MSUV u gostima

 

RIZIKUJ PROMENOM Izbor iz projekta ’RISK CHANGE’

maj 2019. godine

Otvaranje: petak, 12. april, 2019. u 17:30h

Trajanje izložbe: maj 2019. godine

Učesnici: Igor Bošnjak, diSTRUKTURA, Robert Jankuloski, Romeo Kodra, Monika Moteska, Branislav Nikolić, Vessna Perunovich, Emilia Rigová, Irena Sladoje, Nina Todorović, Selman Trtovac, Boja Vasić, Dragan Vojvodić

Kustoskinja: dr Sanja Kojić Mladenov

Projekat Risk Change je započet kroz istraživanje savremenih procesa migracija i kontinuiranih socijalnih i kulturoloških promena u 21. veku sa geopolitičkim fokusom na Evropsku uniju i susedske zemlje. Ima za cilj istraživanje, kreiranje, povezivanje, upoređivanje, diseminaciju i promociju savremene interdisciplinarne umetnosti koja je u sprezi sa naukom, posebno socijalnom i primenjenom naukom, te informatičko komunikacionim tehnologijama.

Polazeći iz različitih umetničkih pozicija, medija istraživanja, geografskih lokacija i kulturnih obrazaca umetnici, umetnice i umetničke grupe okupljeni na izložbi Rizikuj promenom kroz savremeni umetnički pristup se uključuju u analiziranje različitih marginalnih pozicija. Usmereni su ka razumevanju i komunikaciji u vezi sa najrazličitijim, čak i problematičnim temama, potiskivanim i bolnim istorijama, traumatičnim nasleđima i zatvorenim odnosima, kao i ka aktuelnim društvenim, ekonomskim i kulturnim procesima koji menjaju kako identitetske pozicije prostora, tako i mesta pojedinca u njima.

Izložba se realizuje u saradnji Gradskog muzeja Vršac i Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, a u okviru međunarodnog projekta Risk Change (Rizikuj promene), podržanog od strane programa Evropske unije Kreativna Evropa.

 

VIŠE INFO

 

 

Dragan Rakić: JEDAN, ONE, UNO, EIN
umetnost. istraživanja. aktivizam. 1989–2009.

30.3 – 15.4.2018. Kuća legata, Beograd, Kneza Mihaila 46

Dragan Rakić

 

MSUV U GOSTIMA:

Retrospektivna izložba

Dragan Rakić: JEDAN, ONE, UNO, EIN

umetnost. istraživanja. aktivizam. 1989–2009.

30.3 – 15.4.2018.

Kuća legata, Beograd, Kneza Mihaila 46

Autori i kustosi izložbe

mr Suzana Vuksanović, muzejska savetnica Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Čedomir Janičić, muzejski savetnik Gradskog muzeja Sombor

Otvaranje: petak, 30. mart 2018, u 19h, Kuća legata, Beograd, Kneza Mihaila 46

Izložbu će otvoriti Mileta Prodanović

Nakon realizacije retrospektivne izožbe Dragana Rakića u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, od 27. maja do 21. juna 2016, a potom u Gradskom muzeju u Somboru, od 2. do 23. septembra 2016, projekat svoju veliku završnicu ima u Beogradu, trećem, za život i rad Dragana Rakića, značajnom gradu.

Namera i potreba retrospektive, kao i pratećeg monografskog kataloga, je istorizacija, svojevrsna muzealizacija umetnosti, umetničkog rada i delovanja Dragana Rakića, njegovih istraživanja i aktivizma. Kroz analizu četiri problemske celine dat je uvid u hronologiju i koncepte delovanja umetnika ‒ prvo, kao jednog od najznačajnih predstavnika nove skulpture u Vojvodini; zatim kao aktivnog člana produkcije Asocijacije Apsolutno; te kao pokretača i člana produkcije VacuumPack Radionice, ali i kroz pedagoški rad na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Partneri u organizaciji i realizaciji izložbe u Beogradu: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad Gradski muzej, Sombor i Kuća legata, Beograd.

