Izložba arhitektonske fotografije

Fokus na modernizam: Arhitektura Novog Sada 1950-1970

Otvaranje: četvrtak, 23. mart, 2017. U 19h galerija S

mail icon


 
Fokus na modernizam

 

Otvaranje: četvrtak, 23. mart, 2017. U 19h

Trajanje: 23.03 - 09.04.2017.

Autori koncepta i kustosi izložbe: Relja Ivanić i DaNS/ Aleksandar Bede, Andrea Tamaš Dačić, Slobodan Jović, Dragana Konstantinović, Maja Momirov

Autor fotografija: Relja Ivanić (www.reljai.com)

Organizator: Društvo arhitekata Novog Sada (www.dans.org.rs)

DaNS – Društvo arhitekata Novog Sada otpočinje sa višegodišnjim istraživačkim projektom Jugoslovenski modernizam u Vojvodini čiji je cilj valorizacija i predstavljanje nasleđa posleratne modernisitčke arhitekture na ovim prostorima, upravo sada kada postoji dovoljna vremenska i ideološka distanca.

Izložba Fokus na modernizam: Arhitektura Novog Sada 1950‐1970 je prvi događaj u seriji aktivnosti ovog projekta. Cilj izložbe je da se, kroz selekciju najikoničnijih objekata iz ovog perioda, javnosti predoče kvaliteti i vrednosti arhitektonskog nasleđa iz ove stvaralačke epohe koja još nije doživela svoju punu revalorizaciju i popularizaciju šire od uskih stručnih krugova.

Upravo je ovaj period predstavljao ključno doba za razvoj ne samo arhitektonske discipline kod nas, već je on uspostavio i osnove savremenih urbanih matrica na kojima grad i danas počiva. Prve posleratne decenije su period kada je domaća arhitektura ravnopravno učestvovala u razvoju savremenih arhitektonskih tokova u svetu, a da to danas nije dovoljno osvešćeno. Konačno, ukazivanjem na neotkrivene kvalitete i vrednosti želi se ukazati na potrebu njihove zaštite i (re)pozicije u graditeljskom nasleđu Novog Sada i Vojvodine.

Izložba se sastoji iz dva dela. Prvi deo čini selekcija objekata iz ovog perioda prikazanog kroz arhitektonske fotografije većih formata, autora Relje Ivanića, trenutno najaktivnijeg fotografa specijalizovanog za arhitekturu u Srbiji. Drugi deo izložbe obuhvata prezentacije radova studenata. Projekti likovnog departmana Akademije umetnosti, donose različita čitanja šireg kruga modernističkih objekata na teritoriji Novog Sada.

Njihov pogled na modernističko nasleđe grada predstavljen je u obliku fotografskih studija u kojima je prisutan estetski ali i kritički osvrt mladih generacija na sadašnje stanje objekata iz perioda 1950‐1970. Projekat studenata Departmana za arhitekturu Korisnik modernizma, u formi foto eseja preispituje poziciju savremenih korisnika modernističkih zgrada, i odgovara na pitanja: ko je bio korisnik modernizma, ko je danas, kako se današnji korisnik modernizma snalazi u čitanju prostora projektovanih za jedno prošlo, drugačije vreme; na koji način ih upotrebljava, prilagođava, transformiše; poštuje li sećanje ovih prostora na kolektivni duh upisan u fizičke strukture modernih planova; oseća li se pozvanim da menja, da ostavi trag u prostoru, da upiše svoje postojanje u materijalu; kako svojom pričom podržava svoje odluke i da li je naš korisnik modernizma u dijalogu sa svojim modernim domom?

Krajnji rezultat projekta je i monografija/katalog kojom se arhivira i vrednuje arhitektonska produkcija nastala u drugoj polovini 20. veka na prostoru Vojvodine.

Partneri: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Inženjerska komora Srbije

Koordinatorka: Tijana Filipov (MSUV)

Umetnička dela

  • Studio M. Fotografija RELJA IVANIC
  • Dom saveta vodnih zajednica. Fotografija RELJA IVANIC
  • Poljoprivredni fakultet. Fotografija RELJA IVANIC

 

Press

Fokus na modernizam

Fokus na modernizam

Tekst

Fokus na modernizam

Fokus na modernizam

Biografije učesnika

Fokus na modernizam

Fokus na modernizam

Foto


Arhiva
Muzej savremene
umetnosti Vojvodine

Dunavska 37, Novi Sad
utorak – petak od 10 do 18h
subota – nedelja od 10 do 14h