sa delima i pravcima moderne umetnosti, kroz saradnju sa kustosima MSUV i uključivanjem u njihove programske aktivnosti.
Crtanjem I slikanjem u različitim slikarskim materijalima i tehnikama, deca razvijaju motoriku i veštinu komunikacije i na taj način postaju spremniji za predškolske i školske ustanove.
Programom rada obuhvatili smo i saradnju sa osnovnim skolama u Novom Sadu. Edukaciju realizujemo u izložbenim prostorima Muzeja savremene umetnosti Vojvodine kako bi najmlađi imali neposredan kontakt sa delima i tendencijama savremene umetnosti.
Polazeći od pretpostavke da obrazovanje predstavlja snažan instrument kulturnog razvoja, Studio Mano i MSUV žele da sprovedu prepoznatljivu kulturnu politiku, koja će omogućiti participaciju dece u javnom kulturnom životu grada u kom žive i šire.


Prezentacija studentskih radova
Projekat: Aneks Muzeja savremene umetnosti Vojvodine
17h - 24 h, Javni prostor između zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Muzeja Vojvodine

Prezentacija studentskih radova - projekat: Aneks Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad

Projekat Aneks Muzeja savremene umetnosti Vojvodine rađen je kao semestralni zadatak na predmetu Arhitektonsko projektovanje 2, sa idejom da se faze procesa projektovanja objekata kulture istražuju i savlađuju na konkretnoj kući i poznatoj sredini. Dakle, projektni zadatak bio je okrenut ka stvarnoj instituciji, njenoj postojećoj lokaciji, konkretnim gabaritima i svim specifičnostima zatečenog objekta. Poseban segment zadataka bio je uspostavljanje jasnog i argumentovanog odnosa prema kući u kojoj se institucija nalazi - objektu nekadašnjeg Muzeja radničkog pokreta i narodne revolucije, rad jugoslovenskog arhitekte Ivana Vitića, koji je projektovan i građen u periodu 1959-1969. U tom smislu, postojeći objekat sagledavan je i vrednovan prema kompleksnim kriterijumima koji nisu strogo arhitektonski, nego uključuju višeslojni sistem socijalnih, političkih, ideoloških, kulturoloških i drugih narativa koji okružuju tipologiju muzeja revolucije, kao i sve nesigurnosti oko toga šta je arhitektonski okvir za "revolucionarnu baštinu".
Kao programski okvir projektnog zadataka poslužio je elaborat razvojne strategije MSUV u narednom periodu koji definiše smernice razvoja institucije, ali je on razmatran kritički i pre svega kao početna tačka. Savremeni pristupi izlaganju i čuvanju umetničke produkcije uveliko prevazilaze tehničko-tehnološke kapacitete kuće koju Muzej koristi, i kroz rad se tražio jasan odnos prema ovom funkcionalnom i tehnološkom nedostatku. Na taj način, programska polazišta jesu temeljena na konkretnim funkcionalno-tehnološkim smernicama, ali su kreativno i kritički interpretirana kroz lično viđenje razvoja tipologije muzeja savremene umetnosti, razumevanje globalnih arhitektnskih pojava, upošljavanje ličnih projektantskih strategija, izdvajanje kontekstualnih specifičnosti, ili rešavanje tehnoloških izazova. Projektovana arhitektonska rešenja nisu nužno odraz trenutnih mogućnosti konteksta, ali se oslanjaju na argumentovane koncepcije i prepoznate razvojne puteve profesije na globalnom nivou.


 

PRATEĆI MATERIJAL

MUZEJI SRBIJE Deset dana od 10 do 10 - program pdf

MUZEJI SRBIJE
Deset dana
od 10 do 10

PROGRAM

MUZEJI SRBIJE Deset dana od 10 do 10 - program pdf

MUZEJI SRBIJE
Deset dana
od 10 do 10

PLAKAT


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.