APSOLUTNO SADA | ABSOLUTELY NOW
asocijacija | association APSOLUTNO 1993–2005)

KONFUZIJA | CONFUSION: 27.01–4.02.2015. godine

mail icon


 

VOĐENJE KROZ IZLOŽBU – PREZENTACIJA UMETNIKA

Vreme: petak, 6. februar u 17h
Mesto: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad

 

ANA PERAICA, filozofkinja i teoretičarka umetnosti (Split, Hrvatska)

Prezentacija:
CENZURA I KRIJUMČARSKE STRATEGIJE U SUVREMENOJ UMJETNOSTI

Predstavljanje publikacije THE SMUGGLING ANTHOLOGIES READER

Umetnost XX veka se često suočavala sa problemom političke cenzure. Velike epizode radikalnih zabrana iznošenja određenog tipa informacija u javnost odvijale su se kako u socijalističkim, tako i postsocijalističkim državama sve do današnjih dana.

U ovoj prezentaciji, koja se osvrće na ulogu političke transgresije u devedesetima i nadalje, rad umetničkog kolektiva Apsolutno biti će kontekstualizovan u odnosu na projekt Antologije šverca, zbornik koji se može preuzeti sa sledećih stranica:

www.mmsu.hr
smugglinganthologies.wordpress.com

Glavna urednica: Ana Peraica
Urednički odbor: Sabina Salamon, Marija Terpin Mlinar i Giuliana Carbi
Dizajn: Mileusnić + Serdarević

 

Biografija

dr Ana Peraica je doktorirala iz oblasti estetika fotografije. Nakon što je diplomirala na Univerzitetu u Zagrebu, u oblasti istorije umetnosti i filozofije, ona je postala istraživač u oblasti teorija umetnosti na Jan van Eick Akademie, u Mastrihtu (Holandija), angažman koji koji je podržao UNESCO - IFPC. Paralelno je pohađala i trogodišnje doktorske studije iz kulturne analize, teorije i interpretacije na ASCA, Univerzitet u Amsterdamu i odbranila rad pod naslovom Fotografija kao dokaz na Univerzitetu u Rijeci.

Ona je urednica zbornika "Smuggling Anthologies" ( Rijeka - Trst - Idrija, 2015), Victims Symptom – PTSD and Culture (Institute for Networked Cultures, Amsterdam, 2009), "Žena na raskrižju ideologija" (Split, HULU / Governmental Office for the Equality of Rights Split, 2007) i autor "Sub/versions" (Revolver Publishing, 2009/in print). Ona trenutno radi na knjizi Culture of the Selfie. Njeni eseji iz oblasti vizuelnih studija i teorije medija objavljeni su i objavljuju se časopisima kao što su Leonardo Journal, Afterimage Journal, Institute of Physics Conference Series, Springerin, Art&Education Papers, Documenta Magazine, Pavilion, Flash Art itd.

 

FOTO GALERIJA

Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja - Absolutely now: death, confusion, sale - postavka izložbe
 
 

Press

pdf download image

Predstavljanje
publikacije
THE SMUGGLING
ANTHOLOGIES READER

prezentacija umetnika


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva