nežne strategije otpora | Róbert Szabó Benke

30. maj – 23. jun 2019. Galerija S 
Róbert Szabó Benke

 

Otvaranje: četvrtak | 30. 05. 2019. | 20h

Trajanje: 30. 05. – 23. 06. 2019.

Kustos: Branko Popović

Da li je ljubav važna za umetnost koliko i za život? Možda i nije. Ali život uveliko prevazilazi umetnost. Za Róberta Szabó Benkea umetnost je sredstvo za stvaranje samo-konstruisanih identiteta, a ljubav moguća forma otpora. Političnost njegove umetničke prakse leži u tome što je ona nežna.

Izložbom „nežne strategije otpora“ domaćoj publici prvi put se predstavlja rad Roberta Sabo Benke-a (Róbert Szabó Benke), poreklom iz Novog Kneževca, koji je početkom 90-ih odabrao Budimpeštu kao bazu i scenu svoje granične umetničke prakse. Robert Sabo Benke koristi fotografiju kao glavni medij svog izražavanja i istraživanja ali joj pristupa postmedijski, proširujući njeno disciplinarno polje na polje performansa, teatra, videa, instalacije. Fotografiju tretira na izrazito pikturalan i teatralan način, kao viskoestetizovano delo po sebi, ali i kao foto dokumentaciju jedne para-umetničke situacije, i akcije samo-transformacije.

Likovi koji su predstavljeni na fotografijama su gotovo uvek (samo)konstruisani, umetnik se poigrava sa stvarnim i imaginarnim identitetima, preoblači ih ili raznuđuje, postavlja u svakodnevne ili teatralizovane ambijente, a kao modeli mu služe prijatelji, ljubavnici ili on sam. Tako izrežirane fotografije često prate para-istorijski, para-mitološki i futurološki narativi u kojima se prepliću uticaji orjentalnih kultura i popularne kulture. Ključna problemska tačka u radu Róberta Szabó Benkea tiče se pitanja prevazilaženja dominantnih identitetskih narativa i iznalaženja mogućih ličnih i mikro-kolektivnih strategija otpora spram istih. Njegova umetnička praksa jeste vid borbe za pravo na samo-subjektivizaciju koja svoje uporište nalazi u politikama prijateljstva i u emancipatorskom i subverzivnom potencijalu ljubavi.

Izložba „nežne strategije otpora“ predstavlja presek kroz dosadašnji rad Róberta Szabóa Benkea i artikuluše se kroz tri tematske celine – The Place, The Self, The Other – u koje se uklapaju odabrani radovi iz različitih perioda i serija. Deo izložbe čine i prateći materijali iz porodičnog albuma, isečci iz dnevne štampe, dokumentacija o performansima i umetničkim akcijama i druga parafernalija koja istorijski i kulturološki kontekstualizuje umetnikov rad. Specijalno za izložbu Robert Sabo Benke će realizovati instalaciju «My Home» koja će predstavljati njegov privremeni dom u Muzeju tokom trajanja izložbe. Predviđene su i različite prateće aktivnosti kao autorsko-kustoska vođenja kroz izložbu, preslušavanje umetnikove kolekcije vinila, participativna akcija preoblačenja, ulični performans...

Izložba se realizuje uz podršku i saradnju Ludvig Muzeja iz Budimpešte.

Róbert Szabó Benke (1970) je odrastao u Novoj Kanjiži, a gimanziju je završio u Sremskim Karlovcima. 1990. iz Novog Sada seli se u Budimpeštu gde razvija i afirmiše svoj umetnički rad prvobitno u kontekstu alternativne, a potom i institucionalne scene na prelazu iz 90-ih u prvu deceniju 21. veka. Izlagao je u brojnim međunarodnim muzejima i galerijama (Kunsthalle, Ludwig Museum u Budimpešti, Narodni Muzej u Varšavi, Berlinskom bijenalu), a radovi mu se nalaze u važnim privatnim i javnim kolekcijama (Alföldi Róbert, Budimpešta, Institute of Contemporary Art (ICA), Dunaújváros, Kiyosato Museum of Photographic Arts, Japan)

Branko Popović (1971) je nezavisni kustos, reditelj i performer poreklom iz Novog Sada koji živi i radi u Italiji. Diplomirao pozorišnu režiju na INSAS u Briselu, doktorirao teatrologiju na Univerzitetu u Bolonji. Aktivan na polju post-dramskog pozorišta i na polju relacione umetnosti sa brojnim projektima u Evropi i Aziji. U svom radu bavi se pitanjem preplitanja performativnosti i teatralnosti u izvođačkim i vizuelnim umetnostima i pitanjem političnosti i transformativnog potencijala umetničke prakse.

 


 

UMETNIČKA DELA

Bachelorettes, M. Zsófia, 2004-2005
Bachelorettes, P. Zsuzsanna Rebeka, 2004-2005
Cunyi Yashi, 2003.
DR LOVE, Ontario, 2008-2011
Konyi Shiva, 2007.
Love, 2005.
Master of Sound playing Konyi Kanako's favourite retro music, 2007.
Moszkva tér (Moscow square), 2006.
My Uncle's House, 2000.
Taking up our Roots, 1987.
 
 

Press

PDF

Róbert Szabó Benke

PRESS


Arhiva