Muzej savremene umetnosti Vojvodine Muzej savremene umetnosti Vojvodine

 

ZBIRKA CRTEŽA I GRAFIKA

Dan Peržovski, Don Kihot, 2010. crtež, kreda na dasci

Zbirka crteža i grafika sadrži umetnički materijal iz druge polovine 20. veka, a najveći broj eksponata je kolektiran krajem sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. Posle duže pauze, poslednjih nekoliko godina obnovljena je forma otkupa umetničkih dela, te je zbirka popunjena novim eksponatima aktuelne umetničke scene.

Pored autora iz Vojvodine koji su zastupljeni u najvećem broju, u Zbirci se čuvaju i radovi umetnika iz Srbije, regiona Jugoistočne i Srednje Evrope i sveta: Viktor Vazareli, Dan Peržovski, Julije Knifer, Džim Kejv, Zmago Jeraj, Kristijan Fosije, Radomir Damjanović-Damjan, Bogdan Borčić, Bojan Bem, Jožef Ač, Slobodan Knežević, Dragoslav Krnajski, Lojze Logar, Tanas Lulovski, Dragan Rakić, Milan Stanojev, Verbumprogram, Ljubomir Vučinić i drugi.


ZBIRKA SLIKARSTVA

Jožef Ač,  Kretanje u belom prostoru , 1962. ulje na platnu, 82x102 cm

Zbirka slikarstva sadrži umetnička dela koja pripadaju razdoblju posle 1940. godine.

Najobimniji deo čine dela umetnika iz Vojvodine. Posebne celine unutar Zbirke su velike donacije Milana Kerca i Milete Vitorovića i kolekcija akvarela, gvaševa, tempera i pastela. Najranija dela u Zbirci su nekoliko slika Aleksandra Lakića iz 1940, 1942. i 1943. godine, potom slede prvi posleratni radovi istaknutih osnivača umetničkih kolonija u Vojvodini kao što su Jožef Ač, Bogomil Karlavaris i Pal Petrik, a zatim i svih ključnih pripadnika pojava koje su obeležile drugu polovinu 20. veka, počev od asocijativne apstrakcije, enformela, nove figuracije, postmoderne pa do aktuelnih slikarskih praksi.ZBIRKA SKULPTURA, OBJEKATA I INSTALACIJA

Nikola Antov, Maska, 1966-67. livena bronza, 24x34x23,5 cm

Formiranje Umetničke zbirke Muzeja savremene umetnosti Vojvodine (pređašnje Galerije savremene likovne umetnosti) odmah nakon njegovog osnivanja 1966. započelo je otkupom upravo jedne skulpture. U pitanju je rad Nikole Antova, "Maska", 1966-67, livena bronza, 24x34x23,5 cm (inv.br. 1).

Zbirka skulptura, objekata i instalacija formirana je 2005, a njeno popunjavanje odvija se putem redovnih godišnjih otkupa i zahvaljujući poklonima autora, članova njihovih porodica i naslednika. Danas Zbirka broji 124 umetnička rada, nastalih u periodu od kraja šezdesetih godina prošlog veka do 2013. godine.

Zastupljene umetnice i umetnici: Kosta Angeli Radovani, Igor Antić, Slobodan Bodulić, Kosta Bogdanović, Mira Brtka, Ljubomir Denković, Goran Despotovski, Josip Diminić, Nikola Džafo, Sava Halugin, Jelena Janev, Dragan Jelenković, Zoran Jovanović, Julijana Kiš, Miroslava Kojić, Slobodan Kojić, Ratomir Kulić, Oto Logo, Mladen Marinkov, Zoran Pantelić, Branislav Petrić, Zoran Petrović, Pavle Radovanović, Dragan Rakić, Jovan Soldatović, Nebojša Stanković, Rastislav Škulec, Borislav Šuput, Zoran Todorović, Dragoljub Raša Todosijević, Verbumprogram, Slobodan Vilček i drugi.


ZBIRKA KONCEPTUALNE UMETNOSTI

Slavko Matković, Lice, telesna akcija, 1981.

Zbirka konceptualne umetnosti osnovana je 2004. godine, i od tada se kontinuirano razvija i popunjava. U fokusu pažnje je kolekcioniranje, afirmacija i prezentacija dela vojvođanskih neoavangardnih i konceptualnih umetnika šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka - kao perioda kada je vojvođanska umetnost uspevala da se kreće uporedo s najaktuelnijim internacionalnim umetničkim tokovima i da u njima aktivno participira - pa sve do današnjih post i neo-konceptualističkih praksi.