VIŠE INFO

 

MSUV U GOSTIMA: Asocijacija APSOLUTNO - APSOLUTNO SADA: SMRT, KONFUZIJA, RASPRODAJA

10–29. januar 2017.
Galerija umjetnina Split

Asocijacija APSOLUTNO: APSOLUTNO SADA: SMRT, KONFUZIJA, RASPRODAJA, kustoskinja: Gordana Nikolić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 10 - 29. januar 2017. Galerija umjetnina Split, MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Kustoskinja: Gordana Nikolić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Izložba APSOLUTNO SADA: smrt, konfuzija, rasprodaja predstavlja selekciju video radova i dokumentovanih umetničkih intervencija asocijacije Apsolutno iz Novog Sada, koja je bila aktivna od 1993. godine do 2005. godine. Naziv izložbe reaktuelizuje tri filozofske teme oko kojih se koncentriše većina radova Apsolutno: smrt, konfuziju i rasprodaju, a koje mogu da budu "okidač" za čitanje onoga što je sada. Tri "eshatološka" čina mogu da se čitaju i kao jedna moguća interpretacija novije istorije Socijalističke (Federativne) Republike Jugoslavije (SFRJ)/Republike Srbije.

VIŠE INFO

 

 

MSUV u Košicama, Republika Slovačka: Prigušena egzistencija - savremena umetnička scena Srbije

2. decembar 2015 – 31. januar 2016.

MSUV u Košicama, Republika Slovačka - Prigušena egzistencija - savremena umetnička scena Srbije

K 13 – KOŠICKÉ KULTÚRNE CENTRÁ
KUKUČÍNOVA 2, 04001 KOŠICE, SLOVAKIA

Kustoskinje
Sanja Kojić Mladenov
Svetlana Mladenov

Umetnici: Igor Antić, Bredа Bebаn, Gorаn Despotovski, diSTRUKTURA, Drаgаn Ilić, Jelenа Jurešа, Stevаn Kojić, MP_аrt, Museum of Childhood, Andreа Pаlаšti, Vessnа Perunovich, Nаtаšа Teofilović, Zoran Todorović, Miloš Tomić i Selmаn Trtovаc.

Izložba je prvi put prezentovana u Nacionalnom muzeju likovnih umetnosti Tajvana, Tajčung u periodu maj/avgust 2014, a potom i u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u periodu april/maj 2015. godine.

Prigušenа egzistencijа se bаvi promocijom i predstаvljаnjem umetničke prаkse Srbije u okviru internаcionаlnog kulturnog prostorа. U fokusu su umetnički rаdovi koji kroz upotrebu sаvremene umetničke prаkse i proširenih medijа istrаžuju аspekte svog društvenog okruženjа i moguće relаcije umetnosti i mestа ove regionаlne scene u međunаrodnom kontekstu.

Umetnici iz Srbije će se nа ovoj izložbi predstаviti umetničkim instаlаcijаmа, objektimа, fotogrаfijаmа, crtežimа,video rаdovimа, digitаlnim аnimаcijаmа i performаnsimа. I pored togа što svi odаbrаni umetnici govore prepoznаtljivim internаcionаlnim jezikom, koriste svа dostupnа modernа tehnološkа i nаučnа postignućа, u njihovim rаdovimа se mogu prepoznаti nаznаke podnebljа sа kojeg potiču, u izboru temа, u postupku, u duhu kojim odišu. Svest o vаžnosti pozicionirаnjа sopstvenog umetničkog potencijаlа unutаr globаlnog kulturnog prostorа i njegove аktuelne umetničke produkcije je sve prisutnijа, ne sаmo među umetnicimа, već i među kustosimа i muzejimа. Oni svi zаjedno trebа dа budu vrlo аktivni nа zаjedničkom zаdаtku kаko bi kulturni potencijаl Srbije bio prepoznаtljjiv i nezаobilаzаn nа globаlnoj mаpi аktuelnih umetničkih zbivаnjа.

Podrška: Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Ministrastvo kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstvo kulture Republike Slovačke.

VIŠE INFO

 

 

MSUV NA CETINJU:
MEMORIJA NASILJA I SNOVI O BUDUĆNOSTI 1914-1918 / 2014

1. JUL - 1. AVGUST 2015.

Memorija nasilja i snovi o budućnosti - Cetinje

Produkcija: Goethe-Institut Belgrad, L’Institut français de Serbie, Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Koprodukcija: Narodni muzej Crne Gore,
Novice Cerovica bb, Cetinje

Kustoskinja: Sanja Kojić Mladenov

Podrška: Francusko-nemački fond (Elysée Fund)

Trajanje izložbe: 1. jul - 1. avgust 2015.

Učesnici: Igor Antić (RS-FR), Igor Bošnjak (BA), diSTRUKTURA (RS) - Barbara Barbi Marković (RS-AT), Robert Jankuloski (MK), Jelena Jureša (RS-BE), Thomas Köner (DE-FR), Nebojša Lazić (RS-US), Marianne Marić (FR), Anuk Miladinović (CH-DE), Radenko Milak (BA), Vessna Perunovich (RS-CA), Magali Sanheira (FR), Selman Trtovac (RS), Lazar Pejović (MNE) i Pavle Pejović (MNE).

Francuski institut u Srbiji i Goethe-Institut u Beogradu, u saradnji sa MSUV-om, pokrenuli su projekat Memorija nasilja i snovi o budućnosti, posvećen obeležavanju stogodišnjice 1. svetskog rata, sećanju na turbulentne i nasilne društveno-političke prilike, na lične traume, migracije i snove, kroz savremeni i umetnički kontekst. Projekat Memorija nasilja i snovi o budućnosti okuplja umetnike i umetnice iz Evrope koji kao polazište koriste 100 godina evropske istorije, bez vraćanja na "staru raspravu" o nacionalizmu, imperijalizmu i pitanju ko je kriv. Svojim istraživanjima ukrštaju različite dimenzije, pristupe i pitanja, prošlost i sadašnjost, odnose između centara i periferija, aspekte kretanja/putovanja, migracije i egzila, kao i nove standarde u komunikaciji u savremenim lokalnim, regionalnim i evropskim dimenzijama, u vremenima u kojima je neophodno ispitivanje konstelacija i ideologija iz prošlosti zbog izgradnje položaja u multipolarnom svetu. Kroz kolektivnu umetničku praksu, van nacionalnih granica, prošlosti ili sadašnjosti, i van mentalnih stega, umetnici iz različitih mesta i konteksta imaju priliku da istraže i kreiraju nove standarde međusobnog priznavanja, uvažavanja razlika, umrežavanja i strategija protiv trajne degradacije znanja i kulturnog rada.

 

 

Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014

3. april - 1. jun 2015.

Istraživanja, međunarodna izložba, razgovori

Memorija nasilja i snovi o budućnosti……1914-18/2014 - Maribor

Mémoires de violence et rêves de futurs 1914-18 / 2014.
Gewalt erinnern – Zukunft träumen 1914-18 / 2014.
Memory of Violence – Dreams of the Future 1914-18 / 2014.
Spomin nasilja in sanje o prihodnosti 1914-18 / 2014.

Produkcija: Goethe Institut Belgrad, L’Institut français de Serbie, Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Koprodukcija: KID KIBLA, Maribor, Slovenija

Kustoskinja: Sanja Kojić Mladenov
Podrška: Francusko-nemački fond (Elysée Fund)

Izložba: Kibla Portal, Maribor, Valvasorjeva 40
Svečano otvaranje izložbe: petak, 3. april u 19:00 časova
Trajanje izložbe: 3. april - 1. jun 2015.

