JAVNI POZIV u sklopu EU Projekta
RISK CHANGE

JAVNI poziv je otvoren do 3. decembra, 2017. godine

mail icon


 
RISK CHANGE

 

Muzej savremene umetnosti Vojvodine objavljuje JAVNI POZIV za rezidencijalni boravak za umetnika/cu ili eksperta/kinje u oblasti vizuelne umetnosti u Novom Sadu koji će se realizovati tokom februara, 2018. godine, a u sklopu projekta RISK CHANGE (RIZIKUJ PROMENE), podržanog od strane programa Evropske Unije “Kreativna Evropa”.

Risk Change je projekat koji istražuje socijalno - političke pritiske koji su uslovljeni kretanjem stanovništva, promenama mesta boravka, migracijom, egzilom i sl., kroz interdisciplinarne i interkulturalne pristupe. Tokom 2017. godine će u fokusu biti humanistička razmatranja aktuelnih društvenih i političkih pitanja, kroz intermedijske umetničke prakse.

Projekat Risk Change ima za cilj da proizvede konkretne rezultate: umetničke rezidencije, nove/inovativne modele, konferencije, simpozijume, radionice, otvorene laboratorije, izložbe, studijske posete, web platformu, aplikaciju za mobilni telefon, nove kulturne mreže, publikacije, itd.

Pored Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, u projektu učestvuje još 8 partnera: ACE KIBLA Association for Culture and Education (Maribor, Slovenija), ACAX - Agency for Contemporary Art Exchange (Budimpešta, Mađarska), FOPSIM Foundation for the Promotion of Social Inclusion in Malta (Zejtun, Malta), Muzej moderne i suvremene umjetnosti (Rijeka, Hrvatska), RIXC The Center for New Media Culture (Riga, Litvanija), ZINC Arts et Cultures Numériques (Marsej, Francuska), The Mighty Creatives (Lester, Velika Britanija), National and Kapodistrian University of Athens (Atina, Grčka).

Više o projektu: http://www.riskchange.eu/

Javni poziv je upućen za jedan rezidencijalni boravak u trajanju od 14 dana, u Novom Sadu, uz podršku Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Fondacije ‘Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture’, a tokom februara, 2018. godine.

Javni poziv se upućuje umetnicima/cama ili ekspertima/kinjama u oblasti vizuelne umetnosti (kustosi, teoretičari, arhitekte, producenti, itd.).

Potrebno je da se svojim istraživačkim i/ili umetničkim radom osvrnu na temu celokupnog projekta Risk Change, kao i da se uzme u obzir predviđeni budžet projekta i organizacione mogućnosti.


Prijava treba da sadrži:

- lični podaci: ime, prezime, adresa, kontakt telefon

- profesionalna biografija

- motivaciono pismo u kome se objašnjavaju razlozi interesovanja za učešće na konkursu, sa predlogom istraživačko-umetničkih aktivnosti tokom boravka


NAPOMENE:

1. Pravo prijave na konkurs imaju svi umetnici/umetnice i eksperti/kinje sa područja Evrope i šire, ukoliko putni troškovi mogu da se realizuju u iznosu do 300EUR

2. Nepotpune ili naknadno poslate prijave neće biti uzete u razmatranje

3. Organizator (MSUV) pokriva sledeće troškove:

- putni troškovi u iznosu do 300 eur

- troškovi 14 dana smeštaja u Novom Sadu tokom rezidencijalnog programa

- honorar u iznosu od 1000 eura (bruto)

- tehničko-logistička podrška tokom rezidencije uz mogućnost prikazivanja svog istraživačkog ili umetničkog rada, u formi javnog predavanja ili prezentacije


JAVNI poziv je otvoren do 3. decembra, 2017. godine.

Prijave je potrebno poslati na sledeću mail adresu: riskchange@msuv.org, sa naznakom:

RC_konkurs: Ime i prezime (Solo residency).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Tijani Filipov na mail: tijana.filipov@msuv.org.

Dostavljene prijave razmatraće žiri sastavljen od tima projekta Risk Change. Razultati će biti poznati najkasnije do 7. decembra tekuće godine.
Podrška:


 

Press

RISK CHANGE

RISK CHANGE

PRESS

RISK CHANGE

OPEN CALL izveštaj žirija

PRESS


Arhiva