Zbirka broji više od 200 radova umetnika i umetnica kao što su: Slavko Matković, Balint Sombati, Slobodan Tišma, Bogdanka Poznanović, Slavko Bogdanović, Mirko Radojičić, Vladimir Kopicl, Vujica Rešin Tucić, Atila Černik, Čedomir Drča, Laslo Kerekeš, Branko Andrić Andrla, Laslo Salma, Božidar Mandić/Porodica bistrih potoka, Ratomir Kulić, Jaroslav Supek, Milica Mrđa...

Izložbom Primeri nevidljive umetnosti (digitalizacija zbirke konceptualne umetnosti MSUV) 2012. godine zbirka je digitalizovana i kao takva danas je dostupna široj publici.


ZBIRKA DIZAJNA

Branislav Dobanovački, Plakat kongresa Saveza komunista Jugoslavije (SKJ), 1986.

Zbirka dizajna sadrži manji broj dela keramike i tapiserija prikupljenih tokom sedamdesetih godina prošlog veka, a poseban deo čini kolekcija plakata poznatih novosadskih i vojvođanskih umetnika kao i inostranih autora (Poljska, Hrvatska).

Od nedavno je kolekcija obogaćena donacijom grafičkog dizajnera Branislava Dobanovačkog koja sadrži preko stotinu autorskih plakata nastalih u periodu 1974-2004. godine. U narednom periodu planira se organizovano prikupljanje plakata putem donacije autora tzv. Novosadske škole kao i autora mlađih generacija sa ciljem da se na jednom mestu, uz primenu visokih muzeoloških standarda, sačuvaju najkvalitetniji primerci plakatske umetnosti nastali tokom poslednjih nekoliko decenija na području Vojvodine.


 

CENTAR ZA INTERMEDIJSKU I DIGITALNU UMETNOST

Bogdanka Poznanović, Computer Tape Bodies, 1973. dokumentacija performansa

Centar za intermedijsku i digitalnu umetnost je formiran 2013. godine sa ciljem mapiranja, sistemskog proučavanja, sakupljanja, zaštite i prezentacije intermedijskih praksi i digitalne kulture, kao što su: kompjuterska, net i web umetnost, umetnost virtuelne realnosti, video-igre, 3D animacije, bioart, device art (DIY i DIWO praksa), medijske instalacije, zvučna umetnost, akcije, intervencije, umetnost u javnom prostoru i performativni oblici umetnosti (performans, body art, parateatar...). U sklopu Centra započeto je kolekcioniranje umetničkih dela i prikupljanje arhive umetničke dokumentacije autorki, autora i grupa, među kojima su: Igor Antić, Apsolutno, Staniša Dautović, Vladan Joler, Stevan Kojić, Branislav Petrić, Bogdanka Poznanović, PR grupa (Katarina Šević i Zita Majoroš), Lidija Srebotnjak Prišić, Predrag Šiđanin, Andrej Tišma, Zoran Todorović, Vacuumpack i dr.


CENTAR ZA FILM, VIDEO I FOTOGRAFIJU

MSUV - Zbirka filma videa i fotografije

Centar FVF se bavi istraživanjem autorskih produkcija, umetničkih radova, praksi i različitih inicijativa, manifestacija i znanja iz oblasti filma, videa i fotografije od sredine XX veka do danas. Delatnost Centra obuhvata širok registar aktivnosti: konceptualizacije i organizacije izložbi, prezentacije, filmske projekcije, javne razgovore, radionice i edukativne programe koji uključuju veliki broj saradnika i institucija iz domaćeg i internacionalnog konteksta.

Poseban značaj u programima Centra imaju eksperimentalni, konceptualni i inovativni autorski pristupi u produkcijama kratkometražnih, igranih, dokumentarnih i animiranih i TV filmova, videa i fotografskih radova, kultura kino-klubova, kao i produkcije najznačajnijih filmskih kuća u Vojvodini (Neoplanta film, Pan film itd).

Centar ima zbirku manjeg obima (kopija) filmova, videa i fotografskih radova, kao i arhivu projekta/izložbe "Tehnologija narodu! (studija slučaja: film i video u Vojvodini)".


