"Zašto angažman?" - Predstavljanje
Grupe za studije angažovanosti

sreda, 7. 9. 2016. u 17h Kino sala

mail icon


 
Zašto angažman? Predstavljanje Grupe za studije angažovanosti, sreda, 7. septembar 2016. u 17h, MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

 

Datum i vreme održavanja prezentacije: sreda, 07. 09. 2016. u 17h
Mesto: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, KINO SALA

Učesnici diskusije: Adriana Zaharijević, Aleksandar Matković, Gazela Pudar Draško, Igor Cvejić, Jelena Vasiljević, Marjan Ivković, Mark Losoncz, Olga Nikolić, Srđan Prodanović, Tamara Petrović Trifunović.

Šta znači govoriti o angažmanu danas? Da li je opravdano govoriti o opštoj krizi angažmana, ili se samo neke od njegovih formi (kolektivne i/ili individualne, političke i/ili kulturalne) suočavaju sa izvanrednim teškoćama? Kakva je uloga i kakav je manevarski prostor javnog angažmana akademskih aktera u takvoj situaciji? Primera radi, kako su i da li su moguće društvene i humanističke nauke koje ne bi zanemarile „impakt faktor” u široj javnosti, te koje bi posebnu pažnju posvetile učešću u javnim raspravama ili primeni svojih rezultata? Naš plan je da sa Grupom za studije angažovanosti kroz ova pitanja otvorimo dinamičnu diskusiju koja bi omogućila i uključivanje publike.

Grupa za studije angažovanosti je istraživačka jedinica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koja objedinjuje teorijsko-istraživačke, empirijsko-istraživačke i konsultativne aktivnosti, koje ostvaruje zajednica filozofa, sociologa, antropologa, politikologa, istoričara i predstavnika drugih disciplina. Postavljajući kao svoj cilj aktivno preispitivanje problema angažovanosti, grupa se oslanja na viziju i ideje koje su inspirisale i samo utemeljenje Instituta za filozofiju i društvenu teoriju 1992. godine. Vizija grupe je naučna zajednica koja će podsticati javni angažman i kritičko mišljenje, aktivno raditi na širenju opsega javnih rasprava, i zalagati se za sistematsko obrazovanje edukaciju o istoriji, dilemama i oblicima emancipatornih praksi i učešća u društvenom životu.

 

Agenda_ 07. 09. 2016.

17:00 – 17:15
Otvaranje i uvodna reč – Aleksandar Matković, Mark Losoncz, koordinatori Regionalnog naučnog centra

17:15 – 18:00
"Kriza angažmana" – Adriana Zaharijević, Igor Cvejić, Aleksandar Matković, Mark Losoncz, Olga Nikolić, Grupa za studije angažovanosti

18:00 – 19:00
Srđan Prodanović, Marjan Ivković, „Angažman i društvene nauke“ – Gazela Pudar Draško, Tamara Petrović Trifunović, Jelena Vasiljević, Grupa za studije angažovanosti

19:00 – 20:00
Diskusija sa publikom

 

Press

Zašto angažman? Predstavljanje Grupe za studije angažovanosti, sreda, 7. septembar 2016. u 17h, MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - Press pdf

Zašto angažman?

PRESS


Arhiva