Učesnici izložbe: Igor Antić (RS-FR), Boris Beja (SI), Nataša Berk (DE-SI), Igor Bošnjak (BA), diStruktura (RS) + Barbara Barbi Marković (RS-AT), DK (SI), Robert Jankuloski (MK), Jelena Jureša (RS-BE), Thomas Köner (DE-FR), Nebojša Lazić (RS-US), Marianne Marić (FR), Anuk Miladinović (CH-DE), Radenko Milak (BA), Vessna Perunovich (RS-CA), Magali Sanheira (FR), Selman Trtovac (RS)

+ Beautiful Days 1914 / 2014, kustoskinja Luise Kloos (AU) – filmski program, autori: Arion Asllani (SR), Admir Mujkid (BA), Sanjin Fazlid (BA), Igor Juran (HR), Josip Zanki (HR), Davide Skrelj (IT), Lotte Schreiber (AU), Lea Titz (AU)

VIŠE INFO

 

 

DRAGAN RAKIĆ: JEDAN, ONE, UNO, EIN - UMETNOST, ISTRAŽIVANJA, AKTIVIZAM 1989-2009. - RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA

1 - 23. septembar 2016.
Gradski muzej Sombor

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 1 - 23. septembar 2016., Gradski muzej Sombor, MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

 

Otvaranje: četvrtak, 1. septembar u 18h
Galerija savremene umetnosti Gradskog muzeja Sombor

Autori i kustosi izložbe:
mr Suzana Vuksanović, muzejska savetnica MSUV i
Čedomir Janičić, viši kustos Gradskog muzeja Sombor

27. maj - 21. jun 2016. MSUV, Novi Sad
1 - 23. septembar 2016. Gradski muzej, Sombor

Partneri u organizaciji i realizaciji izložbe:
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Gradski muzej, Sombor

Retrospektiva, kao i prateći monografski katalog, za nameru i potrebu ima istorizaciju, svojevrsnu muzealizaciju umetnosti, umetničkog rada i delovanja Dragana Rakića, njegovih istraživanja i aktivizma. Kroz analizu četiri problemske celine, uz biografiju i bibliografiju umetnika, dat je uvid u hronologiju delovanja umetnika — kao jednog od najznačajnih predstavnika nove skulpture u Vojvodini; kao člana produkcije Asocijacije Apsolutno; kao člana produkcije VacuumPack Radionice te kroz pedagoški rad na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

VIŠE INFO

 

 

MSUV U KUĆI LEGATA:
između Privatnog i Javnog

7. jul - 29. jul 2015.

Između Privatnog i Javnog

Mesto: Kuća legata Beograd, Kneza Mihaila broj 46.

Otvaranje: utorak, 7. jul u 19 časova

Autori izložbe: Biljana Tomić, Dobrila Denegri i Ješa Denegri

između Privatnog i Javnog je pokušaj da se neke kustoske koncepcije lociraju u kategoriji entiteta privatno/javno, kao paralelnih jednakosti relacija umetnost-život u posebnim i specifičnim slučajevima, kada se fenomenom privatnosti neposredno žele verifikovati definicije i discipline umetnosti.

Projekat se bavi genezom kustoskih zadataka nastalih po pozivu ili iz fascinacije "umetničkim delom" kao rezultatom kontinuiranih i promenljivih produkcija umetnika u okviru procesa razvijanja umetničkih disciplina: slikarstva, instalacije, performansa, videa, fotografije, skulpture, istraživanja... bez pretendovanja, već analizom dokumenata tekućih događaja od kraja devedesetih i početka veka, i u drugoj fazi od 2010. do aktuelnog projekta.

Umetnici: Radomir Damnjan, Dragomir Ugren, Vesko Gagović, Veljko Vujačić, Bogoljub Jovanović, Vasa Mihich, Eugen Feller, Marco Chiesa, Bojana Atlija i Marko Marković.

VIŠE INFO

 

 

MSUV U BANJA LUCI: PRIGUŠENA EGZISTENCIJA - SAVREMENA UMJETNIČKA SCENA SRBIJE

30. april - 30. maj 2015.

MSUV u Banja Luci: Prigušena egzistencija - savremena umjetnička scena Srbije

Umetnici: Igor Antić, Bredа Bebаn, Gorаn Despotovski, diSTRUKTURA, Drаgаn Ilić,Jelenа Jurešа, Stevаn Kojić, MP_аrt, Muzej detinjstvа, Andreа Pаlаšti, Vesnа Perunović, Nаtаšа Teofilović, Zoran Todorović, Miloš Tomić, Selmаn Trtovаc

Kustoskinje: Sаnjа Kojić Mlаdenov, Svetlаnа Mlаdenov i Žana Vukičević

Izložba je prvi put prezentovana u Nacionalnom muzeju likovnih umetnosti Tajvana, Tajčung u periodu maj/avgust 2014.