CENTAR ZA ARHITEKTURU I URBANO PLANIRANJE

Borderline Architecture, izložba Prikazivanje arhitekture, MSUV, 2011.

Centar za arhitekturu i urbano planiranje u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine se bavi izložbenim, istraživačkim i edukativnim aktivnostima u vezi sa arhitekturom kao stvaralačkom i filozofskom praksom. Granična područja arhitekture: odnosi i preklapanja sa drugim disciplinama, arhitektura kao kulturalni kapital, raznovrsnost arhitektonskih praksi su glavne teme projekata Centra.

 

 


 

ATELJE ZA KONZERVACIJU

MSUV - Atelje za konzervaciju

Atelje za konzervaciju i restauraciju osnovan je 2006. godine. Njegove osnovne delatnosti su preventivna nega umetničkog fonda MSUV i planiranje budućeg razvoja. Trenutno je u toku proces nabavke nove opreme kako bi se osnovni poslovi preventivne nege umetničkog fonda Muzeja odvijali na visoko stručnim i profesionalnim standardima.

 

 

 

 


 

IZDAVAŠTVO

MSUV - Izdavaštvo

Muzej savremene umetnosti Vojvodine započinje izdavačku aktivnost paralelno sa izlagačkom praksom 1969. godine. U početku Muzej izdaje manje kataloge samostalnih i kolektivnih izložbi, a potom i obimnije istorijske preglede umetnosti u Vojvodini 20. veka, monografije umetnika, kao i kataloge studijskih i problemskih izložbi, lokalnog i internacionalnog karaktera. U periodu posle 2000. godine Muzej u značajnoj meri povećava izdavačku produkciju i izdaje studiju "Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini". Do sada je Muzej objavio blizu tri stotine različitih publikacija (katalozi, monografije, knjige, zbornici, časopisi...). Broj i kvalitet izdanja svrstava Muzej u vodeće specijalizovane izdavače u zemlji.


 

PRODUKCIJA

MSUV - Produkcija

Muzej savremene umetnosti Vojvodine započinje sopstvenu produkciju izložbi 1969. godine. U periodu 1969-2014. godine u produkciji Muzeja i kroz saradnju sa drugim muzejskim i galerijskim institucijama organizovane su izložbe moderne, avangardne, neoavangardne, postmoderne i savremene umetnosti 20. i 21. veka Vojvodine, Srbije i međunarodne umetničke scene, u prostoru Muzeja ili u prostorima srodnih institucija u zemlji i inostranstvu. Muzej je bio producent Paviljona Srbije na 54. Venecijanskom Bijenalu savremene umetnosti, izložbe “Svetlost i tama simbola”, Dragoljuba Raše Todosijevića, nagrađenog internacionalnim priznanjem - UniCredit Venice Award. Osim produkcije izložbi MSUV učestvuje u produkciji i koprodukciji velikih međunarodnih projekata, kao i u realizaciji različitih događaja, kao što su: razgovori, promocije, prezentacije, predavanja, tribine, radionice, filmske projekcije, koncerti i sl.


 

EDUKACIJA

MSUV - Edukacija

Edukacija u Muzeju namenjena je svim uzrastima i stepenima obrazovanja i studija, kao i inostranim posetiocima Muzeja koji žele da saznaju više o savremenoj umetnosti Vojvodine, istoriji Muzeja ili zgradi u kojoj se nalaze izložbene prostorije. Sprovodi se u formi besplatnih stručnih vođenja pojedinaca i grupa kroz izložbe, na srpskom i engleskom jeziku, multimedijalnih radionica u kojima se uzima učešće konkursno ili po pozivu u saradnji sa osnovnim, stručnim školama i fakultetima, a takođe i kroz publikacije, debate, tribine, seminare, prezentacije i razgovore sa umetnicima. Muzej nastoji da uz svaku tematsku i problemsku izložbu organizuje radionice za učenike ili studente koje vode, u saradnji sa kustosima, umetnici-pedagozi specijalizovani u domenu videa, digitalne animacije, fotografije, arhitektonskog projektovanja i konstrukcija, slikanja, vajanja i crtanja. U saradnji sa drugim institucijama i nevladinim organizacijama, u Muzeju su organizovani seminari iz menadžmenta u kulturi, tehno-ekološke umetnosti i savremene muzike.


Kolekcija