Vesna Gerić │ Predavanje

utorak, 06. mart, 2018. u 18h Galerija K

mail icon


 
Opomena

 

PREDAVANJE: “Sadašnji status umetnosti i dizajna u Maroku, u okviru ubrzanih političkih, ekonomskih i društvenih promena; kroz prizmu ličnog iskustva na univerzitetu Al Akhawayn u Maroku”

utorak, 06. mart, 2018. u 18h

U saradnji sa Udruženjem “Ženske studije i istraživanja”, Novi Sad

Tema predavanja obuhvata status dizajna u Maroku, kao šire discipline koja više ne podrazumeva samo grafički dizajn nego u svoj proces ukjlučuje i korisnike – UX dizajna (iskustvo korisnika u dizajnu), kao i dizajn u svrhu društvenih promena, intefejs dizajn itd. Iskustva rada sa kooperativama u bližoj okolini u saradnji sa studentima omogućila su Vesni Gerić da sagleda sliku ovog društva iz perspektive insajdera. Na univerzitetu predaje i fotografiju, a rad sa studentima joj je omogućio da se upozna sa njihovom kulturom, problemima sa kojima se mlada generacija susreće, sa tabu temama, društvenim i ekonomskim prilikama u Maroku. Tokom realizacije njihovih umetničkih projekata je mnogo toga novog saznala što ju je podstaklo na dalja razmišljanja. Predavanje ce dotaći i rad društveno angažovanih marokanskih fotografa. Realizuje se u okviru međunarodnog projekta RISK CHANGE (Rizikuj promenu).

Biografija:

Bogati profesionalni život Vesnu Gerić početkom devedestih odnosi iz sveta lingvistike i fonetike, predmeta koje je dugo predavala na katedri za engleski jezik i kniževnost na Filozofskom fakultetu, u Ameriku, gde potpuno menja svoju profesionalnu orijentaciju i usmerava se na studije dizajna i digitalnih umetnosti. Narednih 20 i više godina još jednom magistrira, ovaj put na studijama dizajna, i počinje da predaje predmete u okviru svoje nove struke, sledećih 15 godina. Godine 2016. napušta Ameriku i nastavlja svoju karijeru na fakultetu u Maroku gde već dve godine predaje fotografiju, umetnost i dizajn, te se upoznaje se sa novom kulturom, studentima i živi u internacionalnom okruženju, uz puno mogućnosti da doprinese Maroku svojim stečenim znanjem i iskustvom iz Amerike.

Podrška


   

Press

Vesna Gerić

Vesna Gerić

PRESS


Arhiva