Čas anatomije mrtve prirode i društva
Multi Trash – Happy Flex Happy Trash

03. oktobar – 26. oktobar 2014.

mail icon


Multiflex, Monkey spa

Multiflex, Monkey spa

Happy Trash: Staniša Dautović / Branislav Petrić / Dragan Matić / Željko Piškorić / Vladimir Marko

Multiflex: Dragan Matić / Dragan Živančević / Željko Piškorić

Otvaranje: petak, 03. oktobar u 20:00

Trajanje: 03 – 26. oktobar 2014.

Kustos izložbe: Vladimir Mitrović

Izožba će obuhvatiti širok dijapazon umetničkog i medijskog stvaralaštva umetničkih grupa Happy Trash Production i Multiflex kroz radove nastale tokom proteklih godina od kojih su neki prikazivani na brojnim manifestacijama i izložbama, kao i radova koji će nastajati u samom procesu pripreme izložbe. Tokom trajanja izložbe u različitim prostorima Muzeja odvijaće se prateći programi – projekcije filmskih i video radova, intervencije u prostoru, performansi, live nastupi, didžeing (DJ) i vidžeing (VJ), hepeninzi, work in progress, rad sa publikom i sl. Tokom priprema i trajanja izložbe biće snimljen i dokumentarni film u produkciji ovih umetničkih kolektiva i MSUV. Promocija kataloga je zamišljena tokom trajanja izložbe kada će biti održan i party u organizaciji ovih umetničkih grupa i MSUV. „...Način, proces i pristup njihovog bavljenja umetnosti predstavlja ujedno i radikalni pomak ka percepciji umetničkog dela, ka shvatanju njegove suštine, poruke ili jednostavno samog efekta u prepoznavanju umetnosti. Posebno treba istaći i efekat na publiku koja često nije imala direktne veze sa savremenom umetnošću kao jedan edukativni momenat uticaja na posmatrače koja se nije poistovećivala sa ''umetničkim svetom'', što značajno prevazilazi sve što se moglo videti na polju savremene umetnosti u Srbiji, Vojvodini i Novom Sadu. Sa druge strane oni se obraćaju i tzv. umetničkoj publici, tankom društvenom sloju koji još uvek postoji.“ (Vladimir Mitrović- deo teksta iz kataloga izložbe)

 

UmetniČka dela

  • book one 1
  • book one 3
  • book one 6
  • Multiflex, Monkey spa finale
  • Vlada Marko, Trenutak procene

 

Foto galerija

Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
Čas anatomije mrtve prirode i društva Multi Trash – Happy Flex Happy Trash
 

Prateći sadržaj

Čas anatomije mrtve prirode i društva - katalog izložbe

Čas anatomije
mrtve prirode i društva

Multi Trash – Happy Flex Happy Trash - Katalog

Multi Trash – Happy Flex Happy Trash

Čas anatomije
mrtve prirode i društva

Multi Trash – Happy Flex Happy Trash - Plakat

Biografije - PDF

Čas anatomije
mrtve prirode i društva

Multi Trash – Happy Flex Happy Trash - Biografije


 

Press

Press pdf

Čas anatomije
mrtve prirode i društva

Multi Trash – Happy Flex Happy Trash - PRESS


Aktuelno

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba, 27. maj ‒ 21. jun 2016., MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

Dragan Rakić: Jedan, one, uno, ein - umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009. - Retrospektivna izložba

27. maj ‒ 21. jun 2016.

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u, 29. jun - 24. jul, 2016., MSUV, Novi Sad - МСУВ, Нови Сад

Contemporary Thesaurus - gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u MSUV-u

29. jun - 24. jul, 2016.

otkup Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, MSUV, Novi Sad, МСУВ, Нови Сад

REZULTATI KONKURSA REPUBLIČKOG MINISTARSTVA KULTURE ZA OTKUP UMETNIČKIH DELA, 2015.


Arhiva