Željko Mandić
Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta"

9 – 22. decembar, 2016. Galerija +

mail icon


 
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa Neobična mesta, 9 – 22. decembar, 2016.

Otvaranje izložbe: petak, 9. decembar, 2016. u 19h
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, galerija +

Trajanje izložbe: 9 – 22. decembar, 2016.
Kustos: Vladimir Mitrović

Tokom već poluvekovnog trajanja, MSUV se nije u značajnijom meri bavio izlaganjem umetničke fotografije. Ipak, poslednjih godina izlagačka produkcija muzeja obeležena je pravom eksplozijom različitih umetničkih tehnika i medija, kojima fotografije bez sumnje ravnopravno pripada, pa su i učestalije izložbe domaćih i stranih umetnika fotografije. Tako je, kao jedna u budućem nizu, organizovana i izložba foto radova novosadskog umetničkog fotografa Željka Mandića.

Serijal klasičnih fotografija u boji, velikog formata, "Neobična mesta" odaju umetnika koji ne samo da oseća i zna izabrati temu i trenutak beleženja već u čitav kreativan proces, nekada dugotrajan i složen, unosi svoje široko znanje iz oblasti vizuelnog stvaralaštva i dugogodišnje iskustvo rada sa kamerom i foto / digitalnom tehnikom. Pažljivo odabrani motivi, savremenih skoro apokaliptičkih ali sasvim prirodnih predela, Mandić slika bez prisustva ljudskih figura. Neki od izabranih motiva imaju skoro spomenički naboj postignut efekno izabranim uglom posmatranja, nešto podignutim u odnosu na tlo, čime se slika uzdiže na nivo slike-simbola i gde se skoro nestvarno donose stvarne, vizuelne činjenice koje pokazuju prolaznost vremena ili pak nebrigu društva i njen zapušten odnos prema objektima i ukupnom pejzažu. Mada se na fotografijama faktički ništa nedešava, često se u kadru, mada u daljini ili pak drugom planu, pojavljuju malecki dinamični momenti – ptice, životinje ili kamioni na autoputu. Neke od fotografija se mogu posmatrati i kao svojevrsni omage vojvođanskom podnevlju beskonačne ravnice, uz stalno prisustvo on the road efekata, putovanja, pa i prolaznosti. Pored pejzaža, Mandić rado slika i različite materijale, baveći se njihovim strukturama kao i simboličkim nabojem koji često takvi materijali zrače. Prazna ili tačnije ispražnjena igrališta, bez dece i ljudskih figura, deluju kao surove praznine koje odaju skoro poetsku atmosferu napuštenost pa čak i nekog skrivenog beznađa. Sa druge strane, kako fotografska umetnost dozvoljava različita, nekada dijametralna tumačenja, prostor na Mandićevim radovima kao da je spreman, tačnije pripremljen, da primi odgovarajuće učesnike, ljude ili decu. Autor takođe voli da beleži i arhitekturu, birajući specifične objekte sa kojima se poigrava njihovom geometrijom i njenim efektima na gledaoca. Nadvožnjak u jednom momentu izgleda kao napušteni, neuspeli projekat iz prošlosti a u drugom kao pripremni element budućeg autoputa. Stvarnost se, Mandićevim okom kamere, pretvara u neku vrstu meta-stvarnosti, sve je pregledno i jasno, bez zvukova i glasova, tiho. Boje su umirene, nema spektakularnih elemenata. Nema razloga za žalost i tugu, niti za veselje i razonodu. Sve u svemu, Mandić stvara fine, nežne i skoro nestvarne – fotografije tišine. (V.M)

 

UmetniČka dela

  • Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
  • Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa Neobična mesta, 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
  • Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa Neobična mesta, 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
  • Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa Neobična mesta, 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
  • Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa Neobična mesta, 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela
  • Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa Neobična mesta, 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - umetnička dela

 

Biografija

Željko Mandić (Novi Sad, 1964) je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na odseku za kameru (2005). Posdiplomske studije završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu – Studijski program za fotografiju (2013). Kao direktor fotografije snimio je desetak kratkometražnih i jedan igrani film kao i desetak dokumetarnih filmova i video radova prikazanih na više filmskih festival u zemlji i inostranstvu (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Holandija, Slovačka, USA). Jedan je od osnivača i urednika alternativnog kulturnog centra Fabrika u Novom Sadu (1993-1998). Učestvovao je na više kolektivnih izložbi a samostalno izlagao u Blok galeriji u Beogradu (Slike iz podzemlja, 2016) i Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda (Neobična mesta, 2016). Član je Udruženja likovnih umetnika i dizajnera Vojvodine (UPIDIV). U zvanju docent predaje fotografiju na Akademiji umetnosti, Univerziteta u Novom Sadu.

 

FOTO GALERIJA

Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", 9 – 22. decembar, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад - otvaranje izložbe
 
 

Press

zip download icon

Željko Mandić,
Fotografije
iz ciklusa
"Neobična mesta"

PHOTOS

Željko Mandić, Fotografije iz ciklusa "Neobična mesta", - Press pdf

Željko Mandić,
Fotografije
iz ciklusa
"Neobična mesta"

PRESS


Arhiva