Prigušenа egzistencijа se bаvi promocijom i predstаvljаnjem umetničke prаkse Srbije u okviru internаcionаlnog kulturnog prostorа. U fokusu su umetnički rаdovi koji kroz upotrebu sаvremene umetničke prаkse i proširenih medijа istrаžuju аspekte svog društvenog okruženjа i moguće relаcije umetnosti i mestа ove regionаlne scene u međunаrodnom kontekstu.

Nepreglednost, rаzuđenost, dinаmičnost i „plinovitost“ internаcionаlne sаvremene umetničke scene, često stvаrа konfuziju kojа otežаvа njeno rаzumevаnje, kаo i u prividnom „neredu“ i mnoštvu pojedinаčnih poetikа, uočаvаnje i izdvаjаnje vitаlističkih umetničkih diskursа, prepoznаvаnje nаjkreаtivnijih inpulsа. I pored tаko zаmršene i komplikovаne umetničke situаcije, poslednjih godinа, internаcionаlni nаstupi umetnikа iz Srbije bivаju zаpаženi zаhvаljući produkciji kojа nije brojnа i gаbаritnа аli se nаmetnulа svojim svežim idejаmа.

Umetnici iz Srbije će se nа ovoj izložbi predstаviti umetničkim instаlаcijаmа, objektimа, fotogrаfijаmа, crtežimа, video rаdovimа, digitаlnim аnimаcijаmа i performаnsimа.

VIŠE INFO

 

 

PRIGUŠENA EGZISTENCIJA /
THE SUBDUED EXISTENCE

31. maj – 3. avgust 2014. Galerija N

Prigušena egzistencija

Predstavljanje savremene umetničke scene Srbije u Nacionalnom muzeju likovnih umetnosti Tajvana u Tajčungu

Otvaranje: 31. maj 2014.
Kustoskinje izložbe: Sanja Kojić Mladenov / Svetlana Mladenov Umetnici: Igor Antić, Breda Beban, Goran Despotovski, diStruktura, Dragan Ilić, Jelena Jureša, Stevan Kojić, MP_art, Muzej detinjstva, Andrea Palašti,Vesna Perunović, Nataša Teofilović, Zoran Todorović, Miloš Tomić i Selman Trtovac.
Projekat podržali: Pokrajinski sekreterijat za kulturu i javno informisanje Vojvodine, Ministarstvo kulture i informisanja Srbije i Ministarstvo kulture Kine (Tajvan).

Nakon uspešnog predstavljanja u MSUV izložbom CARGO EAST_Zurenje u slobodu: izložba savremene umetnosti Tajvana, na kojoj je učestvovalo petnaset umetnika i umetnica iz Tajvana, publici Nacinalnog muzeja likovnih umetnosti Tajvana u Tajčungu biće predstavljena izložba "Prigušena egzistencija - savremena umetnička scena Srbije.

VIŠE INFO

 

 

BREDA BEBAN
NAZOVIMO TO LЈUBAV /
LET’S CALL IT LOVE

31. jul – 31. avgust 2014.

Breda Beban Banjaluka

U Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banjaluci, 31. jula 2014.

Izložba Brede Beban “Let’s call it love / Nazovimo to lјubav”, dosad najcelovitiji uvid u multimedijalni opus te istaknute jugoslovenske i evropske umetnice, gostovala je u banjalučkom Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske od 31. Jula do kraja avgusta 2014.

Kao nedavno u Novom Sadu i Beogradu i u Banjaluci su predstavljeni najznačajniji video radovi, filmovi i fotografije Brede Beban, nastali u njenom emigrantskom periodu – od 1992. godine i odlaska iz ratom zahvaćene bivše Jugoslavije do prerane smrti u aprilu 2012. u Londonu.

VIŠE INFO

 

 


Arhiva