Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu

petak, 17.jun 2016. godine u 19:00

mail icon


 
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad

 

Izlagači: Vanja Novaković, Jelena Gajinović, Luka Stojanović, Katarina Kapičić, Stefan Jovanović, Sanja Anđelković, Konstantin Đuričković, Petar Milić, Mladen Novaković, Pera Savin, Zoran Radulović, Milica Jokić

Projekat "Organi i organizmi" je zamišljen kao otvorena platforma za prezentaciju radova mlađih autora, tako da je izložba zamišljena kao uvid u recentnu novomedijsku umetničku praksu, ali i afirmacija Katedre za Nove likovne medije pri Likovnom departmanu Akademije umetnosti u Novom Sadu. Izložba je nastala kao rezultat radionice pod nazovom "Uvod u vvvv" koji je držao Stefan Jovanović, a u organizaciji prof. Isidore Todorović.

Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad

"Organi i organizmi" predstavlja kolektivnu izložbu interaktivnih prostornih instalacija, koji se fokusiraju na istraživanje novih medijskih praksi i različitih načina pristupanju problemima tehnologije, društva i politike. U sve više tehnološki determinisanom svetu naša funkcija kao neminovnih učesnika jeste da se pozicioniramo i opstanemo raspoznavajući nove zakonitosti / nova pravila igre koje diktira bezizlazni progres (tehnološki, biološki itd). Futurologija nas upozorava da se bližimo tehnološkom singularitetu gde će pametne mašine oblikovati naše drušvo, dok nas, na primer, biopolitika upozorava da ljudi kao biološke jedinke neće bit zaboravljeni od interesa kapitala u sve više posthumanističkom svetu. Izložba Organi i organizmi bavi se misaonim eksperimentom koji spaja ove aspekte društva - politiku i političnost tehnologije, biopolitiku, odnosno politiku tela u tehnokratiji i futurizme u svojevrsni misaoni eksperiment o budućnosti našeg društva. Shvatajući da su biološki/ društveni i tehnološki organi (shvaćeni kao kolekcija tkiva spojeni strukturalno radi zajedničke funkcije) spojeni i isprepletani u jedan zajednički organizam - kontinualni živi sistem u okviru kojeg koegzistiraju. Na ovaj način izložba se bavi klasičnim predikcijma budućih interaktivnih okruženja - projekcijama o poziciji autonomnih bioloških i nebioloških organizama, kao i teorijama roda u tehnološkom okruženju.

 

 

UmetniČka dela

 • Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu  petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - umetnička dela
 • Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu  petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - umetnička dela
 • Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu  petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - umetnička dela
 • Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu  petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - umetnička dela
 • Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu  petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - umetnička dela

 

FOTO GALERIJA

Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu, petak, 17.jun 2016. godine u 19:00, MSUV, Novi Sad - otvaranje izložbe
 
 

Press

Organi i organizmi – Izložba studenata novih likovnih medija Akademije umetnosti u Novom Sadu - Press pdf

Organi i organizmi
Izložba studenata
novih likovnih medija
Akademije umetnosti
u Novom Sadu

PRESS


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva