RIZIKUJ PROMENOM Izbor iz projekta ’RISK CHANGE’

maj 2019. godine

mail icon


 
Savremeni novosadski grafički dizajn

 

Otvaranje: petak, 12. april, 2019. u 17:30h

Trajanje izložbe: maj 2019. godine

Učesnici: Igor Bošnjak, diSTRUKTURA, Robert Jankuloski, Romeo Kodra, Monika Moteska, Branislav Nikolić, Vessna Perunovich, Emilia Rigová, Irena Sladoje, Nina Todorović, Selman Trtovac, Boja Vasić, Dragan Vojvodić

Kustoskinja: dr Sanja Kojić Mladenov

Projekat Risk Change je započet kroz istraživanje savremenih procesa migracija i kontinuiranih socijalnih i kulturoloških promena u 21. veku sa geopolitičkim fokusom na Evropsku uniju i susedske zemlje. Ima za cilj istraživanje, kreiranje, povezivanje, upoređivanje, diseminaciju i promociju savremene interdisciplinarne umetnosti koja je u sprezi sa naukom, posebno socijalnom i primenjenom naukom, te informatičko komunikacionim tehnologijama.

Polazeći iz različitih umetničkih pozicija, medija istraživanja, geografskih lokacija i kulturnih obrazaca umetnici, umetnice i umetničke grupe okupljeni na izložbi Rizikuj promenom kroz savremeni umetnički pristup se uključuju u analiziranje različitih marginalnih pozicija. Usmereni su ka razumevanju i komunikaciji u vezi sa najrazličitijim, čak i problematičnim temama, potiskivanim i bolnim istorijama, traumatičnim nasleđima i zatvorenim odnosima, kao i ka aktuelnim društvenim, ekonomskim i kulturnim procesima koji menjaju kako identitetske pozicije prostora, tako i mesta pojedinca u njima.

Izložba se realizuje u saradnji Gradskog muzeja Vršac i Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, a u okviru međunarodnog projekta Risk Change (Rizikuj promene), podržanog od strane programa Evropske unije Kreativna Evropa.

 


   

Arhiva